Parenteel van Nicolaus Conrad (Nicolaus Conrad) Rudolph

1 Nicolaus Conrad (Nicolaus Conrad) Rudolph is geboren vóór 1700.

Notitie bij Nicolaus Conrad: Vluchtte in 1718, met 5 van zijn in leven zijnde 8 kinderen uit Eisenach

Nicolaus Conrad trouwde met Anna Magdalena Rudolphin (Anna) Ohlgarten. Anna is geboren op donderdag 22 maart 1696.

Kinderen van Nicolaus Conrad en Anna:

1 Anna Margaretha (Anna Margaretha) Rudolph [1.1], geboren op woensdag 21 juni 1713.

2 Johannes Wilhelm (Johannes Wilhelm) Rudolph, geboren op donderdag 15 juli 1723. Volgt 1.2.

3 Peter Nicolaus (Peter Nicolaus) Rudolph, geboren op maandag 13 november 1724. Volgt 1.3.

1.2 Johannes Wilhelm (Johannes Wilhelm) Rudolph is geboren op donderdag 15 juli 1723, zoon van Nicolaus Conrad (Nicolaus Conrad) Rudolph (zie 1) en Anna Magdalena Rudolphin (Anna) Ohlgarten. Johannes Wilhelm is overleden op vrijdag 26 juni 1778, 54 jaar oud. Johannes Wilhelm trouwde met Anna Elisabeth (Anna Elisabeth) Gotzin.

Kind van Johannes Wilhelm en Anna Elisabeth:

1 Wilhelm Georg (Wilhelm Georg) Rudolph [1.2.1], geboren op dinsdag 31 juli 1753. Hij is gedoopt op donderdag 2 augustus 1753.

1.3 Peter Nicolaus (Peter Nicolaus) Rudolph is geboren op maandag 13 november 1724, zoon van Nicolaus Conrad (Nicolaus Conrad) Rudolph (zie 1) en Anna Magdalena Rudolphin (Anna) Ohlgarten. Peter Nicolaus trouwde, 24 jaar oud, op maandag 27 januari 1749 met Anthonetta Catharina (Anthonetta Catharina) Brauerin.

Notitie bij Anthonetta Catharina: Achternaam op grond van genlias aangepast vanuit Breiner

Kinderen van Peter Nicolaus en Anthonetta Catharina:

1 Johann Elias (Johann Elias) Rudolph, geboren op zondag 10 mei 1750. Volgt 1.3.1.

2 Maria Charitas (Maria Charitas) Rudolph [1.3.2], geboren op maandag 28 augustus 1752. Zij is gedoopt op donderdag 31 augustus 1752.

3 Daniel (Daniel) Rudolph, geboren in 1755 in Nijmegen, Nederland. Volgt 1.3.3.

4 George Ernst (George Ernst) Rudolph, geboren in 1755. Volgt 1.3.4.

5 Margaretha Christina Jacobina (Margaretha Christina Jacobina) Rudolph [1.3.5], geboren op woensdag 23 maart 1757. Zij is gedoopt op zondag 27 maart 1757. Margaretha Christina Jacobina is overleden op donderdag 16 februari 1758, 10 maanden oud.

6 Heinrich Christiaan (Heinrich Christiaan) Rudolph, geboren op maandag 11 juni 1759 in Hachenburg. Volgt 1.3.6.

7 Christina Susanna Augustina (Christina Susanna Augustina) Rudolph [1.3.7], geboren op vrijdag 25 november 1763. Zij is gedoopt op zondag 27 november 1763.

1.3.1 Johann Elias (Johann Elias) Rudolph is geboren op zondag 10 mei 1750, zoon van Peter Nicolaus (Peter Nicolaus) Rudolph (zie 1.3) en Anthonetta Catharina (Anthonetta Catharina) Brauerin. Hij is gedoopt op donderdag 14 mei 1750. Johann Elias trouwde met Catharina Sabina (Catharina Sabina) Schott.

Kind van Johann Elias en Catharina Sabina:

1 Johann Philip (Johann Philip) Rudolph [1.3.1.1], geboren op donderdag 27 april 1775 in Hachenburg.

Notitie bij Johann Philip: trad in Oostenrijkse, later Nederlandse krijgsdienst, kavalerie en vertrok nog later naar ned. Indie

Beroep:

 

 

Chirurgijn

 

 

1.3.3 Daniel (Daniel) Rudolph is geboren in 1755 in Nijmegen, Nederland, zoon van Peter Nicolaus (Peter Nicolaus) Rudolph (zie 1.3) en Anthonetta Catharina (Anthonetta Catharina) Brauerin. Daniel is overleden in Nijmegen, Nederland.

Notitie bij Daniel: Soldaat compagnie B van het Bataillon 2de regiment van Waldeck. Aangenomen op 2 juni 1771 voor 52 maanden, afkomstig van Manderen im Wald. Afgegaan op 13 juni 1778.

Getuige bij:

 

 

geboorteaangifte Frederik Rudolph (1810-1894) [zie 1.3.3.3.1]

   

[grootvader vaderszijde]

 

 

Daniel trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1780 met Louize (Louize) Roderi. Louize is overleden in Nijmegen, Nederland.

Kinderen van Daniel en Louize:

1 nb (nb) Rudolph [1.3.3.1], geboren in 1781 in Gedurende veldtocht Nap. Bonaparte.

2 nb (nb) Rudolph [1.3.3.2], geboren in 1783 in Gedurende veldtocht Nap. Bonaparte.

3 Johan Francois David (Johan) Rudolph, geboren op woensdag 13 april 1785 in Nijmegen (Kleef). Volgt 1.3.3.3.

1.3.3.3 Johan Francois David (Johan) Rudolph is geboren op woensdag 13 april 1785 in Nijmegen (Kleef), zoon van Daniel (Daniel) Rudolph (zie 1.3.3) en Louize (Louize) Roderi. Johan is overleden op zaterdag 10 februari 1838 om 10:00 in Denekamp, Nederland, 52 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Johan: In Denekamp in het huis staande in de wijk Dorp Denekamp nr 68a

In Genlias staat gemeld dat de aangifte datum 01-01-1838 is, aktenummer 23

Notitie bij Johan: Lid van de Vrijmetselaars De drie Kon. Adelaars Lichtjaar 5821


Johan Frans David Rudolph.

Geboren 3 April 1785 te Nijmegen (cleve).

Lengte op kousen; 5 voet, 10 duim.
Signalement: Donkerbruin haar,ogen en wenkbrauwen;ordinaire neus;kleine mond zonder kin en rond van weesen.

05-12-1805 Bijna 21 jaren oud,als dragonder bij ’t2de Regiment Ligte Dragonders,3de en 4de Escadron voor 8 jaren tot 2 October 1813.

1806 Bij aanklam in Straalsund.
02-1806 bij den bataille van Polen.
07-02-1807 Bij den bataille van Eijlau;een sabelhauw in den linkerhand een lanssteek in de linker zijde.
11-02-1807 Als Brigadier.
10-09-1807 Als Wachtmeester.
1808 In het beleg van Dantzig tot diens capitulatie;bij het beleg van Dantzig door een kogel in ’trechterbeen licht geblesseerd.
14-07-1808 Bij de affaire van Friesland.
31-05-1809 Bij het innemen van Straalsund;een zilveren medaille en een sabel van eer toegekent voor goed gedrag bij Straalsund in Duitsland..
11-09-1810 Als Adjudant Onderofficier.
1813 In Saksen.
1813 In Frankrijk.
13-09-1813 Als 2de Luitenant in het 14de Regiment Curasiers.
1814 In Frankrijk; bij verschillende affaires present gewees;
17-02-1815 Als 2de Luitenant in het Regiment Carabiere.
09-11-1815 Bij besluit van Z.K.M.aangesteld als 1ste Luitenant. in het zelfde Regiment.
1831 Te Zutphen,als 1ste Luitenant op FI.450.- meteenvierde korting.( non-activiteitstractement).

Beroep:

vanaf 1805

   

Luitenant in Cleve, Bataafse Republiek

 

 

Religie:

 

 

Luthers

 

 

Johan trouwde, 19 jaar oud, op vrijdag 3 augustus 1804 in Nijmegen, Nederland met Anna Catharina Dorothea (Anna) Meijer, 12 jaar oud. Anna is geboren op zondag 19 februari 1792 in Aurich, Ost Friesland, dochter van Friedrich Christiaan (Friedrich) Meijer en Anna Catharina (Anna) van Tiel. Zij is gedoopt op dinsdag 21 februari 1792.

Kinderen van Johan en Anna:

1 Frederik Lodewijk (Frederik) Rudolph, geboren op dinsdag 6 november 1810 in Aurich, Ost Friesland, Hannover. Volgt 1.3.3.3.1.

2 Dorothea Louisa (Dorothea) Rudolph, geboren in 1817 in Zutphen. Volgt 1.3.3.3.2.

3 Henriette Adolphina (Henriette) Rudolph, geboren in 1820 in Zutphen, Nederland. Volgt 1.3.3.3.3.

4 Ernst Alexander Eliza (Ernst) Rudolph [1.3.3.3.4], geboren op woensdag 25 april 1821 in Tiel. Ernst is overleden op maandag 25 november 1867 in Bandoeng, 46 jaar oud.

Notitie bij Ernst:
Ernst Alexander Eliza Rudolph.
Geboren te Tiel op 25 April 1821.


Is naar Indie gegaan en kort na aankomst naar Bantam zijn overgebracht om een oproer neer te slaan. Hij heeft zich daar heldhaftig gedragen en is bevorderd tot korporaal

Heeft bij zijn aanmelding het laatst gewoond te Breklenkamp (10-10-1843). Stamboek: Regiment Kurassiers,nr 1,4329;
2de Regiment zware dragonders,nr.4748;
Koloniaal Werfdepot Juni 1843,nr.45042.

Lengte: 1 el,7 palmen,9 duimen.
Signalement: Aangezigt: Rond;Voorhoofd: Klein;Ogen:Blauw;Neus:Dik;Mond:Ordinair ;Kin Ordinair;Haar en wenkbrauwen;Lichtbruin;Merkbare teekenen Een lidteken aan de 3de vinger der regterhand.

In Nederland:
1 Augustus 1837. Bij de afdeling Kurassiers nt 1 vrijwillig geëngageerd als kurassier voor acht jaren,zonder handgeld,involge autorisatie van het D.V.O.,dd 1-9-1837,nr 55.
30-08-1837. Vrijwillig dingend naar de rang van officier bij dispositie van het D.V.O. dd 12 November 1838,nr 12.
12-12-1838. Korporaal titulair.
25-05-1839. Korporaal effectief.
02-02-1840. Bij opheffing van voorschreven korps overgegaan bij de afdeling Kurassiers nr 9 als korporaal vrijwillig dingend naar de rang van officier,krachtens Z.M.besluit van 4.",1-1840,nr 87.
01-08-1840. Op dezelfs verzoek van vrijwilliger dingend naar de rang
van officier tot de categorie van gewoon vrijwilliger terug gebragt,behoudens de door hem bekleed wordende effectieve graad van korporaal, ingevolge dispositie van het D.V.O. dd 28-7-1840,nr 166.
17-05-1841. Dragonder.
03-01-1843.Als soldaat bij de 3de Divisie ingevolge aanschrijving van het Departement van oorlog,dd 7 December 1842; afdeling Personeel nr 52 B, overgenomen van het 2de Regiment Zware Dragonders
04-03-1843. Overgegaan bij de 1ste Divisie van dit Departement en hebbende zich geëngageerd voor zes jaren zonder handgeld voor de Overzeesche Dienst,ingaande met de dag van inscheping, ingevolge autorisatie van het D.V.O. van den 26sten April 1843,nr 15 B.
07-06-1843. Overgegaan aan boord van het schip" Louisa Maria "bestemd naar Oost-Indie.
Het schip "Louise Maria" onder schipper B.C.Jaski vertrekt op 12 Juni 1843 met 4 officieren en 120 onderofficieren en manschappen naar Batavia,alwaar het op 1-10-1843 arriveert na een reisduur van 111 dagen,zonder verlies van manschappen.
Keert omstreeks 1846 terug en tekent bij. Komt in garnizoen op de westkust van Sumatra in de plaats Natal, stambook nr 21463.
Krijgt bij gouv. besluit 08-03-1862 toestemming zich in Indie te vestigen

Adres:

vanaf 1840

   

Nederlands Indië

 

 

Beroep:

 

 

Korporaal

 

 

1.3.3.3.1 Frederik Lodewijk (Frederik) Rudolph is geboren op dinsdag 6 november 1810 in Aurich, Ost Friesland, Hannover, zoon van Johan Francois David (Johan) Rudolph (zie 1.3.3.3) en Anna Catharina Dorothea (Anna) Meijer. Bij de geboorteaangifte van Frederik was de volgende getuige aanwezig: Daniel Rudolph (geb. 1755) [zie 1.3.3] [grootvader vaderszijde]. Hij is gedoopt op maandag 12 november 1810 in Lutherse kerk. Frederik is overleden in 1894 in Venlo, 83 of 84 jaar oud.

Notitie bij Frederik: Stamboek van Friedrich Ludwich Rudolph
(Frederik Lodewijk Rudolph). Geboren 6 November 1810 te Aurich in Hanover.

Als Nederlander aangemerkt bij dispensatie van het D.V.O.(Departement van Oor- log) 31 Juli 1852,nr 258; Laatste woonplaats; 1826:Arnhem.25-05-1826 Vrijwillig geëngageerd als Kurassier voor zes jaren zonder handgeld bij de afdeling Kurassiers nr 1 ,ingevolge besluit D.V.O.nr 39 dd 30 Mei 1826.
30-05-1826 In de strekte.
23-02-1827 Korporaal.
1830 Bij het mobiele leger in verband met de opstand in Belgie..
1831 Idem.
01-04-1831 Wachtmeester.
05-04-1832 Versiert met het metalen kruis.
07-11-1832 Benoemd tot 2de Luitenant,afd.Seele(?) bij Z.M.besluit nr.I’S dd 7 November 1832.
1832 In de vesting Maastricht. ..,.
22-10-1836 Benoemd tot 2de Luitenant Effectief bij besluit Z.M. nr 114, dd 22 October 1836.
19-06-1838 Benoemd tot 2de Luitenant Cornet, ingevolge aanschrijving van het D.V.O. nr 9,dd 19 Juni 1838.
04-01-1840 Bij supressie overgeplaatst bij de afdeling Kurassiers nr 3 bij Z.M. besluit dd 4 Januari 1840.
10-03-1841 Eervol uit de betrekking van Cornet ontslagen bij het Regiment Zware Dragonders, krachtens order van Z.M. organiek besluit nr 92,dd 10 Maart 1841.
19-03-1843 Benoemd tot 1ste Luitenant zonder bezwaar der schatkist,ingevolge dispensatie van het D.V.O. nr dd 19 Maart 1843.
21-11-1843 In het genot gesteld van het tractement van den rang van 1st Luitenant verbonden bij Z.M.besluit nr 23,dd 21 November 1846.
06-12-1847 Het onderscheidingsteken toegekend bij Z.M. besluit,dd 19 November 1844,nr 46 ingesteld voor langdurige Nederlandse Dienst als officier.
29-04-1854 Benoemd tot Ritmeester der 3de klasse bij het Regiment Jager te Paard bij Z.M. besluit nr 48,dd 29 April 1854.
15-11-1854 Benoemd tot Regiments Adjudant bij dispensatie D.V.O. nr 1013 dd 15 november 1854,
01-11-1855 Bij reorganisatie 5de Regiment Dragonders.
16-05-1856 Benoemd tot Ritmeester der 2de klasse bij dispensatie D.V.O. 1B,dd 16 Mei 1856.
10-12-1856 Eervol ontheven van de functie van Adjudant bij het Korps en overgeplaatst bij het 2de Regiment Dragonders bij dispensatie D.V.O. nr 18 b,d~ 10 December 1856.
23-11-1857 Benoemd tot Ritmeester der 1ste klasse bij dispensatie:D.V.O nr 56b,dd 23 November 1857.
20-03-1861 Overgeplaatst bij het 5de Regiment Dragonders bij dispensatie D.V.O. nr 50 B ,dd 20 Maart 1861.

Beroep:

 

 

Lt. Kolonel 1ste Reg. Dragonders

 

 

Frederik trouwde, 38 jaar oud, op donderdag 20 september 1849 in Roermond [bron: Genlias] met Antoinetta Hubertina (Antoinetta Hubertina) Menten, 19 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Frederik en Antoinetta Hubertina waren de volgende getuigen aanwezig: Joseph (Joseph) Claessens (geb. 1780), Rudolphus Johannes Antonius (Rudolphus) van Grotenhuis (geb. 1799), Philibert Louis Victor (Philibert) de Sertine (geb. 1813) en Jan Martijn (Jan) Menten (geb. 1815) [broer bruid]. Antoinetta Hubertina is geboren op dinsdag 30 maart 1830 in Roermond, dochter van Pieter Frans (Pieter) Menten en Petronella Agnes (Petronella) van Lyen. Antoinetta Hubertina is overleden in 1917, 86 of 87 jaar oud.

Kinderen van Frederik en Antoinetta Hubertina:

1 Hilda (Hilda) Rudolph [1.3.3.3.1.1].

2 Marie Antoinette Petronilda (Marie) Rudolph, geboren op dinsdag 25 juni 1850 in Haarlem, Nederland. Volgt 1.3.3.3.1.2.

3 Maria Elisa Agnes Chrisatina Anna Ulr. (Maria) Rudolph [1.3.3.3.1.3], geboren op woensdag 26 juni 1850 in Roermond, Nederland [bron: Genlias].

4 Maria Carolina Frederika Mina Louiza (Lina) Rudolph, geboren op zaterdag 4 oktober 1851 in Roermond, Nederland. Volgt 1.3.3.3.1.4.

5 Frederika Francisca Maria Pauwlona Berthalina (Bertha) Rudolph, geboren op zaterdag 4 oktober 1851 in Roermond, Nederland. Volgt 1.3.3.3.1.5.

6 Francois David Ernst Antonius Imre Marie (Francois) Rudolph, geboren op maandag 24 januari 1853 in Roermond. Volgt 1.3.3.3.1.6.

7 Maria Carolina Frederika Alina Louise (Maria Carolina Frederika Alina Louise) Rudolph, geboren op maandag 1 januari 1855 in Venlo. Volgt 1.3.3.3.1.7.

1.3.3.3.1.2 Marie Antoinette Petronilda (Marie) Rudolph is geboren op dinsdag 25 juni 1850 in Haarlem, Nederland, dochter van Frederik Lodewijk (Frederik) Rudolph (zie 1.3.3.3.1) en Antoinetta Hubertina (Antoinetta Hubertina) Menten. Marie is overleden op zaterdag 8 februari 1851 in Utrecht, Nederland, 7 maanden oud. Marie trouwde, 46 jaar oud, op maandag 15 februari 1897 in Venlo met Hendrik Albert Lieuwes (Hendrik) Lieuwes, 24 jaar oud. Hendrik is geboren op vrijdag 15 maart 1872 in Woensel Eckort, Nedereland, zoon van Lieuwe (Lieuwe) Lieuwes en Cornelia (Cornelia) Vonk. Hendrik is overleden op maandag 7 november 1960 in Utrecht, Nederland, 88 jaar oud.

1.3.3.3.1.4 Maria Carolina Frederika Mina Louiza (Lina) Rudolph is geboren op zaterdag 4 oktober 1851 in Roermond, Nederland, dochter van Frederik Lodewijk (Frederik) Rudolph (zie 1.3.3.3.1) en Antoinetta Hubertina (Antoinetta Hubertina) Menten. Lina is overleden op dinsdag 17 januari 1882 in Meerssen, Limburg, Nederland, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 januari 1882 [bron: Genlias]. Lina trouwde met Abraham (Abraham) Ledeboer.

Kinderen van Lina en Abraham:

1 Lambertus Vincentius (Lambertus Vincentius) Ledeboer [1.3.3.3.1.4.1], geboren op zaterdag 28 september 1878 in Kessel, Limburg, Nederland. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 29 september 1878 [bron: Genlias].

2 Helena Constance (Helena) Ledeboer, geboren op maandag 9 januari 1882 in Meerssen, Limburg, Nederland. Volgt 1.3.3.3.1.4.2.

1.3.3.3.1.4.2 Helena Constance (Helena) Ledeboer is geboren op maandag 9 januari 1882 in Meerssen, Limburg, Nederland, dochter van Abraham (Abraham) Ledeboer en Maria Carolina Frederika Mina Louiza (Lina) Rudolph (zie 1.3.3.3.1.4). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 10 januari 1882 [bron: Genlias]. Helena trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 20 augustus 1908 in Meerssen [bron: Genlias] met George Frederik (George) Walter, 32 jaar oud. George is geboren op donderdag 18 mei 1876 in Apeldoorn, zoon van Wilhelm (Wilhelm) Walter en Maria Johanna (Maria) Lelijveld.

1.3.3.3.1.5 Frederika Francisca Maria Pauwlona Berthalina (Bertha) Rudolph is geboren op zaterdag 4 oktober 1851 in Roermond, Nederland [bron: Genlias], dochter van Frederik Lodewijk (Frederik) Rudolph (zie 1.3.3.3.1) en Antoinetta Hubertina (Antoinetta Hubertina) Menten. Bertha trouwde, 31 jaar oud, op dinsdag 12 december 1882 in Semarang, Java, Indonesie met Josua Marinus (Josua) de Kruiff.

Kind van Bertha en Josua:

1 Marinus (Marinus) de Kruiff [1.3.3.3.1.5.1]. Marinus is overleden in 1938 in Venlo.

Estates:

 

 

Naar verluidt heeft het goed " Panhuidmolen’’ te Venlo aan de familie Rudolph toebehoord. Marinus heeft het echter aan zijn nicht Non Lieuwes geschonken (erfenis). Haar echtgenoot heeft het na de dood van zijn vrouw verkocht aan mevrouw Fraes.

 

 

1.3.3.3.1.6 Francois David Ernst Antonius Imre Marie (Francois) Rudolph is geboren op maandag 24 januari 1853 in Roermond, zoon van Frederik Lodewijk (Frederik) Rudolph (zie 1.3.3.3.1) en Antoinetta Hubertina (Antoinetta Hubertina) Menten. Francois is overleden op zaterdag 8 mei 1926 in Temanggoeng Malang, Militaire hospitaal te Magelang, 73 jaar oud.

Notitie bij Francois:

Francois David Ernst Antonius Imre Maria Rudolph.

Geboren te Roermond op 24 Januari 1853.

06-08-1870. Huzaar vrijwillig bij het 2de Regiment.
1870. Appointe.
01-12-1870. Korporaal titulair.
01-02-1872. Wachtmeester titulair.
06-06-1872. Wachtmeester.
19-12-1874. Benoemd tot 2de luitenant bij het wapen der Kavalarie van het leger in Oost-Indie bij Z.M. besluit nr 16 dd 19-12- 1874 en a la dato van het Koloniaal Werfdepot.
01-05-1875. Vertrokken naar Nieuwe Diep en overgegaan aan boord van het stoomschip "Prinses Amalia’I dat op 2 Mei 1875 naar Oost- Indie vertrekt en dat aldaar arriveert op 13 Juni 1875. (reisduur van 43 dagen).Bij vertrek waren er 5 officieren en 125 onder-officieren en manschappen aan boord, bij aankomst waren er nog 4 officieren.
18-04-1879. fste Luitenant,besluit nr 16 dd 18-4-1879.
09-06-1879. Dispensatie verleend voor huwelijk op 31-10-1879 met Mejuffrouw Johanna Helena Agnes Akkermans, disp.dd 9-6-1879.
12-08-1887. Ritmeester,besluit nr 15 dd 12-9-1887
1884. Krijgsverrichtingen in Atjeh
1885. Idem ;Toegekend eretekenen voor belangrijke krijgsbedrijven in Atjeh 1873-1885.
26-02-1890. Het onderscheidingsteken voor langdurige Nederlandse dienst als officier toegekend.
09-03-1882. Verleend 1 jaar verlof naar Europa,besluit nr 8 dd 9-3-1892 Derwaarts vertrokken met het stoomschip "Conrad" den 29-4-1892
20-04-1893. Van verlof terug met het stoomschip "Prinses Amalia(moet zijn;Wilhelmina)" die is vertrokken uit Amsterdam op 22 April met aan boord 3 officieren en 73 onder-officieren en manschappen en arriveert te Batavia op 1 Juni 1893 na een reis van 40 dagen,zonder verlies aan personeel.
24-06-1893. Benoemd tot lid v/d Residentie Raad te Soerakarta,besluit 24-7-1893 nr 38.
13-03-1894. Op verzoek wegens volbrachten diensttijd eervol en met behoud van het recht op pensioen uit H.M.Militaire Dienst ontslagen,besluit nr 13 dd 13-3-1894
29-04-1894. Toegekent een pensioen van FI.2000.-’sjaars,besluit nr 24 dd 28-4-1894.
13-02-1919. Berekend vanaf 1 Januari 1918 het toegekende pensioen ad Fl.2000.-, verhoogd tot Fl.3400.- ’’s jaars, Gouvernements- besluit nr 41,dd 13-2-1919.
08-05-1926. Overlijdt in het Militaire Hospitaal te Magelang.

Adres:

vanaf 29-04-1913

   

Magelang, Nederlands Indië

 

 

Beroepen:

 

 

Ritmeester K.N.I.L.

 

 

 

 

1ste Luitenant der Cavalerie (Blijkens huwelijksadvertentie in 1879)

 

 

Francois trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 31 oktober 1879 in Djokjakarta met Johanna Helena Agnes (Johanna) Akkermans. Johanna is overleden op dinsdag 19 oktober 1920.

Adres:

vanaf 29-04-1913

   

Magelang, Nederlands Indië

 

 

Kinderen van Francois en Johanna:

1 Anton Johan (Anton) Rudolph, geboren op zaterdag 19 augustus 1882 in Djokjakarta. Volgt 1.3.3.3.1.6.1.

2 Francoise Marie (Francoise) Rudolph [1.3.3.3.1.6.2], geboren op woensdag 29 augustus 1883 in Djokjakarta.

3 Ernst Gluck (Ernst) Rudolph, geboren op zondag 1 juli 1888 in Salatiga. Volgt 1.3.3.3.1.6.3.

4 Georgine Eliza Lauina (Georgine) Rudolph [1.3.3.3.1.6.4], geboren in mei 1897 in Djokjakarta.

5 Johannes Wilhelmus (Johannes) Rudolph [1.3.3.3.1.6.5], geboren op dinsdag 23 mei 1905 in Djokjakarta.

1.3.3.3.1.6.1 Anton Johan (Anton) Rudolph is geboren op zaterdag 19 augustus 1882 in Djokjakarta, zoon van Francois David Ernst Antonius Imre Marie (Francois) Rudolph (zie 1.3.3.3.1.6) en Johanna Helena Agnes (Johanna) Akkermans. Anton is overleden in 1970 in Buenos Aires, 87 of 88 jaar oud. Anton trouwde met Carolina Petronella Simonetta (Carolina) van der Veen. Carolina is geboren op donderdag 11 augustus 1887 in Barneveld, dochter van Johannes Hendricus Petrus Everhardinus (Johannes) van der Veen en Johanna Christina (Johanna) Parmentier. Carolina is overleden in Buenos Aires.

Kinderen van Anton en Carolina:

1 Ernst Jan (Ernst) Rudolph [1.3.3.3.1.6.1.1], geboren op zondag 11 mei 1913 in Buenos Aires. Ernst is overleden.

Beroep:

 

 

Arts

 

 

2 Ines (Ines) Rudolph [1.3.3.3.1.6.1.2], geboren op dinsdag 29 februari 1916 in San Andes, Argentinie. Ines is overleden.

1.3.3.3.1.6.3 Ernst Gluck (Ernst) Rudolph is geboren op zondag 1 juli 1888 in Salatiga, zoon van Francois David Ernst Antonius Imre Marie (Francois) Rudolph (zie 1.3.3.3.1.6) en Johanna Helena Agnes (Johanna) Akkermans. Ernst is overleden in 1940 in Malang, 51 of 52 jaar oud.

Beroepen:

vanaf 1920

   

Chemicus suikerfabriek

 

 

vanaf 1930

   

Tuinemployee suikerfabriek Ponen te Djombang

 

 

vanaf 1938

   

ex Tuinemployee suikerfabriek te Salatiga

 

 

Ernst:

(1) trouwde, 29 jaar oud, op dinsdag 19 februari 1918 in Pasoeroean met Veronique Jacqueline (Annie/Nieke) Lans, 15 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in april 1934. Annie/Nieke is geboren op woensdag 19 november 1902 in Batavia, Indonesie, dochter van Nicolaas Alexander (Nicolaas) Lans en Jeannette Henriette Florine (Jeannette) Baumgarten. Annie/Nieke is overleden op dinsdag 30 oktober 1973 in Delft, Nederland, 70 jaar oud. Annie/Nieke trouwde later op donderdag 14 maart 1935 in Batavia, Indonesie met Piet (Piet) Leeuwenburgh (1910-1987). Dit huwelijk werd ontbonden (Scheiding).

(2) trouwde, minstens 46 jaar oud, na 1934 met Willy J (Willy J) Akkermans.

Kinderen van Ernst en Annie/Nieke:

1 Beverly Sonja (Sonja) Rudolph, geboren op woensdag 1 januari 1919 in Modjokerto. Volgt 1.3.3.3.1.6.3.1.

2 Iris Tanja (Iris Tanja) Rudolph, geboren op donderdag 10 juni 1920 in Modjokerto. Volgt 1.3.3.3.1.6.3.2.

3 Alfred Hugo (Alfred) Rudolph, geboren op maandag 3 oktober 1921 in Yogyakarta. Volgt 1.3.3.3.1.6.3.3.

4 Ernst Rudi (Rudi) Rudolph, geboren op zaterdag 2 februari 1924 in Koedoes / Kudus. Volgt 1.3.3.3.1.6.3.4.

5 Flossy Norma (Flossy Norma) Rudolph, geboren op maandag 13 december 1926 in Kertosono. Volgt 1.3.3.3.1.6.3.5.

6 Hetty Mia (Hetty) Rudolph. Volgt 1.3.3.3.1.6.3.6.

Kind van Ernst en Willy J:

7 Louise Johanna (Louise) Rudolph [1.3.3.3.1.6.3.7].

1.3.3.3.1.6.3.1 Beverly Sonja (Sonja) Rudolph is geboren op woensdag 1 januari 1919 in Modjokerto, dochter van Ernst Gluck (Ernst) Rudolph (zie 1.3.3.3.1.6.3) en Veronique Jacqueline (Annie/Nieke) Lans. Sonja is overleden.

Adres:

 

 

Vlissingen (woonde hier in 2002 nog, 0118-463646)

 

 

Sonja trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 19 december 1951 in Soerabaja met Frits (Frits) van Heel, 34 jaar oud. Frits is geboren op zaterdag 10 februari 1917 in Soerabaja. Frits is overleden op zaterdag 8 september 1984 in Vlissingen, 67 jaar oud.

1.3.3.3.1.6.3.2 Iris Tanja (Iris Tanja) Rudolph is geboren op donderdag 10 juni 1920 in Modjokerto, dochter van Ernst Gluck (Ernst) Rudolph (zie 1.3.3.3.1.6.3) en Veronique Jacqueline (Annie/Nieke) Lans. Iris Tanja is overleden in 1969 in Arnhem, 48 of 49 jaar oud. Iris Tanja trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 8 januari 1941 met C C Peter (Peter) Olmeijer. Peter is overleden in Zevenaar.

Beroep:

vanaf 1957

   

Machinist Suikerfabriek Ngadiredjo te Kediri

 

 

1.3.3.3.1.6.3.3 Alfred Hugo (Alfred) Rudolph is geboren op maandag 3 oktober 1921 in Yogyakarta, zoon van Ernst Gluck (Ernst) Rudolph (zie 1.3.3.3.1.6.3) en Veronique Jacqueline (Annie/Nieke) Lans. Alfred is overleden op donderdag 1 september 1994 in Lisse, Nederland, 72 jaar oud. Hij is gecremeerd op dinsdag 6 september 1994 in Leiden, Crematorium Rhijnhof.

Beroepen:

tot 09-10-1971

   

Majoor, Kon. Marine, afd. Luchtvaart

 

 

vanaf 10-10-1971

   

Gepensioneerd

 

 

Alfred trouwde, 35 jaar oud, op vrijdag 11 januari 1957 in Heerlen met Elisabeth J J (Elisabeth J J) Vroom, 28 jaar oud. Elisabeth J J is geboren op woensdag 6 juni 1928 in Heerlen, dochter van Albertus (Albertus) Vroom en Johanna (Johanna) Schneider. Elisabeth J J is overleden in december 1995 in Lisse, Nederland, 67 jaar oud.

Adressen:

tot ± 11-01-1957

   

Bredastraat 9, Heerlen, Nederland

 

 

van ± 11-01-1957

   

Laan van Meerdervoort 553 of 533, Den Haag, Nederland, Nederland (advertentie)

 

 

Kinderen van Alfred en Elisabeth J J:

1 John Patrick Ronald (John) Rudolph. Volgt 1.3.3.3.1.6.3.3.1.

2 Albert Ernst Paul (Albert) Rudolph. Volgt 1.3.3.3.1.6.3.3.2.

1.3.3.3.1.6.3.3.1 John Patrick Ronald (John) Rudolph, zoon van Alfred Hugo (Alfred) Rudolph (zie 1.3.3.3.1.6.3.3) en Elisabeth J J (Elisabeth J J) Vroom. John trouwde met Gerdie (Gerdie) Schenk.

1.3.3.3.1.6.3.3.2 Albert Ernst Paul (Albert) Rudolph, zoon van Alfred Hugo (Alfred) Rudolph (zie 1.3.3.3.1.6.3.3) en Elisabeth J J (Elisabeth J J) Vroom. Albert trouwde met Helena Maria (Helena) Vreeburg.

1.3.3.3.1.6.3.4 Ernst Rudi (Rudi) Rudolph is geboren op zaterdag 2 februari 1924 in Koedoes / Kudus, zoon van Ernst Gluck (Ernst) Rudolph (zie 1.3.3.3.1.6.3) en Veronique Jacqueline (Annie/Nieke) Lans. Rudi is overleden op woensdag 2 maart 1994 in La Palma, Californie, 70 jaar oud. Rudi trouwde met Peggie (Peggie) Ruitenbeek.

1.3.3.3.1.6.3.5 Flossy Norma (Flossy Norma) Rudolph is geboren op maandag 13 december 1926 in Kertosono, dochter van Ernst Gluck (Ernst) Rudolph (zie 1.3.3.3.1.6.3) en Veronique Jacqueline (Annie/Nieke) Lans. Flossy Norma is overleden in Texas. Flossy Norma trouwde met Harro (Harro) Kloss.

Kind van Flossy Norma en Harro:

1 Reinhard Martin (Marty) Kloss [1.3.3.3.1.6.3.5.1].

1.3.3.3.1.6.3.6 Hetty Mia (Hetty) Rudolph, dochter van Ernst Gluck (Ernst) Rudolph (zie 1.3.3.3.1.6.3) en Veronique Jacqueline (Annie/Nieke) Lans. Hetty trouwde met Isaak (Isaak) Adriaanse.

1.3.3.3.1.7 Maria Carolina Frederika Alina Louise (Maria Carolina Frederika Alina Louise) Rudolph is geboren op maandag 1 januari 1855 in Venlo, dochter van Frederik Lodewijk (Frederik) Rudolph (zie 1.3.3.3.1) en Antoinetta Hubertina (Antoinetta Hubertina) Menten. Maria Carolina Frederika Alina Louise is overleden op dinsdag 17 januari 1882, 27 jaar oud. Maria Carolina Frederika Alina Louise trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 15 november 1877 in Amsterdam, Nederland met Abraham (Abraham) Ledeboer, 40 jaar oud. Abraham is geboren op maandag 4 september 1837 in Kolhorn, zoon van Lambertus Vincentius (Lambertus Vincentius) Ledeboer en Helena Catharina (Helena Catharina) Kool van Heerens. Abraham is overleden op woensdag 15 mei 1895, 57 jaar oud.

1.3.3.3.2 Dorothea Louisa (Dorothea) Rudolph is geboren in 1817 in Zutphen, dochter van Johan Francois David (Johan) Rudolph (zie 1.3.3.3) en Anna Catharina Dorothea (Anna) Meijer. Dorothea trouwde, 40 of 41 jaar oud, op dinsdag 11 mei 1858 in Denekamp, Nederland met Derk (Derk) van Leeuwen, 35 jaar oud. Derk is geboren op donderdag 29 augustus 1822 in Zwolle, Nederland, zoon van Abraham (Abraham) van Leeuwen en Aaltje (Aaltje) Henniphof.

1.3.3.3.3 Henriette Adolphina (Henriette) Rudolph is geboren in 1820 in Zutphen, Nederland, dochter van Johan Francois David (Johan) Rudolph (zie 1.3.3.3) en Anna Catharina Dorothea (Anna) Meijer. Henriette is overleden op maandag 3 februari 1902 in Utrecht, Nederland, 81 of 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 februari 1902 [bron: Genlias]. Henriette trouwde, 29 of 30 jaar oud, op woensdag 30 januari 1850 in Denekamp, Nederland met Carel Fredrik Philip (Carel) von Gemmingen, 35 of 36 jaar oud. Carel is geboren in 1814 in Den Haag, Nederland, zoon van Carel Fredrik Philip Diederich (Carel) von Gemmingen en Maria Christina (Maria) Scheurman. Carel is overleden in 1899, 84 of 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 mei 1899 [bron: Genlias].

Kinderen van Henriette en Carel:

1 Anna Maria Ernestina Carolina (Anna Maria Ernestina Carolina) von Gemmingen [1.3.3.3.3.1], geboren in 1851 in Diepenheim, Nederland. Anna Maria Ernestina Carolina is overleden op woensdag 12 oktober 1938 in Nijmegen, Nederland, 86 of 87 jaar oud [bron: Genlias]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 oktober 1938.

2 Maria Christina Diederica (Maria Christina) von Gemmingen [1.3.3.3.3.2], geboren op dinsdag 28 september 1852 in Denekamp, Nederland. Maria Christina is overleden op donderdag 11 mei 1899 in Dodewaard, Nederland, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 mei 1899 [bron: Genlias].

3 Frans Hubertus Carel Fredrik Diederich (Frans Hubertus Carel Fredrik Diederich) von Gemmingen [1.3.3.3.3.3], geboren in 1854 in Denekamp, Nederland. Frans Hubertus Carel Fredrik Diederich is overleden op dinsdag 15 november 1938 in Nijmegen, Nederland, 83 of 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 november 1938 [bron: Genlias].

1.3.4 George Ernst (George Ernst) Rudolph is geboren in 1755, zoon van Peter Nicolaus (Peter Nicolaus) Rudolph (zie 1.3) en Anthonetta Catharina (Anthonetta Catharina) Brauerin. Hij is gedoopt in Hachenburg, Duitsland. George Ernst is overleden op zondag 2 december 1838 in Bemmel, Nederland, 82 of 83 jaar oud [bron: Genlias]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 december 1838. George Ernst trouwde, 29 of 30 jaar oud, op woensdag 30 november 1785 in Nijmegen, Nederlands Hervormde Kerk met Anna Catharina (Anna Catharina) Muller, 19 of 20 jaar oud. Anna Catharina is geboren in 1765, dochter van Johannes P (Johannes P) Muller en A.M. (A.M.) Swelm. Zij is gedoopt in Nijmegen, Nederland. Anna Catharina is overleden op maandag 5 maart 1838 in Bemmel, Nederland, 72 of 73 jaar oud [bron: Genlias]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 7 maart 1838.

Kinderen van George Ernst en Anna Catharina:

1 Gerrit (Gerrit) Rudolph. Volgt 1.3.4.1.

2 Anne Catharina (Anne) Rudolph, geboren in 1792. Volgt 1.3.4.2.

3 Martin (Martin) Rudolph, geboren in 1793. Volgt 1.3.4.3.

4 Johanna Paulina (Johanna) Rudolph, geboren in 1795. Volgt 1.3.4.4.

5 Johannes (Johannes) Rudolph, geboren op vrijdag 15 juni 1798 in Bemmel, Nederland. Volgt 1.3.4.5.

1.3.4.1 Gerrit (Gerrit) Rudolph, zoon van George Ernst (George Ernst) Rudolph (zie 1.3.4) en Anna Catharina (Anna Catharina) Muller. Gerrit is de biologische vader van het kind van Maria Eliza (Maria) Teissiere. Maria is geboren op vrijdag 18 september 1789 in Batavia, Indonesie, dochter van Guillaume Eli (Guillaume) Teissiere en Maria Clara (Maria) Du Chene de Vienne. Zij is gedoopt op zondag 27 september 1789. Maria is overleden op vrijdag 16 februari 1849 in Batavia, Indonesie, 59 jaar oud. Maria trouwde later vóór 1819 met Bernard Louis (Bernard) Janssens Rees. Maria trouwde later op zondag 14 februari 1819 in Batavia, Indonesie met Martin (Martin) Rudolph (1793-1860), zie 1.3.4.3.

Adres:

 

 

Goenoeng Saharie 12, Batavia, Indonesie, Nederlands Indië (blijkens geboorte advertentie 1821)

 

 

Kind van Gerrit en Maria:

1 Eliza Adriana Martina Jenny (Eliza) Rudolph, geboren op woensdag 12 september 1821 in Batavia, Indonesie. Volgt 1.3.4.1.1.

1.3.4.1.1 Eliza Adriana Martina Jenny (Eliza) Rudolph is geboren op woensdag 12 september 1821 in Batavia, Indonesie, dochter van Gerrit (Gerrit) Rudolph (zie 1.3.4.1) en Maria Eliza (Maria) Teissiere. Zij is gedoopt op zondag 4 november 1821 in Batavia, Indonesie. Bij de doop van Eliza waren de volgende getuigen aanwezig: Marinus Jacobus (Marinus) Balje en Jennij (Jennij) Balneavis. Eliza is overleden op maandag 18 september 1893 in Den Haag, Nederland, 72 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Eliza waren de volgende getuigen aanwezig: Engelbertus (Engelbertus) Heilsbron en Johan (Johan) Meijer.

Notitie bij Eliza: Eliza is geboren uit een buitenechtelijke relatie, zo bleek uit een testament van haar moeder.

Adressen:

 

 

Goenoeng Sari, Batavia, Indonesie, Nederlands Indië

 

 

 

 

Goenoeng Saharie 12, Batavia, Indonesie, Nederlands Indië (blijkens geboorte advertentie 1821)

 

 

tot 1860

   

Stationsweg 26, Den Haag,, Nederland

 

 

van 17-08-1867 tot 07-04-1869

   

Den Haag, Nederland

 

 

tot 19-08-1867

   

Nederlands Indië

 

 

van 08-04-1869 tot 14-11-1870

   

Twello

 

 

van 15-11-1870 tot 25-04-1887

   

Den Haag, Nederland

 

 

van 26-07-1887 tot 19-03-1890

   

Voorburg, Nederland

 

 

vanaf 20-03-1890

   

Den Haag, Nederland

 

 

Eliza trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 26 november 1844 in Batavia, Indonesie met Hermanus Hendricus Johannus (Hermanus) Jalink, 33 jaar oud. Hermanus is geboren op woensdag 13 november 1811 in Goor, Overijssel, zoon van Wolter (Wolter) Jalink en Angeneta Bregetta (Angeneta) van der Voort. Hij is gedoopt op zondag 24 november 1811 in Goor, Overijssel. Hermanus is overleden op vrijdag 6 november 1891 in Den Haag, Nederland, 79 jaar oud.

Notitie bij Hermanus: Hermanus Hendrikus Johannes Jalink

Geboren te Goor op 13 November 1811.

9. Mei 1830. Bij de 17de afdeling infanterie ingedeeld als milicien.
9. October 1830. Overgegaan bij de 5de afdeling infanterie.
26. October 1830. Idem bij de 12de afdeling infanterie.
1830. In de vesting Nijmegen bij gelegenheid van den opstand in Belgie.
1831. Bij het mobiele leger.
15. October 1831. Korporaal.
5. April 1832. Metalen kruis.
1832. Aan den Helder.
6. September1832. Sergant titulair.
1833. Aan den Helder.
1834. In den vesting Bergen op Zoom.
3. Mei 1834. Overgegaan bij den staande armee.
1 Juni 1835. Sergant effectief.
26. September1837. Sergant Majoor.
11.April 1839. Overgeplaatst bij het Oost Indische leger involge autorisatie van het DVO,nr.13 den 11-4-1839.
26. September 1839. Ingescheept aan boord van het schip "Beurs van Rotterdam" Het schip "Beurs van Rotterdam",onder leiding van schipper D.Miercke,vertrekt op 1 October 1839 uit Hellevoetsluis
met aan Boord 4 officieren en 110 onderofficieren en man schappen. Arriveert op 12 Januari 1840 na een reis van 103 dagen te Batavia zonder verlies van manschappen.
12.Januari 1840. Geplaatst bij het 12de bataljon infanterie.
28.April 1840. 2de Luitenant bij het 7de bataljon infanterie,bij besluit GG nr.1 dd 28-4-1840.
9.Juli 1841. Benoemd tot 2de luit.adjudant bij het7d~ bat.infanterie, besluit GG nr 1,dd 9-7-1841.
4.November 1841. Benoemd tot adjudant bij den Generalen Staf,besluit nr 11 dd 4-11-1841.
3.December 1846. 1ste Luitenant adjudant bij de gen.staf a la lute van het wapen der infanterie,bij GG besluit nr 1 dd 3-12-1846
14.Augustus 1851. Kapitein bij het 11de bataljon,GG besluit nr 1 dd 14-8-1851
15.Augustus 1853. overgegaan bij de garnizoenskompagnie te Riouw.
12.September 1855. Idem bij het 14de bataljon infanterie.
20.November 1855. Het onderscheidingsteken toegekend, ingesteld bij ZM besluit dd 19-11-1844,nr 46,voor langdurige Nederlandsche dienst als officier.
21.Junl 1856. Idem bij het garnizoensbataljon in de 3de militaire afd.
11.Januari 1857. Idem bij het garnizoensbataljon in de 1ste militaire afd. 17.Februari 1858. Overgeplaatst bij het 11de bataljon infanterie bij besluit GG nr 59 dd 17-2-1858.
19.Februari 1859. Benoemd tot majoor bij besluit GG nr 3 dd 19-2-1858.
18.Januari 1861. Benoemd tot luitenant kolonel bij het lste bataljon inf. bij besluit GG nr 3 dd 18-1-1861.
28 April 1862. Overgeplaatst bij het garnizoensbataljon der Molukkische eilanden.
17 Juli 1864. Benoemd tot kolonel en ter beschikking gesteld van het militair departement bij besluit GG nr 1 dd 17-7-1864.
3 Maart 1865. Bij besluit GG nr 22 dd 3-3-1865,namens den koning hoogst- deszelfs bijzondere tevredenheid betuigd ter zake van zijn bemoeiingen bij de expeditie tegen de negorij Marahoenoe ( eiland Ceram) in Juni 1864.
27 april 1865. Belast met de tijdelijke waarneming van het kommandement
der 1ste militaire afd. op Java bij besluit GG nr 19 dd 27 -4-1865.
9 September 1865. Eervol ontheven van opgemelde betrekking bij besluit GG nr 7 dd 9-9-1865.
16 November 1865. Goedgekeurd dat de kommandant van het leger hem heéft opgedragen het houden eener nauwkeurige inspectie in het kommandement van Palembang,bij besluit GG nr13 dd 16-11-1865
17 April 1866. Alsvoren in het kommandement van Timor,bij besluit GG nr 13 dd 17-4-1866.
10 Januari 1867. Twee jaar verlof naar Nederland verleend tot herstel van gezondheid. bij besluit GG nr 4.
Benoemd tot kommandeur der orde van den eikenkroon bij besluit van koning groothertog.
20 October 1868. Op zijn verzoek eervol uit z.m.dienst ontslagen met toekenning van een pensioen van Fl.4000.-’s jaars bij besluit z.m. nr 17 dd 20-10-1868.

Adressen:

tot 1860

   

Stationsweg 26, Den Haag,, Nederland

 

 

van 1862 tot 19-08-1867

   

Nederlands Indië

 

 

van 17-08-1867 tot 07-04-1869

   

Den Haag, Nederland

 

 

van 08-04-1869 tot 14-11-1870

   

Twello

 

 

van 15-11-1870 tot 25-04-1887

   

Huygensstraat 24, Den Haag,, Nederland

 

 

van 26-07-1887 tot 19-03-1890

   

Voorburg, Nederland

 

 

vanaf 20-03-1890

   

Spui 270, Zwarteweg 80, Zoutmanstraat 80 en Stationsweg 18, Den Haag, Nederland

 

 

Kind van Eliza en Hermanus:

1 Hermine Jennij (Hermine) Jalink [1.3.4.1.1.1], geboren op dinsdag 30 januari 1855 in Tanahabang / Batavia. Hermine is overleden op dinsdag 30 januari 1855 in Tanahabang / Batavia, geen dag oud.

1.3.4.2 Anne Catharina (Anne) Rudolph is geboren in 1792, dochter van George Ernst (George Ernst) Rudolph (zie 1.3.4) en Anna Catharina (Anna Catharina) Muller. Zij is gedoopt op zondag 3 juni 1792 in Nijmegen, Nederlands Hervormde Kerk. Anne trouwde met nb (nb) Hartmann.

Kind van Anne en nb:

1 George (George) Hartmann, geboren in 1840 in Udenhausen, Duitsland. Volgt 1.3.4.2.1.

1.3.4.2.1 George (George) Hartmann is geboren in 1840 in Udenhausen, Duitsland, zoon van nb (nb) Hartmann en Anne Catharina (Anne) Rudolph (zie 1.3.4.2).

Beroep:

 

 

Schoorsteenveger

 

 

George trouwde, 24 of 25 jaar oud, op donderdag 3 augustus 1865 in Onstwedde [bron: Genlias] met Antje (Antje) Nieman, 25 of 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van George en Antje: in genlias staat gemeld; wettiging 1 kind bij huwelijk

Antje is geboren in 1839 in Marum.

1.3.4.3 Martin (Martin) Rudolph is geboren in 1793, zoon van George Ernst (George Ernst) Rudolph (zie 1.3.4) en Anna Catharina (Anna Catharina) Muller. Martin is overleden op zaterdag 25 augustus 1860 in Batavia, Indonesie, 66 of 67 jaar oud.

Notitie bij Martin: Javasche Courant 1829 nr 11 :
idem 1831 nr 89 : idem 1843 nr 51 :


1816 Martin Rudolph krijgt toestemming om zich in Indie te vestigen
1829 Lid der hoofdcommisie van onderwijs.
1831 Honorabel ontslagen
1843 Te Batavia belast met de werkzaamheden van het sequenstraat(gerechtelijke inbeslagleggingen)
1847 Tot lid van de weeskamer te Batavia benoemd op FI.650.-,ingevolge Indisch Besluit dd 6 Januari 1847, nr 2.
Op het daartoe door hem gedane verzoek ontheven van de verdere vervulling der betrekking onder toekenning van wachtgeld.
1853 Bij Indisch Besluit dd 7 Maart 1853,nr 2 benoemd tot lid der commissie, ingesteld bij art 49 der bepalingen op het beheer van’s-Landsgeldmiddelen (Staatsblad 1831,nr71) voor het jaar 1853.
1854 Benoemd voor het jaar 1854 als lid van gemelde commissie.
1854 Bij (:) uit hoofde hij voor verdere plaatsing’ niet meer in aanmerking komt aan hem te kennen
~ gegeven dat zijn wachtgeld niet verder zal worden uitbetaald dan over de maand December 1854 kunnende hij zich derhalve aanmelden ter bekoming van eervol ontslag uit ’sLandsdienst.etc.
1855 Bij Ind,Besluit dd...Februari 1855 nr...ontheven als lid van de commisie,ingesteld bij art. 49 van de bepalingen op het beheer van ’sLands- geldmiddelen, onder dankbetuiging,etc.
1855 Krachtens Konk.Kabinet Besluit dd 22 Juli 1855 nr 68 den G.G, van Ned.lnd. gemachtigd om hem 1855 nr 3/581 voor mindere dienst dan 20 jaar,mits niet beneden de twaalf jaren,in het genot van pensioen te stellen.
1855 Bij Indisch Besluit dd 2 October 1855 nr 24 op zijn verzoek eervol uit ’s Landsdienst ontslagen met behoud van zijn recht op pensioen.
1855 : Pensioen toegekend van FI.1350.-’sJaars.

Adressen:

 

 

Goenoeng Saharie 12, Batavia, Indonesie, Nederlands Indië (blijkens geboorte advertentie 1821)

 

 

vanaf 1816

   

Batavia, Indonesie, Nederlands Indië

 

 

Beroepen:

 

 

Lid van de Weeskamer, Batavia

 

 

vanaf 1817

   

Chirurgijn2de klas, geneeskundige dienst Batavia

 

 

vanaf 1851

   

Ambtenaar op wachtgeld

 

 

Estates:

 

 

Landeigenaar

 

 

Martin trouwde, 25 of 26 jaar oud, op zondag 14 februari 1819 in Batavia, Indonesie met Maria Eliza (Maria) Teissiere, 29 jaar oud. Maria is geboren op vrijdag 18 september 1789 in Batavia, Indonesie, dochter van Guillaume Eli (Guillaume) Teissiere en Maria Clara (Maria) Du Chene de Vienne. Zij is gedoopt op zondag 27 september 1789. Maria is overleden op vrijdag 16 februari 1849 in Batavia, Indonesie, 59 jaar oud. Maria is de biologische moeder van het kind van Gerrit (Gerrit) Rudolph, zie 1.3.4.1. Maria trouwde voorheen vóór 1819 met Bernard Louis (Bernard) Janssens Rees.

Adres:

 

 

Goenoeng Saharie 12, Batavia, Indonesie, Nederlands Indië (blijkens geboorte advertentie 1821)

 

 

Kinderen van Martin en Maria:

1 Johannes Wilhelmus Theodorus (Johannes) Rudolph. Volgt 1.3.4.3.1.

2 Eliza Adriana Jenny (Eliza) Rudolph [1.3.4.3.2], geboren op donderdag 4 mei 1820 in Batavia, Indonesie. Zij is gedoopt op zondag 4 juni 1820. Bij de doop van Eliza waren de volgende getuigen aanwezig: Jennij (Jennij) Balneavis en Guillaume Eli (Guillaume) Teissiere [grootvader moederszijde]. Eliza is overleden op donderdag 6 september 1821 in Batavia, Indonesie, 1 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Eliza: Overleden op 06 september

Adressen:

 

 

Goenoeng Sari, Batavia, Indonesie, Nederlands Indië

 

 

 

 

Goenoeng Saharie 12, Batavia, Indonesie, Nederlands Indië (blijkens geboorte advertentie 1821)

 

 

3 Catharina Charlotte Cornelia (Catharina) Rudolph, geboren op woensdag 3 maart 1824 in Batavia, Java. Volgt 1.3.4.3.3.

4 Henriette Christine (Henriette) Rudolph, geboren op donderdag 1 december 1825 in Batavia (Noordwijk). Volgt 1.3.4.3.4.

5 Gerard Henri Bernard Louis (Gerard) Rudolph, geboren op zondag 30 december 1827 in Batavia, Indonesie. Volgt 1.3.4.3.5.

1.3.4.3.1 Johannes Wilhelmus Theodorus (Johannes) Rudolph, zoon van Martin (Martin) Rudolph (zie 1.3.4.3) en Maria Eliza (Maria) Teissiere. Johannes is overleden op woensdag 11 juni 1879.

Notitie bij Johannes: erkende tussen 1856 en 1868 al zijn kinderen

Adres:

 

 

Goenoeng Saharie 12, Batavia, Indonesie, Nederlands Indië (blijkens geboorte advertentie 1821)

 

 

Kinderen van Johannes uit onbekende relatie:

1 Geertruida (Geertruida) Rudolph [1.3.4.3.1.1], geboren op zondag 21 december 1856 in Blitar.

2 Antoinetta (Antoinetta) Rudolph [1.3.4.3.1.2], geboren op dinsdag 2 februari 1858 in Blitar.

3 Wilhelmina (Wilhelmina) Rudolph, geboren op woensdag 16 mei 1860 in Blitar. Volgt 1.3.4.3.1.3.

4 Johannes (Johannes) Rudolph [1.3.4.3.1.4], geboren op donderdag 15 januari 1863 in Blitar.

5 Johanna (Johanna) Rudolph [1.3.4.3.1.5], geboren op donderdag 15 januari 1863 in Blitar. Johanna is overleden op zaterdag 6 april 1929 in Blitar, 66 jaar oud.

6 Wilhelmus Adrianus (Wilhelmus Adrianus) Rudolph, geboren op zaterdag 6 juni 1863 in Blitar. Volgt 1.3.4.3.1.6.

7 Theodorus (Theodorus) Rudolph, geboren op woensdag 13 juli 1864 in Blitar. Volgt 1.3.4.3.1.7.

8 Carolina (Carolina) Rudolph [1.3.4.3.1.8], geboren op vrijdag 22 maart 1867 in Blitar. Carolina is overleden op maandag 9 januari 1893 in Blitar, 25 jaar oud.

9 Marietje (Marietje) Rudolph, geboren op woensdag 28 oktober 1868 in Blitar. Volgt 1.3.4.3.1.9.

1.3.4.3.1.3 Wilhelmina (Wilhelmina) Rudolph is geboren op woensdag 16 mei 1860 in Blitar, dochter van Johannes Wilhelmus Theodorus (Johannes) Rudolph (zie 1.3.4.3.1). Wilhelmina:

(1) trouwde met Schaaf.

(2) trouwde, 33 jaar oud, op maandag 29 mei 1893 in Batang (res. Pekalongang) met William Rudolf (William Rudolf) Kleging. William Rudolf is geboren in Stettin (Duitsland).

1.3.4.3.1.6 Wilhelmus Adrianus (Wilhelmus Adrianus) Rudolph is geboren op zaterdag 6 juni 1863 in Blitar, zoon van Johannes Wilhelmus Theodorus (Johannes) Rudolph (zie 1.3.4.3.1). Wilhelmus Adrianus is overleden in 1945 in Blitar, 81 of 82 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Wilhelmus Adrianus: Herbegraven te Soerabaja

Notitie bij Wilhelmus Adrianus: Adm. Ond. Soekosewoe-Kediri 1903
Empl. Ond. Alas Soember Boto Blitar 1910 en later

Wilhelmus Adrianus ging samenwonen met Jem. Zij is geboren in 1860. Zij is overleden op zaterdag 5 november 1927 in Blitar, 66 of 67 jaar oud.

Kinderen van Wilhelmus Adrianus en Jem:

1 Dirk Adrianus (Dirk) Rudolph, geboren op dinsdag 16 oktober 1883 in Blitar. Volgt 1.3.4.3.1.6.1.

2 Rosalie (Rosalie) Rudolph, geboren op vrijdag 2 februari 1900 in Blitar. Volgt 1.3.4.3.1.6.2.

3 Marie (Marie) Rudolph, geboren op zondag 15 mei 1904 in Blitar. Volgt 1.3.4.3.1.6.3.

4 Jeanette (Nettie) Rudolph, geboren op donderdag 22 juli 1909 in Blitar. Volgt 1.3.4.3.1.6.4.

5 Hendrik Adrianus (Hendrik Adrianus) Rudolph, geboren op zaterdag 3 juni 1911 in Blitar. Volgt 1.3.4.3.1.6.5.

6 Emmy (Emmy) Rudolph, geboren op zondag 2 augustus 1914 in Blitar. Volgt 1.3.4.3.1.6.6.

7 Taco Adrianus (Taco Adrianus) Rudolph. Volgt 1.3.4.3.1.6.7.

8 Ruthe Adrianus (Ruthe Adrianus) Rudolph [1.3.4.3.1.6.8], geboren op zaterdag 14 juni 1919 in Blitar. Ruthe Adrianus is overleden op zondag 27 juli 1947 in Bandoeng, 28 jaar oud [bron: OGS]. Hij is begraven in Nederlands ereveld Kembang Kunin, Surabaya vak B, nr 312.

Notitie bij Ruthe Adrianus: Res. off. KNIL, rang 1e Cie Para

Slachtofferregister


--------------------------------------------------------------------------------

Achternaam Rudolph Tussenvoegsels
Voornaam Ruthe Adrianus Voorletters R.A.
Rang Elt. 1e Cie PARA
Mil. Onderdeel KNIL.
Geboorteplaats Blitar Geboortedatum 14-06-1919
Overlijdensplaats Bandoeng Overlijdensdatum 27-07-1947

--------------------------------------------------------------------------------

Begraafplaats Nederlands ereveld Kembang Kuning
Gemeente Surabaya
Provincie
Land Indonesië
Vak B
Rij
Nummer 312
Gedenkboek

9 Johannes Adrianus (Johannes Adrianus) Rudolph. Volgt 1.3.4.3.1.6.9.

1.3.4.3.1.6.1 Dirk Adrianus (Dirk) Rudolph is geboren op dinsdag 16 oktober 1883 in Blitar, zoon van Wilhelmus Adrianus (Wilhelmus Adrianus) Rudolph (zie 1.3.4.3.1.6) en Jem. Dirk is overleden op maandag 13 oktober 1952 in Soerabaja, 68 jaar oud. Dirk ging samenwonen met Ismiatoen.

Kinderen van Dirk en Ismiatoen:

1 Tony (Tony) Rudolph [1.3.4.3.1.6.1.1].

2 Elly (Elly) Rudolph [1.3.4.3.1.6.1.2].

3 Adrianus Benjamin (Adam Benjamin) Rudolph. Volgt 1.3.4.3.1.6.1.3.

4 James (James) Rudolph [1.3.4.3.1.6.1.4].

1.3.4.3.1.6.1.3 Adrianus Benjamin (Adam Benjamin) Rudolph, zoon van Dirk Adrianus (Dirk) Rudolph (zie 1.3.4.3.1.6.1) en Ismiatoen. Adam Benjamin trouwde met Pamela Florrie (Pam) Wright.

1.3.4.3.1.6.2 Rosalie (Rosalie) Rudolph is geboren op vrijdag 2 februari 1900 in Blitar, dochter van Wilhelmus Adrianus (Wilhelmus Adrianus) Rudolph (zie 1.3.4.3.1.6) en Jem. Rosalie is overleden op woensdag 13 maart 1985 in Rotterdam, 85 jaar oud. Rosalie trouwde, 18 jaar oud, op vrijdag 3 mei 1918 in Blitar met Jan (Jan) de Waal Malefijt, 24 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 14 april 1894 in Malang. Jan is overleden op maandag 11 mei 1964 in Rotterdam, 70 jaar oud.

Kind van Rosalie en Jan:

1 Jan Willem (Jan Willem) de Waal Malefijt. Volgt 1.3.4.3.1.6.2.1.

1.3.4.3.1.6.2.1 Jan Willem (Jan Willem) de Waal Malefijt, zoon van Jan (Jan) de Waal Malefijt en Rosalie (Rosalie) Rudolph (zie 1.3.4.3.1.6.2). Jan Willem ging samenwonen met Kartinah. Zij is overleden in Soerabaja.

1.3.4.3.1.6.3 Marie (Marie) Rudolph is geboren op zondag 15 mei 1904 in Blitar, dochter van Wilhelmus Adrianus (Wilhelmus Adrianus) Rudolph (zie 1.3.4.3.1.6) en Jem. Marie is overleden op maandag 12 januari 1987 in USA, 82 jaar oud.

Notitie bij Marie: 9 kinderen

Marie trouwde met Edward (Edward) van Delden. Edward is geboren op woensdag 27 augustus 1890 in Prigen (Bangil). Edward is overleden op woensdag 1 september 1965 in Neede, 75 jaar oud.

1.3.4.3.1.6.4 Jeanette (Nettie) Rudolph is geboren op donderdag 22 juli 1909 in Blitar, dochter van Wilhelmus Adrianus (Wilhelmus Adrianus) Rudolph (zie 1.3.4.3.1.6) en Jem. Nettie is overleden op woensdag 16 juli 1997, 87 jaar oud [bron: CBG, advertenties]. Zij is gecremeerd op woensdag 23 juli 1997 in Den Haag, Ockenburgh.

Notitie bij Nettie: 2 kinderen met Machault

Nettie:

(1) trouwde met L N (L N) Maschault.

(2) trouwde met K A J (K A J) Schenkhuizen. K A J is overleden op donderdag 29 december 1983.

1.3.4.3.1.6.5 Hendrik Adrianus (Hendrik Adrianus) Rudolph is geboren op zaterdag 3 juni 1911 in Blitar, zoon van Wilhelmus Adrianus (Wilhelmus Adrianus) Rudolph (zie 1.3.4.3.1.6) en Jem. Hendrik Adrianus is overleden op zondag 12 oktober 1980 in Los Teques (Venezuela), 69 jaar oud. Hendrik Adrianus:

(1) trouwde met Stanny J (Stanny J) Lafontaine. Stanny J is overleden in de oorlog.

(2) begon een relatie met Gepke (Gepke) Borssum Waalkes. Gepke is geboren op zaterdag 20 december 1919. Gepke is overleden in 1978 in Bosch en Duin (Zeist), 58 of 59 jaar oud.

Kinderen van Hendrik Adrianus en Stanny J:

1 Hendrika (Hendrika) Rudolph. Volgt 1.3.4.3.1.6.5.1.

2 Irene (Irene) Rudolph. Volgt 1.3.4.3.1.6.5.2.

Kind van Hendrik Adrianus en Gepke:

3 Harold Adrianus (Harold Adrianus) Rudolph [1.3.4.3.1.6.5.3].

1.3.4.3.1.6.5.1 Hendrika (Hendrika) Rudolph, dochter van Hendrik Adrianus (Hendrik Adrianus) Rudolph (zie 1.3.4.3.1.6.5) en Stanny J (Stanny J) Lafontaine. Hendrika trouwde met H (H) Kite.

1.3.4.3.1.6.5.2 Irene (Irene) Rudolph, dochter van Hendrik Adrianus (Hendrik Adrianus) Rudolph (zie 1.3.4.3.1.6.5) en Stanny J (Stanny J) Lafontaine. Irene trouwde met J P (J P) Veeris.

1.3.4.3.1.6.6 Emmy (Emmy) Rudolph is geboren op zondag 2 augustus 1914 in Blitar, dochter van Wilhelmus Adrianus (Wilhelmus Adrianus) Rudolph (zie 1.3.4.3.1.6) en Jem. Emmy is overleden op woensdag 4 april 1979 in Tilburg, 64 jaar oud.

Notitie bij Emmy: 10 kinderen

Emmy trouwde met Edwin (Edwin) Dekker. Edwin is overleden in Oisterwijk.

1.3.4.3.1.6.7 Taco Adrianus (Taco Adrianus) Rudolph, zoon van Wilhelmus Adrianus (Wilhelmus Adrianus) Rudolph (zie 1.3.4.3.1.6) en Jem. Taco Adrianus trouwde met Vonny.

Kinderen van Taco Adrianus en Vonny:

1 Ilka (Ilka) Rudolph [1.3.4.3.1.6.7.1].

2 Moreen (Moreen) Rudolph [1.3.4.3.1.6.7.2].

3 Treford Adrianus (Treford Adrianus) Rudolph [1.3.4.3.1.6.7.3].

1.3.4.3.1.6.9 Johannes Adrianus (Johannes Adrianus) Rudolph, zoon van Wilhelmus Adrianus (Wilhelmus Adrianus) Rudolph (zie 1.3.4.3.1.6) en Jem. Johannes Adrianus trouwde met Jo (Jo) Meijer.

Kinderen van Johannes Adrianus en Jo:

1 Marco (Marco) Rudolph [1.3.4.3.1.6.9.1].

2 Ringo (Ringo) Rudolph [1.3.4.3.1.6.9.2].

1.3.4.3.1.7 Theodorus (Theodorus) Rudolph is geboren op woensdag 13 juli 1864 in Blitar, zoon van Johannes Wilhelmus Theodorus (Johannes) Rudolph (zie 1.3.4.3.1). Theodorus is overleden op dinsdag 31 mei 1910 in Blitar, 45 jaar oud. Theodorus ging samenwonen met Rasinah.

Kinderen van Theodorus en Rasinah:

1 Leonard Christoffel (Leonard Christoffel) Rudolph, geboren op dinsdag 12 april 1892 in Blitar. Volgt 1.3.4.3.1.7.1.

2 Thomas Antoine Robert (Thomas Antoine Robert) Rudolph, geboren op donderdag 9 januari 1896 in Blitar. Volgt 1.3.4.3.1.7.2.

3 Jeanne Elisabeth (Jeanne Elisabeth) Rudolph, geboren op zaterdag 14 april 1900 in Kediri. Volgt 1.3.4.3.1.7.3.

4 Bernard Paul Constant (Bernard Paul Constant) Rudolph [1.3.4.3.1.7.4], geboren op woensdag 5 juni 1901 in Blitar. Bernard Paul Constant is overleden in Soerabaja.

Notitie bij Bernard Paul Constant: 1930 -1938 beambte Mijnd.-Bandoeng

5 Willem Hendrik (Willem Hendrik) Rudolph [1.3.4.3.1.7.5], geboren op vrijdag 8 augustus 1902 in Blitar.

6 Karel Robert (Karel Robert) Rudolph, geboren op zondag 26 juni 1904 in Blitar. Volgt 1.3.4.3.1.7.6.

7 Maggie (Maggie) Rudolph, geboren op donderdag 17 januari 1907 in Blitar. Volgt 1.3.4.3.1.7.7.

8 Leonie Margaretha (Leonie Margaretha) Rudolph, geboren op vrijdag 18 februari 1910 in Blitar. Volgt 1.3.4.3.1.7.8.

1.3.4.3.1.7.1 Leonard Christoffel (Leonard Christoffel) Rudolph is geboren op dinsdag 12 april 1892 in Blitar, zoon van Theodorus (Theodorus) Rudolph (zie 1.3.4.3.1.7) en Rasinah. Leonard Christoffel trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 15 januari 1920 in Soerabaja met Sophia Annette (Sophia Annette) Simon, 21 jaar oud. Sophia Annette is geboren op vrijdag 16 september 1898 in Bojolali.

1.3.4.3.1.7.2 Thomas Antoine Robert (Thomas Antoine Robert) Rudolph is geboren op donderdag 9 januari 1896 in Blitar, zoon van Theodorus (Theodorus) Rudolph (zie 1.3.4.3.1.7) en Rasinah.

Notitie bij Thomas Antoine Robert: 1920 Mach. 1e kl S.S. -Blitar
1930 Onder Opz S.S. Blitar
1938 gepensioneerd

Thomas Antoine Robert trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 3 oktober 1918 met Anna Maria Martha (Anna Maria Martha) Lemme, 22 jaar oud. Anna Maria Martha is geboren op dinsdag 7 januari 1896. Anna Maria Martha is overleden op zaterdag 9 november 1968 in Maastricht, Nederland, 72 jaar oud [bron: Advertentie].

Kinderen van Thomas Antoine Robert en Anna Maria Martha:

1 Francine (Francine) Rudolph [1.3.4.3.1.7.2.1].

2 Maximiliaan (Maximiliaan) Rudolph [1.3.4.3.1.7.2.2].

3 Napoleon (Napoleon) Rudolph [1.3.4.3.1.7.2.3].

4 Tonny (Tonny) Rudolph [1.3.4.3.1.7.2.4].

5 Betty (Betty) Rudolph [1.3.4.3.1.7.2.5].

6 Elly (Elly) Rudolph [1.3.4.3.1.7.2.6].

1.3.4.3.1.7.3 Jeanne Elisabeth (Jeanne Elisabeth) Rudolph is geboren op zaterdag 14 april 1900 in Kediri, dochter van Theodorus (Theodorus) Rudolph (zie 1.3.4.3.1.7) en Rasinah. Jeanne Elisabeth trouwde met Du Pree.

1.3.4.3.1.7.6 Karel Robert (Karel Robert) Rudolph is geboren op zondag 26 juni 1904 in Blitar, zoon van Theodorus (Theodorus) Rudolph (zie 1.3.4.3.1.7) en Rasinah.

Notitie bij Karel Robert: ex Werkbaas S.S. Kertosono 1930

Karel Robert:

(1) trouwde met Jane (Jane) Diduksman.

(2) begon een relatie met Carla (Carla) Jeanty.

1.3.4.3.1.7.7 Maggie (Maggie) Rudolph is geboren op donderdag 17 januari 1907 in Blitar, dochter van Theodorus (Theodorus) Rudolph (zie 1.3.4.3.1.7) en Rasinah. Maggie trouwde met Roesler.

1.3.4.3.1.7.8 Leonie Margaretha (Leonie Margaretha) Rudolph is geboren op vrijdag 18 februari 1910 in Blitar, dochter van Theodorus (Theodorus) Rudolph (zie 1.3.4.3.1.7) en Rasinah. Leonie Margaretha is overleden op maandag 27 januari 1992, 81 jaar oud [bron: CBG, advertenties].

Notitie bij Leonie Margaretha: 2 kinderen

Leonie Margaretha trouwde met Altman.

1.3.4.3.1.9 Marietje (Marietje) Rudolph is geboren op woensdag 28 oktober 1868 in Blitar, dochter van Johannes Wilhelmus Theodorus (Johannes) Rudolph (zie 1.3.4.3.1). Marietje is overleden op donderdag 30 april 1903 in Trenggalek, 34 jaar oud.

Kind van Marietje uit onbekende relatie:

1 Jacob (Jacob) Rudolph, geboren op woensdag 11 juli 1894 in Toeloengagoeng (Ngrowo). Volgt 1.3.4.3.1.9.1.

1.3.4.3.1.9.1 Jacob (Jacob) Rudolph is geboren op woensdag 11 juli 1894 in Toeloengagoeng (Ngrowo), zoon van Marietje (Marietje) Rudolph (zie 1.3.4.3.1.9). Jacob is overleden op woensdag 1 november 1978, 84 jaar oud [bron: CBG, advertenties].

Notitie bij Jacob: 1920/1930 klerk S.S. Soerabaja
1938 kasbeh. S.S. Kota Radja

Adres:

 

 

Heerlen

 

 

Jacob trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 26 april 1916 met Anna Carolina (Anna Carolina) Burki, 23 jaar oud. Anna Carolina is geboren op woensdag 21 september 1892 in Bandjarmasin.

Adres:

 

 

Dj Station nr 2, Soerabaja, Nederlands Indië (Rond 1950)

 

 

Kinderen van Jacob en Anna Carolina:

1 Marianne (Annie) Rudolph, geboren op donderdag 30 juni 1898 in Ngrowo. Volgt 1.3.4.3.1.9.1.1.

2 Nancy Jollie (Nancy Jollie) Rudolph. Volgt 1.3.4.3.1.9.1.2.

1.3.4.3.1.9.1.1 Marianne (Annie) Rudolph is geboren op donderdag 30 juni 1898 in Ngrowo, dochter van Jacob (Jacob) Rudolph (zie 1.3.4.3.1.9.1) en Anna Carolina (Anna Carolina) Burki. Annie trouwde met Matties.

1.3.4.3.1.9.1.2 Nancy Jollie (Nancy Jollie) Rudolph, dochter van Jacob (Jacob) Rudolph (zie 1.3.4.3.1.9.1) en Anna Carolina (Anna Carolina) Burki. Nancy Jollie trouwde met Simons.

1.3.4.3.3 Catharina Charlotte Cornelia (Catharina) Rudolph is geboren op woensdag 3 maart 1824 in Batavia, Java, dochter van Martin (Martin) Rudolph (zie 1.3.4.3) en Maria Eliza (Maria) Teissiere. Zij is gedoopt op zondag 7 november 1824 in Batavia, Java, Lutherse Kerk. Catharina is overleden op vrijdag 19 maart 1875 in Den Haag, Nederland, 51 jaar oud.

Adressen:

 

 

Goenoeng Saharie 12, Batavia, Indonesie, Nederlands Indië (blijkens geboorte advertentie 1821)

 

 

van na 1853 tot 20-09-1881

   

Leiden en Den Haag

 

 

Catharina trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 2 juli 1845 in Batavia, Indonesie met Willem Johannes Adrianus Wijnandus (Willem) Boers, 30 jaar oud. Willem is geboren op woensdag 24 augustus 1814 in Hazerswoude, Nederland, zoon van Charles Guillaume (Charles) Boers en Henriette Marie Gertrude (Henriette) L’Honore. Willem is overleden op maandag 19 juni 1876 in Haarlem, Nederland, 61 jaar oud.

Notitie bij Willem: Willem Johannes Adrianus Wijnandus Boers.
Geboren te Hazerswoude op 24 Augustus 1814
In Nederlandse Dienst bij de 5de Afdeling Infanterie.

19 Januari 1829. Fusilier,vrijwilliger voor een onbepaalde tijd zonder handgeld ingevolge autorisatie van hetD.V.D. dd 6-1-1829,lett.G
9 September1829. Bij de 9de Afdeling overgegaan involge autorisatie van het D.V.D. dd 3-9-1929,letter A.
1 Maart 1830. Vice Korporaal.
11 September1830. Korporaal.
1831. Veldtogt bij gelegenheid van den opstand in Belgie; bij den tiendaagsche Veldtogt inStaatsvlaaderen.
6 Septemberl831. Fourier.
1832. Veldtogt bij gelegenheid van den opstand in Belgie; in Staatsvlaanderen.
28 Maart 1832. Toegekend het Metalen Kruis.
21 Juli 1833. Sergeant Majoor.
1834. Veldtocht bij gelegenheid van den opstand in Belgie.
1835. Idem.
10 September1836. Benoemd tot 2de Luitenant involge Z.M.besluit nr 23 dd 10-9- 1836.
14 Juni 1842. Bij het Oost-Indische leger in des zelfs rang en anciënniteit overgeplaatst bij het wapen der Infanterie onder bepaling dat hij tenminste twaalf jaren in die gewesten zal moeten dienen,alvorens op pensioen aanspraak te kunnen maken,het geval van lichaamsgebreken uitgezonderd,involge Z.M. besluit nr 9 dd 14-6-1842.
4 Augustus 1842. Ingescheept naar het Nieuwe Diep en overgegaan aan boord van het schip "Koning der Nederlanden" bestemd naar Oost-Indie.
6 Augustus 1842. Overgegaan aan boord van genoemde bodem. Het schip "Koning der Nederlanden" onder schipper S.van der Meys vertrekt op 15 Augustus 1842 met 5 officieren en 150 onderofficieren en Manschappen en arriveert op 30 November 1842 te Batavia, na een reis van 107 dagen,zonder verlies van personeel.
18 December 1842. Geplaatst bij het 7de Bataljon Infanterie.
6 Augustus 1843. 1ste Luitenant bij besluit G.G.,nr 15 dd 6-8-1843. 3 Juni 1844. Tijdelijk geplaatst bij de sappeurs.
23 Februari 1849. Kapitein bij de Infanterie bij G.G. besluit nr 2,dd23-2-1849
10 Januari 1850. Overgeplaatst bij het 8ste bataljon infanterie.
9 September1851. Overgeplaatst bij het 11de Bataljon Infanterie.
6 December 1852. Het onderscheidingsteken toegekend, ingesteld bij Z.M. besluit van 19 November 1844,nr 46,voor langdurige Nederlandse dienst als officier.
11 Maart 1853. Idem bij het Garnizoensbataljon op Celebes.
12 September1854. Overgeplaatst bij het 1ste Bataljon Infanterie.
14 Maart 1855. Idem bij het Garnizoensbataljon 2de Militaire Afdeling.
19 Februari 1856. Benoemd tot Majoor bij het 8ste Bataljon Infanterie,bij besluit G.G. nr 2 dd 19-2-1856.
1 November 1856. Overgeplaatst bij het 18de Bataljon Infanterie.
19 December 1857. Overgeplaatst bij het Corps Pupillen.
11 Mei 1859. Twee jaren verlof verleend naar Nederland bij besluit G.G. nr 18 ddll-5-1859,onder nadere goedkeuring des Konings alsnog toegekend het behoud van aanspraak op bevordering gedurende het hem verleende verlof,bij besluit G.G. nr 2 dd 21-7-1859.
24 Mei 1860. Benoemd tot Luitenant-Kolonel bij besluit G.G. nr 1 dd 24-5-1860.
10 September1861. Gepensioneerd bij Z.M. besluit dd 10-9-1861,nr 44.\Fl.2600)

Adressen:

van na 1853 tot 20-09-1881

   

Leiden en Den Haag

 

 

vanaf 21-09-1881

   

Berlijn

 

 

Beroep:

 

 

Luitenant Kolonel O.I. Infanterie (Blijkens advertentie 1860 nog in functie)

 

 

Kinderen van Catharina en Willem:

1 Caroline Marie Martine Henriette Seorgine (Caroline) Boers [1.3.4.3.3.1], geboren op vrijdag 5 oktober 1849 in Batavia, Java. Zij is gedoopt op donderdag 27 juni 1850 in Semarang, Java, Indonesie.

Adressen:

van na 1853 tot 20-09-1881

   

Leiden en Den Haag

 

 

van na 1853

   

Leiden en Den Haag

 

 

vanaf 21-09-1881

   

Berlijn

 

 

2 Willem (Willem) Boers [1.3.4.3.3.2]. Hij is gedoopt op donderdag 27 juni 1850 in Semarang, Java, Indonesie. Willem is overleden vóór 1853, ten hoogste 3 jaar oud.

Adressen:

van na 1853 tot 20-09-1881

   

Leiden en Den Haag

 

 

vanaf 21-09-1881

   

Berlijn

 

 

3 Wilhelmina Elisa Charlotte (Wilhelmina) Boers [1.3.4.3.3.3], geboren op woensdag 12 november 1851.

Adressen:

van na 1853 tot 20-09-1881

   

Leiden en Den Haag

 

 

vanaf 21-09-1881

   

Berlijn

 

 

vanaf 10-12-1883

   

Nederlands Indië

 

 

4 Willem Martin Henri (Willem) Boers, geboren op vrijdag 29 april 1853 in Makassar, Celebes. Volgt 1.3.4.3.3.4.

1.3.4.3.3.4 Willem Martin Henri (Willem) Boers is geboren op vrijdag 29 april 1853 in Makassar, Celebes, zoon van Willem Johannes Adrianus Wijnandus (Willem) Boers en Catharina Charlotte Cornelia (Catharina) Rudolph (zie 1.3.4.3.3). Willem is overleden op dinsdag 9 september 1924 in Utrecht, Nederland, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 september 1924 [bron: Genlias].

Adressen:

van na 1853 tot 20-09-1881

   

Leiden en Den Haag

 

 

van na 1853

   

Leiden en Den Haag

 

 

vanaf 21-09-1881

   

Berlijn

 

 

vanaf 01-05-1896

   

Breda

 

 

Beroep:

 

 

Leraar op het Gymnasium

 

 

Willem trouwde, 33 jaar oud, op donderdag 29 juli 1886 in Breda [bron: Genlias] met Anna Francisca (Anna) Twiss, ongeveer 30 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1856 in Den Bosch, Nederland, dochter van Robert (Robert) Twiss en Maria Charlotta (Maria Charlotta) Knuijse de Meij. Anna is overleden vóór 1924, ten hoogste 68 jaar oud.

1.3.4.3.4 Henriette Christine (Henriette) Rudolph is geboren op donderdag 1 december 1825 in Batavia (Noordwijk), dochter van Martin (Martin) Rudolph (zie 1.3.4.3) en Maria Eliza (Maria) Teissiere. Zij is gedoopt op zondag 1 oktober 1826.

Adres:

 

 

Goenoeng Saharie 12, Batavia, Indonesie, Nederlands Indië (blijkens geboorte advertentie 1821)

 

 

Henriette trouwde, 19 jaar oud, op vrijdag 2 mei 1845 in Batavia, Indonesie met Pieter (Pieter) Bleeker.

1.3.4.3.5 Gerard Henri Bernard Louis (Gerard) Rudolph is geboren op zondag 30 december 1827 om 18:30 in Batavia, Indonesie, zoon van Martin (Martin) Rudolph (zie 1.3.4.3) en Maria Eliza (Maria) Teissiere. Gerard is overleden op dinsdag 11 mei 1909 in Garoet, Ned. Indie, 81 jaar oud.

Notitie bij Gerard: 1903 Gep. 1e com. Wesskamer, woonde in Garoet

Adres:

 

 

Goenoeng Saharie 12, Batavia, Indonesie, Nederlands Indië (blijkens geboorte advertentie 1821)

 

 

Beroepen:

van 1851 tot 1891

   

Klerk Weeskamer

 

 

van 1892 tot 1913

   

1ste Commies Weeskamer te Madioen

 

 

vanaf 1913

   

Gepensioneerd

 

 

Gerard trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 12 juli 1851 in Batavia, Indonesie met Georgetta Henrietta (Georgetta) Wittenrood, 19 jaar oud. Georgetta is geboren op zondag 9 oktober 1831 in Batavia, Indonesie, dochter van Henri Guillaume (Henri) Wittenrood en Anna Christina (Anna) Sweebe. Georgetta is overleden op zondag 29 juli 1906 in Garoet, Ned. Indie, 74 jaar oud.

Beroep:

vanaf 1903

   

Hotelhoudster Garoet

 

 

Kinderen van Gerard en Georgetta:

1 Martin Louis Guillaume (Martin) Rudolph, geboren op zaterdag 29 mei 1852 in Batavia, Indonesie. Volgt 1.3.4.3.5.1.

2 Guillaume Eli Rudolph, geboren op dinsdag 17 januari 1854 in Djakarta, Batavia. Volgt 1.3.4.3.5.2.

3 Maria Eliza (Maria) Rudolph, geboren op woensdag 29 augustus 1855 in Batavia, Indonesie. Volgt 1.3.4.3.5.3.

4 Henriette Christine Petronella (Henriette) Rudolph, geboren op dinsdag 1 december 1857 in Batavia, Indonesie. Volgt 1.3.4.3.5.4.

5 Christine Wilhelmina Johanna Delphina (Christine) Rudolph, geboren op woensdag 18 januari 1860 in Batavia, Indonesie. Volgt 1.3.4.3.5.5.

6 Louis Bernard (Louis) Rudolph, geboren op donderdag 16 januari 1862 in Batavia, Indonesie. Volgt 1.3.4.3.5.6.

7 Eliza Josephine (Eliza) Rudolph, geboren op woensdag 28 oktober 1863 in Batavia, Indonesie. Volgt 1.3.4.3.5.7.

1.3.4.3.5.1 Martin Louis Guillaume (Martin) Rudolph is geboren op zaterdag 29 mei 1852 om 13:00 in Batavia, Indonesie, zoon van Gerard Henri Bernard Louis (Gerard) Rudolph (zie 1.3.4.3.5) en Georgetta Henrietta (Georgetta) Wittenrood.

Notitie bij de geboorte van Martin: een van de rond 1850 tot 1868 erkende kinderen

Martin is overleden op maandag 23 januari 1893 in Madioen, 40 jaar oud.

Beroepen:

 

 

werkman SS te Madioen

 

 

 

 

employe NIS te Madioen

 

 

vanaf 1887

   

Opzichter havenwerken

 

 

Martin trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 12 januari 1878 in Batavia, Indonesie met Johanna Maria Gerdina (Maria Nancy) Watson, 15 jaar oud. Maria Nancy is geboren op donderdag 5 juni 1862 in Batavia, Indonesie, dochter van Gerardus Frederik Hendrik (Gerardus) Watson en Sophia Heldina Magdalen (Sophia) von Kriegenbergh. Maria Nancy is overleden op zaterdag 14 juli 1923 in Melkerij ’’Spetanza’’, 61 jaar oud. Zij is begraven in Boedoetan (Sidoardjo). Maria Nancy trouwde later op zaterdag 16 juni 1900 in Blitar met Charles Ferdinand (Charly) de Walick (geb. 1870).

Notitie bij Maria Nancy: Bijnaam ’’de Roos van Batavia’’

Kinderen van Martin en Maria Nancy:

1 Eliza Charlotte Eugenia (Eliza) Rudolph [1.3.4.3.5.1.1]. Eliza is overleden op donderdag 5 december 1889 in Ngawi.

2 Ren (Ren) Rudolph. Volgt 1.3.4.3.5.1.2.

3 Sofie Henriette (Sofie) Rudolph, geboren op vrijdag 18 april 1879 in Sidoardjo. Volgt 1.3.4.3.5.1.3.

4 Gerard Frederik (Gerrit) Rudolph, geboren op zaterdag 11 september 1880 in Papar (Kediri). Volgt 1.3.4.3.5.1.4.

5 Henriette Wilhelmina (Jet) Rudolph, geboren op zaterdag 1 april 1882 in Kediri. Volgt 1.3.4.3.5.1.5.

6 Eleonora Gerdina (Norrie) Rudolph, geboren op zaterdag 25 april 1885 in Madioen, Djawa- Tengah. Volgt 1.3.4.3.5.1.6.

7 Charles Martin (Charles) Rudolph, geboren op zondag 21 augustus 1887 in Madioen. Volgt 1.3.4.3.5.1.7.

8 Augustine Louise (Tien) Rudolph, geboren op zondag 3 augustus 1890 in Modjokerto. Volgt 1.3.4.3.5.1.8.

9 Frederik Wilhelm (Dick Gerrit) Rudolph, geboren op vrijdag 17 februari 1893 in Madioen. Volgt 1.3.4.3.5.1.9.

1.3.4.3.5.1.2 Ren (Ren) Rudolph, zoon van Martin Louis Guillaume (Martin) Rudolph (zie 1.3.4.3.5.1) en Johanna Maria Gerdina (Maria Nancy) Watson.

Kind van Ren uit onbekende relatie:

1 Nono (Nono) Rudolph [1.3.4.3.5.1.2.1]. Nono is overleden in 1973 in Soerabaja.

1.3.4.3.5.1.3 Sofie Henriette (Sofie) Rudolph is geboren op vrijdag 18 april 1879 in Sidoardjo, dochter van Martin Louis Guillaume (Martin) Rudolph (zie 1.3.4.3.5.1) en Johanna Maria Gerdina (Maria Nancy) Watson.

Notitie bij Sofie: een zoon, vroeg overleden

Sofie trouwde met nb (nb) Speltie.

1.3.4.3.5.1.4 Gerard Frederik (Gerrit) Rudolph is geboren op zaterdag 11 september 1880 in Papar (Kediri), zoon van Martin Louis Guillaume (Martin) Rudolph (zie 1.3.4.3.5.1) en Johanna Maria Gerdina (Maria Nancy) Watson. Gerrit is overleden op donderdag 15 juli 1920 in Soerabaja, 39 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Gerrit: overleden 15 juli

Beroepen:

van 1903 tot 1910

   

Klerk SS te Blitar

 

 

vanaf 1920

   

Station Commies SS Kediri

 

 

Gerrit trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 18 juni 1902 in Blitar met Maggie (Maggie) Block, 19 jaar oud. Maggie is geboren op zondag 25 juni 1882.

Kinderen van Gerrit en Maggie:

1 Nancy Cecile (Nancy) Rudolph, geboren op dinsdag 2 juni 1903 in Blitar, Indonesie. Volgt 1.3.4.3.5.1.4.1.

2 Dirk Charles (Dirk) Rudolph, geboren op zaterdag 13 mei 1911 in Blitar. Volgt 1.3.4.3.5.1.4.2.

3 Eugene (Eugene) Rudolph, geboren op zaterdag 24 augustus 1912 in Blitar. Volgt 1.3.4.3.5.1.4.3.

1.3.4.3.5.1.4.1 Nancy Cecile (Nancy) Rudolph is geboren op dinsdag 2 juni 1903 in Blitar, Indonesie, dochter van Gerard Frederik (Gerrit) Rudolph (zie 1.3.4.3.5.1.4) en Maggie (Maggie) Block. Nancy is overleden op vrijdag 21 oktober 1988 in Maastricht, Nederland, 85 jaar oud. Zij is gecremeerd op dinsdag 25 oktober 1988 in Heerlen [bron: bidprentje CBG].

Notitie bij Nancy: Huwde 2 maal
-met Veerman
-met Meijer

Nancy trouwde met Carolus Jacobus Josephus (Carolus Jacobus Josephus) Veerman. Carolus Jacobus Josephus is overleden vóór 1988.

1.3.4.3.5.1.4.2 Dirk Charles (Dirk) Rudolph is geboren op zaterdag 13 mei 1911 in Blitar, zoon van Gerard Frederik (Gerrit) Rudolph (zie 1.3.4.3.5.1.4) en Maggie (Maggie) Block. Dirk is overleden op zondag 2 december 1979 in Den Haag, Nederland, 68 jaar oud.

Beroep:

vanaf 1938

   

Boekhouder Wolff en Co te Malang

 

 

Dirk trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 8 februari 1939 in Malang met Johanna Frederika (Johanna) Rhemrev, 27 jaar oud. Johanna is geboren op maandag 5 juni 1911 in Serang (Bantam). Johanna is overleden op zaterdag 15 april 2000, 88 jaar oud [bron: Advertentie]. Zij is begraven op donderdag 20 april 2000 in Den Haag, Nieuw Eykenduynen, Nederland.

Notitie bij overlijden van Johanna: Uit de rouwadvertentie blijkt een correspondentieadres in Zoetermeer Hulkwerf 12, 2725 DS

Kind van Dirk en Johanna:

1 Frieda (Frieda) Rudolph. Volgt 1.3.4.3.5.1.4.2.1.

1.3.4.3.5.1.4.2.1 Frieda (Frieda) Rudolph, dochter van Dirk Charles (Dirk) Rudolph (zie 1.3.4.3.5.1.4.2) en Johanna Frederika (Johanna) Rhemrev. Frieda trouwde met Anton (Ton) Hoelen.

1.3.4.3.5.1.4.3 Eugene (Eugene) Rudolph is geboren op zaterdag 24 augustus 1912 in Blitar, zoon van Gerard Frederik (Gerrit) Rudolph (zie 1.3.4.3.5.1.4) en Maggie (Maggie) Block. Eugene is overleden op dinsdag 26 juni 1984 in Alkmaar, 71 jaar oud. Eugene trouwde in Malang met Erna Augusta (Erna Augusta) Rhemrev. Erna Augusta is geboren op dinsdag 28 november 1916 in Cheribon. Erna Augusta is overleden op dinsdag 11 november 1969 in Haarlem, 52 jaar oud.

1.3.4.3.5.1.5 Henriette Wilhelmina (Jet) Rudolph is geboren op zaterdag 1 april 1882 in Kediri, dochter van Martin Louis Guillaume (Martin) Rudolph (zie 1.3.4.3.5.1) en Johanna Maria Gerdina (Maria Nancy) Watson. Jet:

(1) trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 26 november 1913 in Soerabaja met George Heinrich Albert (George) Meier.

(2) trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 19 september 1918 in Sragen met H E (H E) Smith.

1.3.4.3.5.1.6 Eleonora Gerdina (Norrie) Rudolph is geboren op zaterdag 25 april 1885 in Madioen, Djawa- Tengah, dochter van Martin Louis Guillaume (Martin) Rudolph (zie 1.3.4.3.5.1) en Johanna Maria Gerdina (Maria Nancy) Watson. Norrie is overleden op dinsdag 8 juni 1937 in Bandoeng, Djawa, 52 jaar oud. Norrie trouwde, 18 jaar oud, op woensdag 16 december 1903 in Madioen met Jacob Anton (Jacob) Gout, 26 jaar oud. Jacob is geboren op zaterdag 15 december 1877 in Solo, Indonesie.

Notitie bij Jacob: In totaal 11 kinderen?

Kinderen van Norrie en Jacob:

1 Louis Johan Carl (Louis) Gout [1.3.4.3.5.1.6.1], geboren op maandag 22 oktober 1906 in Madioen, Djawa- Tengah. Louis is overleden in 1950, 43 of 44 jaar oud.

2 Rudi Martinus (Rudi) Gout [1.3.4.3.5.1.6.2], geboren op donderdag 23 maart 1916 in Tangoelangin, Ned. Ind. Rudi is overleden op vrijdag 3 juli 1925, 9 jaar oud.

1.3.4.3.5.1.7 Charles Martin (Charles) Rudolph is geboren op zondag 21 augustus 1887 om 13:00 in Madioen, zoon van Martin Louis Guillaume (Martin) Rudolph (zie 1.3.4.3.5.1) en Johanna Maria Gerdina (Maria Nancy) Watson. Charles is overleden op zaterdag 7 september 1929 om 12:10 in Bandoeng, 42 jaar oud.

Notitie bij Charles: Empl. Dordtse Petroleum Mij.- Doerabaia
1920 Ass. Boekh. SF
1930 Mach. SF

Charles:

(1) trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 4 oktober 1911 in Soerabaja met Suzanna (Suzanna) Lans, 18 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op woensdag 7 juli 1920 (Scheiding). Suzanna is geboren op donderdag 31 augustus 1893 in Soerabaja, dochter van Nicolaas Alexander (Nicolaas) Lans en Jeannette Henriette Florine (Jeannette) Baumgarten.

(2) trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 4 september 1920 in Soerabaja met Josephine (Josephine) Klein, 16 of 17 jaar oud. Josephine is geboren in 1903 in Soerabaja, dochter van Jacob Frans (Jacob) Klein en Karsiam.

(3) trouwde, 41 jaar oud, op maandag 17 december 1928 in Malang met Susanna Francoise Maria (Suze) Speltie, 29 of 30 jaar oud. Suze is geboren in 1898 in Malang, dochter van Willem Gotlieb (Willem Gotlieb) Speltie en Seneng. Suze is overleden vóór woensdag 2 juli 1930 in Bandoeng, ten hoogste 32 jaar oud [bron: Advertentie]. Zij is begraven op woensdag 2 juli 1930.

Kinderen van Charles en Suzanna:

1 Veronique (Veronique) Rudolph [1.3.4.3.5.1.7.5].

2 Erik (Erik) Rudolph [1.3.4.3.5.1.7.6].

3 Gerard Ferdinand (Gerard) Rudolph, geboren op vrijdag 12 april 1912 in Blitar. Volgt 1.3.4.3.5.1.7.7.

4 Irix Wilhelm (Irix) Rudolph. Volgt 1.3.4.3.5.1.7.8.

5 Olga (Olga) Rudolph [1.3.4.3.5.1.7.9].

Kinderen van Charles en Josephine:

6 Jane (Jane) Rudolph [1.3.4.3.5.1.7.1].

7 Olga (Olga) Rudolph [1.3.4.3.5.1.7.2].

8 Tommy (Tommy) Rudolph [1.3.4.3.5.1.7.3].

Kind van Charles en Suze:

9 Nancy Charlotte (Nancy) Rudolph [1.3.4.3.5.1.7.4].

1.3.4.3.5.1.7.7 Gerard Ferdinand (Gerard) Rudolph is geboren op vrijdag 12 april 1912 om 15:20 in Blitar, zoon van Charles Martin (Charles) Rudolph (zie 1.3.4.3.5.1.7) en Suzanna (Suzanna) Lans. Gerard is overleden.

Notitie bij Gerard: Opz. Openb. Techn. Diensten -Soerabaja

Gerard:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 2 maart 1938 met Florentina Louise Oschatz, 17 jaar oud. Florentina is geboren op maandag 5 juli 1920 in Batavia, Indonesie. Florentina is overleden.

(2) trouwde met Eugenie Pauline (Eugenie) Salomonson.

Kind van Gerard en Florentina:

1 Erwin (Erwin) Rudolph [1.3.4.3.5.1.7.7.1].

Kinderen van Gerard en Eugenie:

2 Beatrice (Beatrice) Rudolph [1.3.4.3.5.1.7.7.2].

3 Peter Paul (Peter) Rudolph. Volgt 1.3.4.3.5.1.7.7.3.

4 Bob (Bob) Rudolph [1.3.4.3.5.1.7.7.4].

5 Anita (Anita) Rudolph [1.3.4.3.5.1.7.7.5].

1.3.4.3.5.1.7.7.3 Peter Paul (Peter) Rudolph, zoon van Gerard Ferdinand (Gerard) Rudolph (zie 1.3.4.3.5.1.7.7) en Eugenie Pauline (Eugenie) Salomonson. Peter trouwde met Joyce (Joyce) Kaminaga.

Kinderen van Peter en Joyce:

1 Lynsey (Lynsey) Rudolph. Volgt 1.3.4.3.5.1.7.7.3.1.

2 Quincy (Quincy) Rudolph. Volgt 1.3.4.3.5.1.7.7.3.2.

1.3.4.3.5.1.7.7.3.1 Lynsey (Lynsey) Rudolph, dochter van Peter Paul (Peter) Rudolph (zie 1.3.4.3.5.1.7.7.3) en Joyce (Joyce) Kaminaga. Lynsey trouwde met Patrick (Patrick) Bander.

1.3.4.3.5.1.7.7.3.2 Quincy (Quincy) Rudolph, zoon van Peter Paul (Peter) Rudolph (zie 1.3.4.3.5.1.7.7.3) en Joyce (Joyce) Kaminaga. Quincy ging samenwonen met Martine (Martine) Groen.

1.3.4.3.5.1.7.8 Irix Wilhelm (Irix) Rudolph, zoon van Charles Martin (Charles) Rudolph (zie 1.3.4.3.5.1.7) en Suzanna (Suzanna) Lans. Irix trouwde met M D M (M D M) Oschatz.

1.3.4.3.5.1.8 Augustine Louise (Tien) Rudolph is geboren op zondag 3 augustus 1890 in Modjokerto, dochter van Martin Louis Guillaume (Martin) Rudolph (zie 1.3.4.3.5.1) en Johanna Maria Gerdina (Maria Nancy) Watson. Tien trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 26 november 1913 in Soerabaja met Lodewijk (Lodewijk) Guldenaar.

Kinderen van Tien en Lodewijk:

1 Dodo (Dodo) Guldenaar [1.3.4.3.5.1.8.1].

2 Onnie (Onnie) Guldenaar [1.3.4.3.5.1.8.2].

3 Kiki (Kiki) Guldenaar [1.3.4.3.5.1.8.3].

4 Loet (Loet) Guldenaar [1.3.4.3.5.1.8.4].

1.3.4.3.5.1.9 Frederik Wilhelm (Dick Gerrit) Rudolph is geboren op vrijdag 17 februari 1893 in Madioen, zoon van Martin Louis Guillaume (Martin) Rudolph (zie 1.3.4.3.5.1) en Johanna Maria Gerdina (Maria Nancy) Watson. Dick Gerrit is overleden op zondag 5 augustus 1945 in Buitenzorg, Mr Cornelis St Vincentius hospitaal, 52 jaar oud [bron: OGS]. Hij is begraven in Nederlands ereveld Kembang Kunin, Surabaya vak A, nr 194.

Notitie bij overlijden van Dick Gerrit: Overleden in een interneringskamp

Beroepen:

 

 

Vertegenwoordiger

 

 

van 1920 tot 1930

   

Employee Ruhaak en Co, Soerabaja

 

 

vanaf 1938

   

Koopman, Soerabaja

 

 

Dick Gerrit trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 8 juli 1922 in Malang met Frederica (Frederica) Dommers, 21 jaar oud. Frederica is geboren op maandag 1 juli 1901 in Loemadiang, dochter van Frederik Anton Albert (Frederik) Dommers en Johanna (Johanna) van ’t Hoogerhuys. Frederica is overleden op zondag 6 mei 1984, 82 jaar oud [bron: CBG, advertenties].

Kinderen van Dick Gerrit en Frederica:

1 Gerardina Hanna (Joeke) Rudolph, geboren op dinsdag 10 juli 1923 in Soerabaja. Volgt 1.3.4.3.5.1.9.1.

2 Dick Gerrit (Dick Gerrit) Rudolph. Volgt 1.3.4.3.5.1.9.2.

1.3.4.3.5.1.9.1 Gerardina Hanna (Joeke) Rudolph is geboren op dinsdag 10 juli 1923 in Soerabaja, dochter van Frederik Wilhelm (Dick Gerrit) Rudolph (zie 1.3.4.3.5.1.9) en Frederica (Frederica) Dommers. Joeke is overleden op zondag 15 juni 1997 in Den Helder, Nederland, 73 jaar oud [bron: CBG, advertenties].

Notitie bij Joeke: 4 zoons

Adressen:

 

 

Willem Barentszstraat 36, 1782 WE Den Helder, Nederland (telefoonboek KPN 2003)

 

 

1977

   

Hortensiastraat 67, Den Helder, Nederland (blijkens brief uit 1977)

 

 

Joeke trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 16 december 1949 in Soerabaja met Johannes Cornelis (Johannes) Koenen, 22 jaar oud. Johannes is geboren op donderdag 17 februari 1927 in Bergen op Zoom. Johannes is overleden in 1980, 52 of 53 jaar oud.

Notitie bij Johannes: 5 kinderen

Adres:

1977

   

Hortensiastraat 67, Den Helder, Nederland (blijkens brief uit 1977)

 

 

1.3.4.3.5.1.9.2 Dick Gerrit (Dick Gerrit) Rudolph, zoon van Frederik Wilhelm (Dick Gerrit) Rudolph (zie 1.3.4.3.5.1.9) en Frederica (Frederica) Dommers. Dick Gerrit:

(1) trouwde met Mary (Mary) Keyzer.

(2) trouwde met nb (nb) Haverstrom.

1.3.4.3.5.2 Guillaume Eli Rudolph is geboren op dinsdag 17 januari 1854 in Djakarta, Batavia, zoon van Gerard Henri Bernard Louis (Gerard) Rudolph (zie 1.3.4.3.5) en Georgetta Henrietta (Georgetta) Wittenrood. Guillaume is overleden op donderdag 6 maart 1919 in Garoet, Ned. Indie, 65 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Guillaume: Garoet, graf 13b
Hier rust G E Rudolph geb 17 jan 1854 overl 6 mrt 1919

Notitie bij Guillaume: In 1903 ambtenaar op wachtgeld te Garoet
1910 Gepens. Com. Rekenkamer in Garoet

Beroepen:

van 1903 tot 1910

   

1 ste commies bij de algemene rekenkamer

 

 

vanaf 1910

   

bankdirecteur

 

 

Guillaume trouwde, 36 jaar oud, op dinsdag 1 april 1890 in Batavia, Indonesie met Carolina Wilhelmina Cretier, 18 jaar oud. Carolina is geboren op zondag 3 december 1871 in Padang, dochter van Frans Ferdinand (Frans) Cretier en Wilhelmina (Wilhelmina) Peltzer. Carolina is overleden op dinsdag 16 mei 1944 in Bandung, 72 jaar oud (oorzaak: jappenkamp). Zij is begraven in Nederlands ereveld Pandu [bron: OGS].

Notitie bij Carolina: Slachtofferregister


--------------------------------------------------------------------------------

Achternaam Rudolph-Cretier Tussenvoegsels
Voornaam Carolina Wilhelmina Voorletters C.W.
Geboorteplaats Padang Geboortedatum 03-12-1871
Overlijdensplaats Bandoeng Overlijdensdatum 16-05-1944

--------------------------------------------------------------------------------

Begraafplaats Nederlands ereveld Pandu
Gemeente Bandung
Provincie
Land Indonesië
Vak V
Rij
Nummer 1165
Gedenkboek

Kinderen van Guillaume en Carolina:

1 Hermanus Hendricus Guillaume (Hermanus) Rudolph [1.3.4.3.5.2.1], geboren op dinsdag 3 februari 1891 in Den Haag, Nederland. Hermanus is overleden in 1928 in Buitenzorg, 36 of 37 jaar oud.

Beroep:

vanaf 1920

   

Empl. uitv. en Com. hand. - Weltevreden

 

 

2 Frans Ferdinand (Frans) Rudolph, geboren op vrijdag 7 oktober 1892 in Batavia, Indonesie. Volgt 1.3.4.3.5.2.2.

3 August Leopold (August) Rudolph [1.3.4.3.5.2.3], geboren op woensdag 31 juli 1895 in Batavia, Indonesie. August is overleden in Jappenkamp.

Beroepen:

van 1930 tot 1937

   

Com. Rekenkamer

 

 

vanaf 1938

   

Com. Ass. Res. kant- Pekalongan

 

 

4 Henri Francois (Henri) Rudolph, geboren op donderdag 5 mei 1898 in Mr Cornelis hospitaal. Volgt 1.3.4.3.5.2.4.

5 Elivira Wilhelmina Rudolph, geboren op woensdag 26 september 1900 in Garoet, Ned. Indie. Volgt 1.3.4.3.5.2.5.

6 Paul Louis (Paul) Rudolph [1.3.4.3.5.2.6], geboren op zaterdag 10 oktober 1903 in Garoet, Ned. Indie. Paul is overleden op donderdag 25 april 1935 in Pangkal Penang, 31 jaar oud.

Notitie bij Paul: Paul Louis zou wel kinderen hebben, en is dus mogelijk ook getrouwd

Beroepen:

vanaf 1930

   

onderwijzer 3de klas Sibolga

 

 

vanaf 1938

   

onderwijzer Blinjoe

 

 

7 Sylvia Orelia (Sylvia) Rudolph, geboren op donderdag 17 augustus 1905 in Garoet, Ned. Indie. Volgt 1.3.4.3.5.2.7.

8 Elise Hermine (Lies) Rudolph, geboren op zaterdag 18 september 1909 in Garoet, Ned. Indie. Volgt 1.3.4.3.5.2.8.

1.3.4.3.5.2.2 Frans Ferdinand (Frans) Rudolph is geboren op vrijdag 7 oktober 1892 om 09:15 in Batavia, Indonesie [bron: Uitreksel uit Batavia], zoon van Guillaume Eli Rudolph (zie 1.3.4.3.5.2) en Carolina Wilhelmina Cretier. Frans is overleden op maandag 21 november 1988 in Den Haag, Nederland, 96 jaar oud.

Beroep:

 

 

Chief Engineer, Merchant Navy, MS Malvina

 

[bron: trouwakte met Trudy]

Frans:

(1) trouwde met Gertrude (Trudy) Greenwood. Trudy is een dochter van Harry (Harry) Greenwood.

(2) trouwde, minstens 81 jaar oud, na 1973 met Rosario (Maria) Moreno Rodriguez, minstens 57 jaar oud. Maria is geboren op dinsdag 11 juli 1916 in Ubeda, Spanje, dochter van Francisco (Francisco) Moreno Ruiz en Antonia (Antonia) Rodriguez Matine. Maria is overleden op donderdag 10 augustus 1978 in Galapagar,Spanje, 62 jaar oud.

1.3.4.3.5.2.4 Henri Francois (Henri) Rudolph is geboren op donderdag 5 mei 1898 in Mr Cornelis hospitaal, zoon van Guillaume Eli Rudolph (zie 1.3.4.3.5.2) en Carolina Wilhelmina Cretier. Henri is overleden op dinsdag 2 juni 1970 in Den Haag, Nederland, 72 jaar oud [bron: CBG, advertenties].

Notitie bij overlijden van Henri: Op de overlijdensadvertentie stonden tevens genoemd:
R. Rudolph-Manuel
MH. Veen-Rudolph

Notitie bij Henri: Vermoedelijk is er nog een dochter MH Rudolph, getrouwd met Veen

Beroep:

van 1930 tot 1938

   

Com. SS te Bandoeng

 

 

Henri begon een relatie met V (V) Minas. V is overleden na 1970.

Kind van Henri en V:

1 Erik Rudolph [1.3.4.3.5.2.4.1].

1.3.4.3.5.2.5 Elivira Wilhelmina Rudolph is geboren op woensdag 26 september 1900 in Garoet, Ned. Indie, dochter van Guillaume Eli Rudolph (zie 1.3.4.3.5.2) en Carolina Wilhelmina Cretier. Elivira is overleden op donderdag 23 november 1933 in Batavia, Indonesie, 33 jaar oud. Elivira trouwde, 17 jaar oud, op woensdag 20 februari 1918 in Garoet, Ned. Indie met Johan Hendrik (Johan) van de Coevering.

Kinderen van Elivira en Johan:

1 Joke (Joke) van de Coevering. Volgt 1.3.4.3.5.2.5.1.

2 Erik (Erik) van de Coevering [1.3.4.3.5.2.5.2].

1.3.4.3.5.2.5.1 Joke (Joke) van de Coevering, dochter van Johan Hendrik (Johan) van de Coevering en Elivira Wilhelmina Rudolph (zie 1.3.4.3.5.2.5). Joke trouwde met Frank Aloysius Florent (Frank Aloysius Florent) Taets van Amerongen.

1.3.4.3.5.2.7 Sylvia Orelia (Sylvia) Rudolph is geboren op donderdag 17 augustus 1905 in Garoet, Ned. Indie, dochter van Guillaume Eli Rudolph (zie 1.3.4.3.5.2) en Carolina Wilhelmina Cretier. Sylvia is overleden op maandag 29 april 2002 om 23:30 in Den Haag, Nederland, 96 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 3 mei 2002 in Voorburg, Oosterbegraafplaats. Rodelaan 81, Nederland.

Notitie bij Sylvia: Mijn herinneringen aan Granny

Mijn herinneringen aan Granny beginnen eigenlijk al op 3,5 jarige leeftijd. Toen kwam ik samen met mijn moeder uit Londen om bij Granny te gaan wonen in de Weverslaan in Voorburg. Ik had een kamer op de 1e etage, naast de keuken. De muur bestond uit een dun plaatje triplex, dus wat er in de keuken gebeurde was voor mij altijd goed hoorbaar. Granny was daar altijd aan het scharrelen, oehoesen zoals wij dat noemden, en met al die huiselijke geluiden (en ook af en toe gezang van Granny) viel ik altijd in slaap. Heel geruststellend.
Het huis aan de Weverslaan heeft prachtige luiken aan de buitenkant, die ’s avonds meestal dichtgingen. Ook in de bovenlichten zaten luiken, zodat ik ’s avonds in een donker, veilig coconnetje lag te luisteren naar alle geluiden uit huis.

Van mijn jeugd, die door Granny ik mag wel zeggen intensief is begeleid, herinner ik me vooral alle dingen die we samen deden. Naar de zaterdagse markt (sommige marktkoopmannen weten zich nog dat kleine Indische dametje te herinneren), ik in het boodschappenmandje-op-wieltjes op de heenweg en lopend op de terugweg. Samen naar de speeltuin waar we op onze zij van de heuvel afrolden (Granny was dus al 68!), samen naar zwemles en na afloop naar de MacDonalds op het Julianaplein, samen naar de kermis en keihard ronddraaien in de spin. Oefenen voor de kerstspelletjes in de kerk, jurken passen die Granny voor me maakte en die altijd net níet pasten.
Maar goed, ik zal proberen het chronologisch te houden.
Op 3,5 jarige leeftijd kwam ik dus bij Granny te wonen. Toen ik 4 was ben ik naar de kleuterklas van de Vrije School in Den Haag gegaan. Vaak kwam Granny met bus 23 naar school om mij op te halen.
Vakanties werden eerst meestal doorgebracht in Drenthe, bij de kinder- en jeugdkampen van de Christengemeenschap. Later gingen we naar Zwitserland. Omdat er niemand bij ons auto reed, gingen we met de trein. Dat betekende dat weken van tevoren een hutkoffer ingepakt werd, die werd vooruitgestuurd en wij kwamen dan met de trein erachteraan. Granny liet me altijd een trommel met snoep vullen op de markt die ik dan onderweg leeg mocht eten.

Op een goed moment (ik was toen 13) zijn mama, Marijke (iemand van school die bij ons in huis woonde) en ik verhuisd naar een flat in Scheveningen. Ik pendelde vaak heen en weer tussen Scheveningen en Voorburg.

Vakantiereizen voerden ons na die tijd naar Griekenland en Italië. In Italië bezochten we vaak Florence, Assisi en Siena. Overnacht werd op diverse campings, en Granny, niet voor 1 gat te vangen, ging braaf mee kamperen. We sliepen samen in een tentje, wat nogal eens voor hilarische situaties zorgde. Granny snurkte nogal, ontkende dat natuurlijk in alle toonaarden, en nadat ik een nacht slapeloos door had gebracht door het gesnurk, kwam Granny met de opmerking dat ze die nacht helemaaaal niet had kunnen slapen. Haha.
In Assisi stak op een nacht een harde bergwind op, ons tentje stond kennelijk toch niet stabiel genoeg en we werden wakker van het tentzeil op onze gezichten.
In Nafplion (Griekenland) regent het natuurlijk de hele zomer niet. Behalve die ene dag dat we niet op de camping waren, en ’s avonds terugkwamen en het water 10 cm hoog in de tent vonden staan. Granny en ik moesten de nacht doorbrengen in onze Simca en dat sliep nou niet echt lekker!

Douchen was met het eeuwige watertekort in Griekenland altijd een probleem, we gingen dus ’s morgens vroeg zwemmen in de helderblauwe zee, tussen de rotsen. Om je voeten heen hele scholen kleine visjes die aan je tenen knabbelden.
Het sanitair moet voor Granny, die zo schoon was ingesteld, een ramp zijn geweest. Het watertekort had nl. ook als gevolg dat de wc’s zelden doorgetrokken konden worden, en wc papier moest in een mandje naast het toilet worden weggegooid.

De route naar Griekenland ging soms over de weg, door toenmalig Joegoslavië, en soms over water, van Noord-Italie naar Zuid-Griekenland. Dan zat je dus 32 uur op de boot, maar niet iedereen had een hut. En in die roerige jaren ’70 betekende dat dus dat er diverse stelletjes in 1 slaapzak op het dek sliepen. In Granny’s optiek was dat natuurlijk "niet netjes" en mocht ik daar absoluut niet naar kijken.

In 1980 ging ik op Philip passen, een jongetje uit Den Haag met 2 werkende ouders. Granny vond het helemaal geweldig, er diende zich zomaar een extra kleinkind aan. Philip adopteerde haar acuut als 3e oma, en Granny kwam vaak naar zijn huis om met hem te spelen. We wandelden veel in Den Haag, en dronken met Philip thee in het theehuisje in Clingendael of koffie bij de Bijenkorf. Satanskoffie (met gember en mokkaslagroom) was Granny’s favoriet.

Jarenlang gingen we niet meer samen met vakantie, tot ik mijn rijbewijs had en een autootje (met dank aan mama en Oom Frans) en we samen naar Engeland gingen. Een soort rondreis voerde ons o.a. naar Londen waar we tante Mary en oom Simon opzochten, en naar Leeds Castle. In 1989 zijn Ron, Granny en ik, op de laatste buitenlandse reis die ze maakte, weer naar Engeland geweest. 2 Weken hebben we rondgereisd, veel gezien en veel gedaan. Zo gingen we o.a. naar het dorpje Biddulph in Staffordshire, waar we de tuinen van Biddulph Grange bezochten. Biddulph Grange was toen net aangekocht door de National Trust, en werd helemaal opgeknapt. We werden rondgeleid door de tuinman, die in Granny een enthousiast toehoorder vond voor al zijn plannen. Hij was verbijsterd toen hij hoorde hoe oud ze was en dat ze nog zo goed in staat was tot wandelen. Ze vond het heerlijk in die tuin en huppelde er zo ongeveer doorheen.

Granny en haar achterkleinkinderen
En zo zijn we langzamerhand beland in 1990, en werd onze dochter Claire geboren. Meteen de volgende dag stond Granny al op de stoep, ze was even komen lopen. Toch gauw zo’n 3 km. Vervolgens stond ze iedere dag voor de deur, want ze moest natuurlijk wel controleren of we het allemaal wel goed deden met haar eerste achterkleinkind. Dat Claire uiteindelijk naar de Montessorischool ging en niet naar de Vrije School vond ze maar niks. En dat ze televisie mocht kijken was ze het natuurlijk ook niet mee eens. Ze heeft ons altijd gedreigd dat ze zou komen spoken, maar tot op heden heeft ze dat gelukkig niet gedaan!

Na Claire kwamen er nog 5 achterkleinkinderen, en in ieder kind zag ze weer aanleiding om toch nog maar een paar jaar te blijven leven, want nou had ze weer een goede reden.

Nauwkeurig werden alle verjaardagen en verworvenheden van de achterkleinkinderen bijgehouden, en trouw werd voor elk kind geld overgemaakt met verjaardagen en Sinterklaas. Met geld was ze trouwens toch scheutig: dan kwam ze weer eens met wat, onder het motto: "koop er maar wat leuks voor jezelf van". Voor zichzelf gaf ze weinig uit, en al zeker niet aan kleren want dat was maar zonde. Dat ze er af en toe in mijn optiek uitzag als een zwerver interesseerde haar niks.
Na haar overlijden zullen de vele goede doelen die ze kwistig van geld voorzag, zeker gemerkt hebben dat er weer een geldstroom was opgedroogd.

Granny en poezen
Zowel in de Weverslaan als in de Mariastraat waren er altijd poezen. Uit de Weverslaan herinner ik me Gobbo (die zich nooit waste), Joris van de buren en Moortje. Moortje is meeverhuisd naar de Mariastraat. Ze was oorspronkelijk mijn kat, maar toen ik uit huis ging is ze bij Granny gebleven. Toen Moortje dood was, heeft Peter, de kat van mijn schoonmoeder, nog regelmatig bij Granny gelogeerd.
Overigens betekenden al die katten niet dat er geen muizen waren; Granny was altijd nogal makkelijk met restjes eten, en daar hebben met name in de Weverslaan hele families muis dankbaar gebruik van gemaakt.
Ook in alle vakanties waren er altijd poezen om ons heen, die Granny’s vlees (wat ze als vegetarier zelf nooit at) dankbaar opaten. Met name uit Griekenland kan ik me hele hordes krijsende katten voor de geest halen die onder het balkon van het hotel duidelijk lieten merken dat het weer etenstijd was. Granny voerde ze allemaal trouw.

Twee duidelijk verschillende kanten van Granny’s persoonlijkheid hebben mij altijd geïntrigeerd. Aan de ene kant was ze zo flexibel als wat, aan de andere kant zo star als maar zijn kan. Met een paar voorbeelden zal ik proberen te verduidelijken wat ik bedoel.
Haar flexibele kant: toen ze zich nog makkelijk door Den Haag verplaatste, nog goed zag en hoorde, kon je haar bij wijze van spreken een half uur van tevoren opbellen, om haar uit te nodigen ergens naar toe te gaan. Nadat ze "wat netjes" had aangetrokken, ging ze geheid mee. Altijd in voor gekke acties, om 17.30 uur nog even naar de stad? Geen probleem. Terwijl ze aan het koken was, weggaan om bij de MacDonalds friet te gaan eten (haar grote favoriet), vond ze geweldig.
Aan de andere kant had ze hele starre ideeën over hoe kinderen moesten worden opgevoed, over hoe de wereld in elkaar zit, over hoe mensen met elkaar om moeten gaan. De antroposofie was het enige goede geloof, de Vrije School de enige school waar je naar toe kon, en als iets in haar ogen "niet netjes" was, zou dat ook nooit meer veranderen. Heel merkwaardig.

Elke keer als je op bezoek kwam, hoe lang of kort je ook bleef, aan het eind zei ze altijd: "Ga je nou al weg?" Met Jaap Persijn, inmiddels ook overleden, voerde ze ellenlange telefoongesprekken. Hele boeken werden door hem voorgelezen, toen Granny’s ogen tenslotte te slecht geworden waren om zelf te lezen. Elkaar bezoeken konden ze al jaren niet meer, maar bellen kon gelukkig elke dag.

Naarmate de jaren vorderden, werd ook de eens zo kwieke Granny moeilijk ter been en haar ogen en gehoor gingen dramatisch achteruit. De thuiszorg deed zijn intrede, in de vorm van huishoudelijke hulp eens per week, en Chris en ik als "mantelzorgers" deden de boodschappen en hielden haar op allerlei manieren in stand. In een verzorgingstehuis wilde ze absoluut niet, en het argument dat het voor ons steeds moeilijker en zwaarder werd om voor haar te zorgen had voor haar niet veel waarde.

Haar huisarts, Roel Amons, en later fysiotherapeut Vincent Bisschop, hebben een hele bijzondere bijdrage geleverd aan haar leven. Zonder hun hulp, en de huisbezoeken van priester Harry Buisman, was haar leven veel ondragelijker geweest.
Toen het uiteindelijk echt niet meer ging, is ze, mede onder druk van haar huisarts, naar een verzorgingstehuis gebracht, vlakbij haar eigen huis, in het Bezuidenhout. Een plaats in Valkenbosch was inmiddels ook geregeld, maar voor ze daarheen kon heeft ze, nadat haar lichaam haar eindelijk in de steek liet, de moed opgegeven en is op 29 april 2002 overleden.
Op dat moment waren Claire en ik in Frankrijk. Granny en ik hadden al jaren de gewoonte af te spreken dat ze niet zou sterven tijdens onze vakanties, want dat was "zo onhandig". Uitgerekend deze keer hadden we dat niet afgesproken, want toen ik haar de laatste keer zag lag ze uitgeput in haar bed in het verzorgingstehuis, bijna niet meer in staat me nog te verstaan. Haar geest was al heel ver weg.

Granny en ik hadden een geweldige band, en ik mis haar heel erg. De laatste jaren van haar leven heb ik het heel moeilijk gevonden om voor haar te zorgen, maar het was onvermijdelijk dat het zo ging, en we hebben ook ontzettend leuke dingen samen meegemaakt. Ik ben bijzonder dankbaar dat ze lange tijd zo’n deel uit heeft gemaakt van ons leven, en wij van het hare.

Roos Manuel-Biddulph
Voorburg, juli 2003

Adressen:

van na 1925 tot 1936

   

Zeelandiastraat 6, Bandoeng, Nederlands Indië

 

 

van 1936 tot 14-09-1936

   

Lombokstraat, Batavia, Indonesie, Nederlands Indië

 

 

vanaf 15-09-1936

   

Tjemaralaan, Batavia, Indonesie, Nederlands Indië

 

 

van 1939 tot 08-03-1942

   

Semeroestraat 11, Lawang, Nederlands Indië

 

 

van 08-03-1942 tot 15-08-1945

   

Tjihapit, Kampong Makassar, Nederlands Indië (jappenkampen)

 

 

van 01-02-1946 tot 1962

   

Crocustraat 30, Wassenaar, Nederland

 

 

van 01-02-1946 tot 1962

   

Middelweg 120, Wassenaar, Nederland

 

 

van 1962 tot 1983

   

Weverslaan 28, Voorburg, Nederland

 

 

van 1983 tot 29-04-2002

   

Mariastraat 61, Den Haag, Nederland

 

 

Beroep:

vanaf 1929

   

Commies Redactrice bij de Staatspoor en Tramwegen

 

 

Bijzonder:

 

 

bezoldiging in 1929 f 300,00

 

 

Bijzonder feit:

 

 

Via Schip Johan van Oldenbarneveld, vanuit Batavia 01-1946 naar
Ijmuiden gegaan, aankomst 02-1946

 

 

Scholen:

tot 05-?-1924

   

Hoogere handelsschool met 5j. c.

 

 

tot 12-?-1924

   

Diploma stenographie C. 200 lettergr

 

 

Sylvia trouwde, 24 jaar oud, op maandag 23 december 1929 in Bandoeng [bron: acte burg. stand] met Antonius Hugo (Toon) Boogert, 25 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op maandag 14 juni 1943 (jappenkamp).

Notitie bij het huwelijk van Sylvia en Toon: Verloofd 1 juli 1929 te Bandoeng, blijkens advertentie

Toon is geboren op woensdag 2 maart 1904 in Den Haag, op een schip ter hoogte van Kaap de Goede Hoop, zoon van Arie (Arie) Boogert en Johanna Christina (Johanna) Mijnsbergen. Toon is overleden op maandag 14 juni 1943 in Kario/Haroekoe (Molukken), 39 jaar oud (oorzaak: jappenkamp). Hij is begraven in Ambon War Cemetery, Ambon [bron: OGS].

Notitie bij overlijden van Toon: Herbegraven op een ereveld in Bativia

Notitie bij Toon: Slachtofferregister


--------------------------------------------------------------------------------

Achternaam Boogert Tussenvoegsels
Voornaam Antonius Hugo Voorletters A.H.
Rang Landst. Soldaat
Mil. Onderdeel KNIL.
Geboorteplaats ’s-Gravenhage Geboortedatum 02-03-1904
Overlijdensplaats Kario/Haroekoe Overlijdensdatum 14-06-1943

--------------------------------------------------------------------------------

Begraafplaats Ambon War Cemetery
Gemeente Ambon
Provincie
Land Indonesië
Vak 5
Rij C
Nummer 13
Gedenkboek

Adressen:

van 22-12-1886 tot 1906

   

Fahrenheitstr 29, P. Potterstr 140, Steynlaan 126, Den Haag, Nederland

 

 

van 23-04-1906 tot 1907

   

Pretoria, South Africa

 

 

van 02-04-1907 tot 1908

   

Pretoria, South Africa

 

 

van 27-11-1911 tot 1912

   

Semarang, Java, Indonesie

 

 

van 11-03-1913 tot 1914

   

Tegal

 

 

van 1936 tot 14-09-1936

   

Lombokstraat, Batavia, Indonesie, Nederlands Indië

 

 

vanaf 15-09-1936

   

Tjemaralaan, Batavia, Indonesie, Nederlands Indië

 

 

vanaf 1940

   

Lawang

 

 

van 1942 tot 1945

   

Zeelandiastraat 6, Bandoeng, Nederlands Indië (jappenkamp)

 

 

van 08-03-1942 tot 15-08-1945

   

Semeroestraat 11, Lawang, Nederlands Indië (jappenkamp)

 

 

Beroepen:

vanaf 1929

   

Teekenaar Constructeur bij de Maatschappij de Vulkaan

 

 

vanaf 1938

   

Employee Machinefabriek Batavia

 

[bron: Sifa]

Kind van Sylvia en Toon:

1 Arie Willem (Arie) Boogert. Volgt 1.3.4.3.5.2.7.1.

1.3.4.3.5.2.7.1 Arie Willem (Arie) Boogert, zoon van Antonius Hugo (Toon) Boogert en Sylvia Orelia (Sylvia) Rudolph (zie 1.3.4.3.5.2.7). Arie begon een relatie met Therese Christiane Helene (Christiane) Kubler.

Kinderen van Arie en Christiane:

1 Sven-Oliver Gerrit (Sven) Boogert. Volgt 1.3.4.3.5.2.7.1.1.

2 Christopher Steffen (Chris) Boogert. Volgt 1.3.4.3.5.2.7.1.2.

3 Rudiger Dominique (Rudiger) Boogert. Volgt 1.3.4.3.5.2.7.1.3.

4 Anselm Benedictus (Anselm) Boogert [1.3.4.3.5.2.7.1.4].

1.3.4.3.5.2.7.1.1 Sven-Oliver Gerrit (Sven) Boogert, zoon van Arie Willem (Arie) Boogert (zie 1.3.4.3.5.2.7.1) en Therese Christiane Helene (Christiane) Kubler. Sven begon een relatie met Elvire (Elvire) Mol.

Kinderen van Sven en Elvire:

1 Arne Sebe (Arne) Boogert [1.3.4.3.5.2.7.1.1.1].

2 Dagmar Merinde (Dagmar) Boogert [1.3.4.3.5.2.7.1.1.2].

1.3.4.3.5.2.7.1.2 Christopher Steffen (Chris) Boogert, zoon van Arie Willem (Arie) Boogert (zie 1.3.4.3.5.2.7.1) en Therese Christiane Helene (Christiane) Kubler. Chris begon een relatie met Marianne (Marianne) NB.

Kinderen van Chris en Marianne:

1 Thomas Tristan (Thomas) Boogert [1.3.4.3.5.2.7.1.2.1].

2 Esther Mylene (Esther) Boogert [1.3.4.3.5.2.7.1.2.2].

3 Louise Felice (Louise) Boogert [1.3.4.3.5.2.7.1.2.3].

1.3.4.3.5.2.7.1.3 Rudiger Dominique (Rudiger) Boogert, zoon van Arie Willem (Arie) Boogert (zie 1.3.4.3.5.2.7.1) en Therese Christiane Helene (Christiane) Kubler. Rudiger trouwde met Maja Kirchner.

Kinderen van Rudiger en Maja:

1 Boogert [1.3.4.3.5.2.7.1.3.1].

2 Dinah (Dinah) Boogert [1.3.4.3.5.2.7.1.3.2].

1.3.4.3.5.2.8 Elise Hermine (Lies) Rudolph is geboren op zaterdag 18 september 1909 in Garoet, Ned. Indie, dochter van Guillaume Eli Rudolph (zie 1.3.4.3.5.2) en Carolina Wilhelmina Cretier.

Adres:

 

 

Nassaulaan 75, 4461 SV Goes, Nederland (In ieder geval vanaf 1985)

 

 

Lies trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 27 oktober 1934 in Bandoeng met Johan Paul (Jo) Boogert, 24 jaar oud. Jo is geboren op maandag 27 juni 1910 in Den Haag, Nederland, zoon van Arie (Arie) Boogert en Johanna Christina (Johanna) Mijnsbergen. Jo is overleden op zaterdag 25 juli 1992 in Goes, 82 jaar oud.

Notitie bij Jo: Jo is broer van Toon (=man Granny)

Adressen:

 

 

Nassaulaan 75, 4461 SV Goes, Nederland

 

 

van 22-12-1886 tot 1906

   

Fahrenheitstr 29, P. Potterstr 140, Steynlaan 126, Den Haag, Nederland

 

 

van 23-04-1906 tot 1907

   

Pretoria, South Africa

 

 

van 02-04-1907 tot 1908

   

Pretoria, South Africa

 

 

van 27-11-1911 tot 1912

   

Semarang, Java, Indonesie

 

 

van 11-03-1913 tot 1914

   

Tegal

 

 

Beroep:

van 1930 tot 1938

   

Ambtenaar 4e klas

 

[bron: Sifa]

Kinderen van Lies en Jo:

1 Jan Willem (Jan) Boogert. Volgt 1.3.4.3.5.2.8.1.

2 P J (Patty) Boogert. Volgt 1.3.4.3.5.2.8.2.

3 C C F (Carlijn) Boogert [1.3.4.3.5.2.8.3].

4 J J (Jefke) Boogert. Volgt 1.3.4.3.5.2.8.4.

1.3.4.3.5.2.8.1 Jan Willem (Jan) Boogert, zoon van Johan Paul (Jo) Boogert en Elise Hermine (Lies) Rudolph (zie 1.3.4.3.5.2.8). Jan begon een relatie met J J (J J) Noordhoek.

1.3.4.3.5.2.8.2 P J (Patty) Boogert, dochter van Johan Paul (Jo) Boogert en Elise Hermine (Lies) Rudolph (zie 1.3.4.3.5.2.8). Patty begon een relatie met Ulbe (Ulbe) Posthuma de Boer.

1.3.4.3.5.2.8.4 J J (Jefke) Boogert, dochter van Johan Paul (Jo) Boogert en Elise Hermine (Lies) Rudolph (zie 1.3.4.3.5.2.8). Jefke begon een relatie met Wim (Wim) Wubbels.

1.3.4.3.5.3 Maria Eliza (Maria) Rudolph is geboren op woensdag 29 augustus 1855 in Batavia, Indonesie, dochter van Gerard Henri Bernard Louis (Gerard) Rudolph (zie 1.3.4.3.5) en Georgetta Henrietta (Georgetta) Wittenrood. Maria trouwde, 16 jaar oud, op zaterdag 17 augustus 1872 in Batavia, Indonesie met Gerardus Pieter (Gerardus) van der Waart van Gulik, 21 of 22 jaar oud. Gerardus is geboren in 1850, zoon van Gerardus Pieter (Gerardus Pieter) van der Waart van Gulik en Francina Catrina Antonia (Francina Catrina Antonia) Fein. Gerardus is overleden op donderdag 27 december 1900 in Roermond, Nederland, 49 of 50 jaar oud [bron: Genlias].

1.3.4.3.5.4 Henriette Christine Petronella (Henriette) Rudolph is geboren op dinsdag 1 december 1857 in Batavia, Indonesie, dochter van Gerard Henri Bernard Louis (Gerard) Rudolph (zie 1.3.4.3.5) en Georgetta Henrietta (Georgetta) Wittenrood. Henriette:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 2 december 1882 in Batavia, Indonesie met Christoffel Hendrikus (Christoffel) Huysdens.

(2) trouwde, 31 jaar oud, op dinsdag 23 april 1889 in Tjitjalengka met Max Richard (Max) Hielckert.

1.3.4.3.5.5 Christine Wilhelmina Johanna Delphina (Christine) Rudolph is geboren op woensdag 18 januari 1860 in Batavia, Indonesie, dochter van Gerard Henri Bernard Louis (Gerard) Rudolph (zie 1.3.4.3.5) en Georgetta Henrietta (Georgetta) Wittenrood. Zij is gedoopt op zondag 3 november 1867 in Batavia, Indonesie. Christine is overleden op dinsdag 15 juli 1924 in Bangil, 64 jaar oud. Christine trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 17 mei 1893 in Limbagan met Anton Vincent Sleebos.

1.3.4.3.5.6 Louis Bernard (Louis) Rudolph is geboren op donderdag 16 januari 1862 in Batavia, Indonesie, zoon van Gerard Henri Bernard Louis (Gerard) Rudolph (zie 1.3.4.3.5) en Georgetta Henrietta (Georgetta) Wittenrood. Hij is gedoopt op zondag 3 november 1867 in Batavia, Indonesie.

Notitie bij overlijden van Louis: 19-07-1919 Buitenzorg, dit zou de overlijdens datum zijn volgens Cretier.

Volgens de adresboeken woonde in 1938 LB nog.

Notitie bij Louis: 1903 Klerk SS- Bandoeng
1910 1e kl SS- Bandoeng
1938 won. te Djatinegara

Louis trouwde, 38 jaar oud, op woensdag 3 oktober 1900 in Bandoeng met Susanne Carolina Josephine (Susanne) Lentze.

Notitie bij Susanne: Klerk St Sp.
In 1903 woonachtig in Bandoeng

Kinderen van Louis en Susanne:

1 Marie Louise (Marie) Rudolph, geboren op vrijdag 13 juni 1902 in Bandoeng. Volgt 1.3.4.3.5.6.1.

2 Louise Susanna (Louise) Rudolph [1.3.4.3.5.6.2], geboren op zondag 25 september 1904 in Bandoeng.

3 Christaan Louis (Christiaan Louis) Rudolph. Volgt 1.3.4.3.5.6.3.

1.3.4.3.5.6.1 Marie Louise (Marie) Rudolph is geboren op vrijdag 13 juni 1902 in Bandoeng, dochter van Louis Bernard (Louis) Rudolph (zie 1.3.4.3.5.6) en Susanne Carolina Josephine (Susanne) Lentze. Marie is overleden in 1978 in Meppel, 75 of 76 jaar oud. Marie trouwde, 19 jaar oud, op vrijdag 24 februari 1922 in Bandoeng met Carel (Carel) Ciesel. Carel is overleden vóór 1978.

1.3.4.3.5.6.3 Christaan Louis (Christiaan Louis) Rudolph, zoon van Louis Bernard (Louis) Rudolph (zie 1.3.4.3.5.6) en Susanne Carolina Josephine (Susanne) Lentze. Christiaan Louis trouwde met Stefanie Emanuelle (Stefanie Emanuelle) Cohen.

1.3.4.3.5.7 Eliza Josephine (Eliza) Rudolph is geboren op woensdag 28 oktober 1863 in Batavia, Indonesie, dochter van Gerard Henri Bernard Louis (Gerard) Rudolph (zie 1.3.4.3.5) en Georgetta Henrietta (Georgetta) Wittenrood. Zij is gedoopt op zondag 3 november 1867 in Batavia, Indonesie. Eliza trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 19 mei 1897 in Garoet, Ned. Indie met Jacob (Koos) Uden Masman. Koos is een zoon van Jacob (Jacob) Uden Masman. Koos is overleden vóór 1939. Hij is begraven in Malang.

 

Beroep:

 

 

Adj inspecteur bij het Binnenlands bestuur

 

 

1.3.4.4 Johanna Paulina (Johanna) Rudolph is geboren in 1795, dochter van George Ernst (George Ernst) Rudolph (zie 1.3.4) en Anna Catharina (Anna Catharina) Muller. Johanna trouwde, 19 of 20 jaar oud, op donderdag 23 november 1815 in Bemmel, Nederland [bron: Genlias] met Theunis Hendrik (Theunis) Zandbergen, 21 of 22 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op vrijdag 8 oktober 1830 (echtscheiding vonnis Nijmegen 08-10-1830) [bron: Genlias]. Theunis is geboren in 1793.

Kind van Johanna en Theunis:

1 Evert George Peter (Evert George Peter) Zandbergen [1.3.4.4.1], geboren omstreeks 1821 in Bemmel, Nederland. Evert George Peter is overleden op donderdag 27 april 1826 in Bemmel, Nederland, ongeveer 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 april 1826 [bron: Genlias].

1.3.4.5 Johannes (Johannes) Rudolph is geboren op vrijdag 15 juni 1798 in Bemmel, Nederland [bron: Genlias], zoon van George Ernst (George Ernst) Rudolph (zie 1.3.4) en Anna Catharina (Anna Catharina) Muller. Johannes is overleden op zaterdag 31 oktober 1863 in Bemmel, Nederland, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 31 oktober 1863 [bron: Genlias].

Beroepen:

 

 

Commisionair (Blijkens huwelijksakte)

 

 

vanaf 1839

   

Tapper (Blijkens overlijdens akte Jan R.)

 

 

van 1843 tot na 1860

   

Winkelier (Blijkens overlijdensakte Antonius Johannes
Blijkens huwelijksakte GJ)

 

 

Johannes trouwde, 36 jaar oud, op dinsdag 10 februari 1835 in Huissen [bron: Genlias] met Hendrica (Hendrica) Meijer, 27 jaar oud. Hendrica is geboren op zondag 6 september 1807 in Elst, Nederland [bron: Genlias], dochter van Johannes (Johannes) Meijer en Gerritje (Gerritje) Geurtsen. Zij is gedoopt in Elst, Nederland. Hendrica is overleden op vrijdag 12 februari 1869 in Bemmel, Nederland, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 februari 1869 [bron: Genlias].

Beroep:

 

 

Wnkelierster (Blijkens eigen overlijdensakte en trouw
akte)

 

 

Kinderen van Johannes en Hendrica:

1 Anna Gerhardina (Anna) Rudolph, geboren op maandag 16 november 1835 in Bemmel, Nederland. Volgt 1.3.4.5.1.

2 George Jan (George) Rudolph, geboren in 1836 in Bemmel, Nederland. Volgt 1.3.4.5.2.

3 Jan (Jan) Rudolph [1.3.4.5.3], geboren in 1838 in Bemmel, Nederland. Jan is overleden op donderdag 4 april 1839 in Bemmel, Nederland, 0 of 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 april 1839 [bron: Genlias].

Notitie bij overlijden van Jan: 7 maanden oud

4 Johanna Antoonetta (Johanna) Rudolph, geboren in 1841 in Bemmel, Nederland. Volgt 1.3.4.5.4.

5 Gerrit Jan (Gerrit) Rudolph, geboren in 1842 in Bemmel, Nederland. Volgt 1.3.4.5.5.

6 Antonius Johannes (Antonius Johannes) Rudolph [1.3.4.5.6], geboren op zondag 6 augustus 1843 in Bemmel, Nederland. Antonius Johannes is overleden op dinsdag 15 augustus 1843 in Bemmel, Nederland, 9 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 augustus 1843 [bron: Genlias].

7 Peter Antonius (Peter) Rudolph, geboren op donderdag 1 januari 1846 in Bemmel, Nederland. Volgt 1.3.4.5.7.

8 Hendrikus Johannes (Hendrikus) Rudolph, geboren in 1851 in Bemmel, Nederland. Volgt 1.3.4.5.8.

1.3.4.5.1 Anna Gerhardina (Anna) Rudolph is geboren op maandag 16 november 1835 in Bemmel, Nederland, dochter van Johannes (Johannes) Rudolph (zie 1.3.4.5) en Hendrica (Hendrica) Meijer. Anna is overleden op zaterdag 22 juli 1893 in Elst, Nederland, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 juli 1893 [bron: Genlias]. Anna trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 2 april 1862 in Bemmel, Nederland [bron: Genlias] met Willem Hendrik (Willem) Arissen, 38 jaar oud. Willem is geboren op vrijdag 25 april 1823 in Elst, Nederland, zoon van Jan (Jan) Arissen en Johanna Willemina (Johanna) Snippenberg.

Beroep:

 

 

Landbouwer (Blijkens huwelijksakte)

 

 

Kind van Anna en Willem:

1 Johanna Wilhelmina (Johanna) Arissen, geboren in 1864 in Elst, Nederland. Volgt 1.3.4.5.1.1.

1.3.4.5.1.1 Johanna Wilhelmina (Johanna) Arissen is geboren in 1864 in Elst, Nederland, dochter van Willem Hendrik (Willem) Arissen en Anna Gerhardina (Anna) Rudolph (zie 1.3.4.5.1). Johanna trouwde, 24 of 25 jaar oud, op donderdag 31 oktober 1889 in Elst, Nederland [bron: Genlias] met Willem (Willem) Vink, 27 of 28 jaar oud. Willem is geboren in 1861 in Overasselt, Nederland, zoon van Bernardus (Bernardus) Vink en Anna Maria (Anna) de Hartog.

Beroep:

 

 

Landbouwer (Blijkens huwelijksakte)

 

 

1.3.4.5.2 George Jan (George) Rudolph is geboren in 1836 in Bemmel, Nederland, zoon van Johannes (Johannes) Rudolph (zie 1.3.4.5) en Hendrica (Hendrica) Meijer. George is overleden op zaterdag 31 mei 1919 in Nijmegen, Nederland, 82 of 83 jaar oud [bron: Genlias]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 31 mei 1919.

Adres:

 

 

Elst, Nederland (Blijkens advertentie uit 1885)

 

 

Beroep:

 

 

Broodbakker (Blijkens huwelijksakte)

 

 

George begon een relatie, 23 of 24 jaar oud, op woensdag 19 december 1860 in Elst, Nederland [bron: Genlias] met Derkje (Derkje) Hendriks, 27 of 28 jaar oud.

Notitie bij de relatie van George en Derkje: Uit een advertentie in 1885 blijkt dat ze 25 jaar getrouwd zijn. Beiden zijn dus na 1885 overleden.

Derkje is geboren in 1832 in Elst, Nederland, dochter van Roelof (Roelof) Hendriks en Elske (Elske) Rijnders. Derkje is overleden op vrijdag 20 juli 1900 in Elst, Nederland, 67 of 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 juli 1900 [bron: Genlias].

Kinderen van George en Derkje:

1 Johannes Hendrikus (Johannes Hendrikus) Rudolph [1.3.4.5.2.1], geboren in 1861 in Elst, Nederland. Johannes Hendrikus is overleden op zaterdag 24 augustus 1867 in Elst, Nederland, 5 of 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 24 augustus 1867 [bron: Genlias].

2 Roelof Jan Willem (Roelof Jan Willem) Rudolph, geboren in 1863. Volgt 1.3.4.5.2.2.

3 Hendrik (Hendrik) Rudolph [1.3.4.5.2.3], geboren in 1864 in Elst, Nederland. Hendrik is overleden op donderdag 29 augustus 1867 in Elst, Nederland, 2 of 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 augustus 1867 [bron: Genlias].

4 Elske Hendrika (Elske) Rudolph, geboren in 1873 in Elst, Nederland. Volgt 1.3.4.5.2.4.

1.3.4.5.2.2 Roelof Jan Willem (Roelof Jan Willem) Rudolph is geboren in 1863, zoon van George Jan (George) Rudolph (zie 1.3.4.5.2) en Derkje (Derkje) Hendriks. Roelof Jan Willem is overleden op zondag 10 mei 1914 in Amersfoort, Nederland, 50 of 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 12 mei 1914 [bron: Genlias].

Beroep:

 

 

Dominee

 

 

Roelof Jan Willem ging in ondertrouw, 18 of 19 jaar oud, op donderdag 6 juli 1882 in Amsterdam, Nederland [bron: Advertentie] met Maria Wilhelmina Folkertdina (Maria Wilhelmina Folkertdina) Frijlinck, ongeveer 22 jaar oud. Maria Wilhelmina Folkertdina is geboren omstreeks 1860. Maria Wilhelmina Folkertdina is overleden op donderdag 4 april 1929 in Leiden, ongeveer 69 jaar oud (oorzaak: ongeval) [bron: Advertentie]. Zij is begraven op maandag 8 april 1929 in Leiden, Rhijnhof [bron: Advertentie].

1.3.4.5.2.4 Elske Hendrika (Elske) Rudolph is geboren in 1873 in Elst, Nederland, dochter van George Jan (George) Rudolph (zie 1.3.4.5.2) en Derkje (Derkje) Hendriks. Elske trouwde, 22 of 23 jaar oud, op woensdag 7 oktober 1896 in Elst, Nederland [bron: Genlias] met Teunis (Teunis) Nijkamp, 26 of 27 jaar oud. Teunis is geboren in 1869 in Deventer, zoon van Martinus Johannes (Martinus) Nijkamp en Zwaantje (Zwaantje) Endendijk.

Beroep:

 

 

Onderwijzer (Blijkens huwelijksakte)

 

 

1.3.4.5.4 Johanna Antoonetta (Johanna) Rudolph is geboren in 1841 in Bemmel, Nederland, dochter van Johannes (Johannes) Rudolph (zie 1.3.4.5) en Hendrica (Hendrica) Meijer. Johanna:

(1) trouwde, 28 of 29 jaar oud, op donderdag 5 mei 1870 in Elst, Nederland [bron: Genlias] met Jan Sander (Jan) Voskuil, 29 of 30 jaar oud. Jan is geboren in 1840 in Leeuwarden, Nederland, zoon van Hermanus (Hermanus) Voskuil en Trijntje (Trijntje) Dorenbosch. Jan is overleden vóór donderdag 21 augustus 1873, ten hoogste 33 jaar oud.

Beroep:

 

 

Ambtenaar (Blijkens huwelijksakte)

 

 

(2) trouwde, 31 of 32 jaar oud, op donderdag 21 augustus 1873 in Elst, Nederland [bron: Genlias] met Bastiaan (Bastiaan) van der Tang, 44 of 45 jaar oud. Bastiaan is geboren in 1828 in Hillegom, zoon van Dirk (Dirk) van der Tang en Jacoba Magdalena (Jacoba) Visser. Bastiaan is weduwnaar van Margaretha (Margaretha) Oudshoorn (ovl. vóór 1873).

Beroep:

 

 

Landbouwer (Blijkens huwelijksakte)

 

 

Kind van Johanna en Jan:

1 Hendrika Catharina (Hendrika Catharina) Voskuil [1.3.4.5.4.1], geboren op vrijdag 10 februari 1871 in Hees, Nederland [bron: Genlias]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 10 februari 1871. Hendrika Catharina is overleden op zaterdag 14 oktober 1871 in Nijmegen, Nederland, 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Genlias].

Kind van Johanna en Bastiaan:

2 Bastiaan (Bastiaan) van der Tang [1.3.4.5.4.2], geboren op zondag 1 november 1874 in Lisse, Nederland. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 november 1874 [bron: Genlias].

1.3.4.5.5 Gerrit Jan (Gerrit) Rudolph is geboren in 1842 in Bemmel, Nederland, zoon van Johannes (Johannes) Rudolph (zie 1.3.4.5) en Hendrica (Hendrica) Meijer. Gerrit is overleden op woensdag 21 maart 1900 in Elst, Nederland, 57 of 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 maart 1900 [bron: Genlias].

Beroepen:

 

 

Opzichter publieke werken (Blijkens huwelijksakte)

 

 

 

 

Arbeider (Blijkens huwelijksakte JH in 1898)

 

 

Gerrit trouwde, 27 of 28 jaar oud, op zaterdag 6 augustus 1870 in Elst, Nederland [bron: Genlias] met Maria Elisabeth (Maria) Boeréé, 23 of 24 jaar oud. Maria is geboren in 1846 in Haarlem, Nederland, dochter van Johannes (Johannes) Boeree en Helena (Helena) van den Bergh. Maria is overleden op vrijdag 31 augustus 1923 in Elst, Nederland, 76 of 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 31 augustus 1923 [bron: Genlias].

Kinderen van Gerrit en Maria:

1 Helena Hendrika (Helena) Rudolph, geboren in 1872 in Bemmel, Nederland. Volgt 1.3.4.5.5.1.

2 Johannes Hendrik (Johannes Hendrik) Rudolph, geboren in 1874 in Bemmel, Nederland. Volgt 1.3.4.5.5.2.

3 Hendrika Jeanette (Hendrika Jeanette) Rudolph, geboren in 1878 in Rheden, Nederland. Volgt 1.3.4.5.5.3.

4 Anna Wilhelmina (Anna Wilhelmina) Rudolph, geboren op zondag 12 februari 1882 in Nijmegen, Nederland. Volgt 1.3.4.5.5.4.

5 Gerrit Jan (Gerrit) Rudolph, geboren op zaterdag 2 augustus 1884 in Nijmegen, Nederland. Volgt 1.3.4.5.5.5.

1.3.4.5.5.1 Helena Hendrika (Helena) Rudolph is geboren in 1872 in Bemmel, Nederland, dochter van Gerrit Jan (Gerrit) Rudolph (zie 1.3.4.5.5) en Maria Elisabeth (Maria) Boeréé. Helena trouwde, 34 of 35 jaar oud, op donderdag 24 januari 1907 in Valburg [bron: Genlias] met Geurt (Geurt) Martens, 34 of 35 jaar oud. Geurt is geboren in 1872 in Valburg, zoon van Gerrit (Gerrit) Martens en Hendrina (Hendrina) Gidding.

Beroep:

 

 

Rietdekker (Ten tijde van Huwelijk)

 

 

1.3.4.5.5.2 Johannes Hendrik (Johannes Hendrik) Rudolph is geboren in 1874 in Bemmel, Nederland, zoon van Gerrit Jan (Gerrit) Rudolph (zie 1.3.4.5.5) en Maria Elisabeth (Maria) Boeréé.

Notitie bij Johannes Hendrik: Genlias meldt Johannes Hendrik bij huwelijk van JM

Beroep:

 

 

Metselaar (Blijkens huwelijksakte)

 

 

Johannes Hendrik trouwde, 23 of 24 jaar oud, op donderdag 12 mei 1898 in Elst, Nederland [bron: Genlias] met Willemina (Willemina) Mijnhardt, 19 of 20 jaar oud. Willemina is geboren in 1878 in Elst, Nederland, dochter van Bernardus (Bernardus) Mijnhardt en Johanna Theodora (Johanna) Janssen.

Kinderen van Johannes Hendrik en Willemina:

1 Johannes Marinus (Johannes) Rudolph, geboren in 1898 in Elst, Nederland. Volgt 1.3.4.5.5.2.1.

2 Bernardus Johannes (Bernardus Johannes) Rudolph [1.3.4.5.5.2.2], geboren in 1901 in Elst, Nederland. Bernardus Johannes is overleden op woensdag 14 augustus 1918 in Elst, Nederland, 16 of 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 augustus 1918 [bron: Genlias].

Beroep:

 

 

Metselaar

 

 

1.3.4.5.5.2.1 Johannes Marinus (Johannes) Rudolph is geboren in 1898 in Elst, Nederland, zoon van Johannes Hendrik (Johannes Hendrik) Rudolph (zie 1.3.4.5.5.2) en Willemina (Willemina) Mijnhardt. Johannes is overleden op woensdag 22 augustus 1928 in Elst, Nederland, 29 of 30 jaar oud [bron: advertentie september 1928]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 augustus 1928 [bron: Genlias].

Beroep:

 

 

Metselaar (Blijkesn huwelijksakte)

 

 

Johannes trouwde, 23 of 24 jaar oud, op donderdag 19 oktober 1922 in Elst, Nederland [bron: Genlias] met Johanna Maria (Johanna) Ariese, 23 of 24 jaar oud. Johanna is geboren in 1898 in Dodewaard, Nederland, dochter van Cornelis (Cornelis) Ariese en Johanna Maria (Johanna) Geurts.

1.3.4.5.5.3 Hendrika Jeanette (Hendrika Jeanette) Rudolph is geboren in 1878 in Rheden, Nederland, dochter van Gerrit Jan (Gerrit) Rudolph (zie 1.3.4.5.5) en Maria Elisabeth (Maria) Boeréé. Hendrika Jeanette trouwde, 27 of 28 jaar oud, op woensdag 16 mei 1906 in Bussum [bron: Genlias] met Peel (Peel) Koning, 25 of 26 jaar oud. Peel is geboren in 1880 in Harderwijk, Nederland, zoon van Jan (Jan) Koning en Martijntje (Martijntje) Spijer.

Beroep:

 

 

Expediteur (genlias)

 

 

1.3.4.5.5.4 Anna Wilhelmina (Anna Wilhelmina) Rudolph is geboren op zondag 12 februari 1882 in Nijmegen, Nederland [bron: Genlias], dochter van Gerrit Jan (Gerrit) Rudolph (zie 1.3.4.5.5) en Maria Elisabeth (Maria) Boeréé. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 12 februari 1882. Anna Wilhelmina trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 18 juli 1906 in Loosduinen (Den Haag) [bron: Genlias] met Theodoor Carel Frederik (Theodoor Carel Frederik) van Kamp, 24 of 25 jaar oud. Theodoor Carel Frederik is geboren in 1881 in Loosduinen (Den Haag), zoon van Gerardus Johannes (Gerardus Johannes) van Kamp en Susanna Antonia (Susanna Antonia) Frijlink.

1.3.4.5.5.5 Gerrit Jan (Gerrit) Rudolph is geboren op zaterdag 2 augustus 1884 in Nijmegen, Nederland [bron: Genlias], zoon van Gerrit Jan (Gerrit) Rudolph (zie 1.3.4.5.5) en Maria Elisabeth (Maria) Boeréé. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 2 augustus 1884. Gerrit is overleden op vrijdag 30 augustus 1946 in Nijmegen, Nederland, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 augustus 1946 [bron: Genlias].

Beroep:

 

 

Timmerman (Blijkens huwelijksakte)

 

 

Gerrit trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 25 mei 1910 in Elst, Nederland [bron: Genlias] met Dirkje (Dirkje) Hermsen, 28 of 29 jaar oud. Dirkje is geboren in 1881 in Valburg, dochter van Cornelis (Cornelis) Hermsen en Anna Francina (Anna) Klein.

1.3.4.5.7 Peter Antonius (Peter) Rudolph is geboren op donderdag 1 januari 1846 in Bemmel, Nederland, zoon van Johannes (Johannes) Rudolph (zie 1.3.4.5) en Hendrica (Hendrica) Meijer. Peter is overleden op vrijdag 31 augustus 1906 in Bemmel, Nederland, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 1 september 1906 [bron: Genlias].

Beroep:

 

 

Bakker

 

 

Peter trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 21 november 1873 in Maarsseveen, Nederland [bron: Genlias] met Berber (Berber) Vergonet, 29 jaar oud. Berber is geboren op maandag 1 januari 1844 in Leeuwarden, Nederland, dochter van Francois Jans (Francois) Vergonet en Grietje Kerstes (Grietje) Hooghiemstra. Berber is overleden op dinsdag 29 oktober 1929 in Bemmel, Nederland, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 oktober 1929 [bron: Genlias].

Kinderen van Peter en Berber:

1 Margaretha Hendrika Johanna (Margaretha Hendrika Johanna) Rudolph [1.3.4.5.7.1], geboren omstreeks 1877 in Bemmel, Nederland. Margaretha Hendrika Johanna is overleden op zondag 13 maart 1932 in Bemmel, Nederland, ongeveer 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 maart 1932 [bron: Genlias].

2 Franciscus George (Franciscus George) Rudolph [1.3.4.5.7.2], geboren in 1878 in Bemmel, Nederland. Franciscus George is overleden op zaterdag 23 november 1918 in Bemmel, Nederland, 39 of 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 november 1918 [bron: Genlias].

1.3.4.5.8 Hendrikus Johannes (Hendrikus) Rudolph is geboren in 1851 in Bemmel, Nederland, zoon van Johannes (Johannes) Rudolph (zie 1.3.4.5) en Hendrica (Hendrica) Meijer. Hendrikus is overleden op zondag 10 mei 1925 in Arnhem, Nederland, 73 of 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 mei 1925 [bron: Genlias].

Beroep:

 

 

Koopman (Blijkes huwelijksakte HAG)

 

 

Hendrikus trouwde, 30 of 31 jaar oud, op donderdag 26 januari 1882 in Valburg [bron: Genlias] met Alida Arnolda (Alida) van de Poel, 21 of 22 jaar oud. Alida is geboren in 1860 in Valburg, Nederland, dochter van Matthijs (Matthijs) van de Poel en Berendina Wilhelmina (Berendina) van de Gronde. Alida is overleden op vrijdag 28 september 1928 in Arnhem, Nederland, 67 of 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29 september 1928 [bron: Genlias].

Notitie bij Alida: Genlias geeft ook van de Poll (huwelijksakte HAG)

Kinderen van Hendrikus en Alida:

1 Hendrika Jeanette (Hendrika Jeanette) Rudolph [1.3.4.5.8.1], geboren in 1883 in Valburg, Nederland. Hendrika Jeanette is overleden op zondag 8 april 1888 in Kesteren, Nederland, 4 of 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 april 1888 [bron: Genlias].

2 Mathijs Johan Hendrik (Matijs Johan Hendrik) Rudolph [1.3.4.5.8.2], geboren in 1885 in Valburg, Nederland. Matijs Johan Hendrik is overleden op woensdag 25 april 1888 in Kesteren, Nederland, 2 of 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 25 april 1888 [bron: Genlias].

3 Berendina Wilhelmina Ottolina (Berendina Wilhelmina Ottolina) Rudolph [1.3.4.5.8.3], geboren omstreeks zaterdag 1 januari 1887 in Opheusden, Nederland. Berendina Wilhelmina Ottolina is overleden op woensdag 18 april 1888 in Kesteren, Nederland, ongeveer 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 april 1888 [bron: Genlias].

4 Matthijs George Ernst (Matthijs) Rudolph, geboren in 1889 in Kesteren, Nederland. Volgt 1.3.4.5.8.4.

5 Hendrika Anna Gerarda (Hendrika) Rudolph, geboren in 1891 in Kesteren, Nederland. Volgt 1.3.4.5.8.5.

6 Ottolina (Ottolina) Rudolph, geboren in 1893 in Kesteren, Nederland. Volgt 1.3.4.5.8.6.

7 George Johan (George) Rudolph [1.3.4.5.8.7], geboren in 1895 in Opheusden, Nederland. George is overleden op donderdag 5 juni 1919 in Arnhem, Nederland, 23 of 24 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 6 juni 1919 [bron: Genlias].

Beroep:

 

 

Kantoor bediende (bij overlijden)

 

 

1.3.4.5.8.4 Matthijs George Ernst (Matthijs) Rudolph is geboren in 1889 in Kesteren, Nederland, zoon van Hendrikus Johannes (Hendrikus) Rudolph (zie 1.3.4.5.8) en Alida Arnolda (Alida) van de Poel. Matthijs is overleden op vrijdag 27 september 1957, 67 of 68 jaar oud [bron: Advertentie]. Hij is begraven op dinsdag 1 oktober 1957 in Worth-Rheden, begraafplaats Heiderust.

Beroep:

 

 

Boekdrukker (ten tijde van Huwelijk)

 

 

Matthijs trouwde, 28 of 29 jaar oud, op donderdag 12 september 1918 in Rheden [bron: Genlias] met Johanna Maria (Johanna) Huidink, 24 of 25 jaar oud. Johanna is geboren in 1893 in Middachtersteeg, dochter van Anthonie (Anthonie) Huidink en Hermina (Hermina) Verhaaff. Johanna is overleden op dinsdag 4 oktober 1977, 83 of 84 jaar oud [bron: Advertentie].

Notitie bij overlijden van Johanna: Op de overlijdsadvertentie stonden tevens:
Voorburg; AHG Rudolph
Voorburg; HJ Rudolph
Den Haag; O Rudolph
Velp; Alida Geertruida Berendina Rudolph (overl 22-08-1989, 91 jr oud)

Beroep:

 

 

Dienstbode (ten tijde van Huwelijk)

 

 

1.3.4.5.8.5 Hendrika Anna Gerarda (Hendrika) Rudolph is geboren in 1891 in Kesteren, Nederland, dochter van Hendrikus Johannes (Hendrikus) Rudolph (zie 1.3.4.5.8) en Alida Arnolda (Alida) van de Poel. Hendrika trouwde, 21 of 22 jaar oud, op woensdag 28 mei 1913 in Arnhem [bron: Genlias] met Nicolaas Jan (Nicolaas) Stevens, 22 of 23 jaar oud. Nicolaas is geboren in 1890 in Arnhem, zoon van Bernardus (Bernardus) Stevens en Johanna Frederica (Johanna) van Amerongen. Nicolaas is overleden op dinsdag 3 april 1934 in Arnhem, 43 of 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 4 april 1934 [bron: Genlias].

Beroep:

 

 

Metaalbewerker (Blijkens huwelijksakte)

 

 

1.3.4.5.8.6 Ottolina (Ottolina) Rudolph is geboren in 1893 in Kesteren, Nederland, dochter van Hendrikus Johannes (Hendrikus) Rudolph (zie 1.3.4.5.8) en Alida Arnolda (Alida) van de Poel. Ottolina is overleden op dinsdag 25 maart 1947 in Arnhem, Nederland, 53 of 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26 maart 1947 [bron: Genlias]. Ottolina trouwde met Catharinus Johannes (Catharinus) Volkers.

1.3.6 Heinrich Christiaan (Heinrich Christiaan) Rudolph is geboren op maandag 11 juni 1759 in Hachenburg, zoon van Peter Nicolaus (Peter Nicolaus) Rudolph (zie 1.3) en Anthonetta Catharina (Anthonetta Catharina) Brauerin. Hij is gedoopt op donderdag 14 juni 1759 in Hachenburg, Lutherse kerk. Heinrich Christiaan is overleden op dinsdag 20 mei 1817 om 23:00 in Middelharnis, 57 jaar oud. Heinrich Christiaan trouwde met Adriana Catharina Schudt. Adriana is geboren in 1772 in Arnhem. Adriana is overleden op woensdag 23 augustus 1826 om 01:00 in Dordrecht, 53 of 54 jaar oud (oorzaak: Beroerte) [bron: Advertentie].

Notitie bij Adriana: AKA Adriana Katharina Schut (genlias)
AKA Adriana Catharina Schmidt (genlias)

Kinderen van Heinrich Christiaan en Adriana:

1 Heinrich Christiaan (Heinrich Christiaan) Rudolph [1.3.6.1].

2 Georg Ernst (Georg Ernst) Rudolph [1.3.6.2].

3 Gerrit Aart (Gerrit Aart) Rudolph, geboren op maandag 15 juni 1795 in Arnhem, Nederland. Volgt 1.3.6.3.

4 Anthonetta Catharina (Anthonetta Catharina) Rudolph, geboren op zondag 18 juni 1797 in Arnhem. Volgt 1.3.6.4.

5 Jacob Willem (Jacob Willem) Rudolph, geboren op maandag 16 juni 1806 in Stad aan het Haringvliet, Nederland. Volgt 1.3.6.5.

6 Adriana Catharina (Adriana Catharina) Rudolph [1.3.6.6], geboren op maandag 7 maart 1808 in Stad aan het Haringvliet, Nederland.

1.3.6.3 Gerrit Aart (Gerrit Aart) Rudolph is geboren op maandag 15 juni 1795 in Arnhem, Nederland, zoon van Heinrich Christiaan (Heinrich Christiaan) Rudolph (zie 1.3.6) en Adriana Catharina Schudt. Gerrit Aart is overleden op donderdag 10 mei 1827 om 01:00 in Goedereede, Nederland, 31 jaar oud.

Notitie bij Gerrit Aart: Uit de overlijdensadvertentie blijkt dat er 4 kinderen waren in 1827. Op 31-08-1827 wordt er een dochter geboren. Niet duidelijk is of dit een van de 4 of een 5de kind is.

Beroepen:

 

 

Chirurgijn

 

 

 

 

Medicinae Doctorandus (Blijkens advertentie overlijden AC Schudt)

 

 

 

 

Heel-en Vroedmeester (Blijkens overlijidensadvertentie)

 

 

Gerrit Aart trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 6 januari 1820 in Middelharnis [bron: Genlias] met Anna Maria (Anna Maria) Bauer, 25 jaar oud. Anna Maria is geboren op maandag 28 april 1794 in Roermond, Nederland, dochter van Henricus (Henricus) Bauer en Gertrudis (Gertrudis) Scheris. Anna Maria is overleden op maandag 22 december 1862 in Leiden, Nederland, 68 jaar oud [bron: Advertentie].

Kinderen van Gerrit Aart en Anna Maria:

1 Maria Adriana Constantia (Maria Adriana Constantia) Rudolph [1.3.6.3.1]. Maria Adriana Constantia is overleden op donderdag 12 februari 1857 in Leiden.

Notitie bij Maria Adriana Constantia: Oudste dochter

2 Gerarda Arendina (Gerarda Arendina) Rudolph [1.3.6.3.2]. Gerarda Arendina is overleden op dinsdag 4 december 1860.

3 A G S (A G S) Rudolph [1.3.6.3.3]. A G S is overleden op zaterdag 28 mei 1887 in Leiden.

4 Eduardus Hendrikus Martinus (Eduardus Hendrikus Martinus) Rudolph, geboren in 1821 in Middelharnis. Volgt 1.3.6.3.4.

5 nb Rudolph [1.3.6.3.5], geboren op vrijdag 31 augustus 1827 in Leiden.

1.3.6.3.4 Eduardus Hendrikus Martinus (Eduardus Hendrikus Martinus) Rudolph is geboren in 1821 in Middelharnis, zoon van Gerrit Aart (Gerrit Aart) Rudolph (zie 1.3.6.3) en Anna Maria (Anna Maria) Bauer. Eduardus Hendrikus Martinus is overleden op woensdag 1 november 1865 in Malang, 43 of 44 jaar oud [bron: Advertentie].

Notitie bij overlijden van Eduardus Hendrikus Martinus: Bij het overlijden is een advertentie geplaasts door een nicht A. Secreve- Rudolph

Beroepen:

van 1843 tot 1854

   

controleur 3e kl. Res. Besoeki

 

 

van 1854 tot 1864

   

Ass Res. Malang

 

 

vanaf 1864

   

Ass Res. Japara

 

 

Eduardus Hendrikus Martinus trouwde, 31 of 32 jaar oud, op woensdag 29 juni 1853 met Sophia Antonette (Sophia Antonette) Reisner.

Kinderen van Eduardus Hendrikus Martinus en Sophia Antonette:

1 Constance Elise Helene (Constance Elise Helene) Rudolph [1.3.6.3.4.1], geboren op dinsdag 19 juni 1855 in Japara. Constance Elise Helene is overleden op vrijdag 7 november 1856 in Japara, 1 jaar oud.

2 Alexander Frederik (Alexander Frederik) Rudolph [1.3.6.3.4.2], geboren op donderdag 3 december 1857 in Japara.

Beroep:

vanaf 05-07-1881

   

2e lt der Genie

 

 

3 Henri Frederic Jacques (Henri Frederic Jacques) Rudolph, geboren op maandag 19 september 1859 in Soemenep. Volgt 1.3.6.3.4.3.

4 David Cornelis Elize (David Cornelis Elize) Rudolph [1.3.6.3.4.4], geboren op zaterdag 17 november 1860 in Soemenep. David Cornelis Elize is overleden op vrijdag 13 december 1861 in Pasoeroean, 1 jaar oud.

5 Johanna Elisabeth Constance (Johanna Elisabeth Constance) Rudolph [1.3.6.3.4.5], geboren op vrijdag 20 december 1861 in Pasoeroean. Johanna Elisabeth Constance is overleden vóór dinsdag 28 juni 1887, ten hoogste 25 jaar oud [bron: Advertentie].

6 Elize Arendina (Elize Arendina) Rudolph [1.3.6.3.4.6], geboren op zaterdag 25 maart 1865 in Malang.

1.3.6.3.4.3 Henri Frederic Jacques (Henri Frederic Jacques) Rudolph is geboren op maandag 19 september 1859 in Soemenep, zoon van Eduardus Hendrikus Martinus (Eduardus Hendrikus Martinus) Rudolph (zie 1.3.6.3.4) en Sophia Antonette (Sophia Antonette) Reisner. Henri Frederic Jacques is overleden op donderdag 9 december 1915 in Batavia, Indonesie, 56 jaar oud.

Beroep:

van 1903 tot 1910

   

gep. Kap Inf.

 

 

Henri Frederic Jacques trouwde, 28 jaar oud, op maandag 30 april 1888 met Josephine Regardine Louise (Josephine Regardine Louise) Severing.

Kinderen van Henri Frederic Jacques en Josephine Regardine Louise:

1 Carl Herman (Carl Herman) Rudolph [1.3.6.3.4.3.1]. Carl Herman is overleden op dinsdag 19 oktober 1897 in Semarang, Java, Indonesie.

2 Marie Antoinette Louise (Marie Antoinette Louise) Rudolph [1.3.6.3.4.3.2], geboren op dinsdag 12 maart 1889 in Semarang, Java, Indonesie. Marie Antoinette Louise is overleden op woensdag 7 juli 1965, 76 jaar oud [bron: Advertentie].

Beroep:

van 1920 tot 1930

   

Empl Java Bank

 

 

3 Henri (Henri) Rudolph, geboren op woensdag 8 augustus 1894 in Semarang, Java, Indonesie. Volgt 1.3.6.3.4.3.3.

4 Frederik Hendrik (Frederik Hendrik) Rudolph [1.3.6.3.4.3.4], geboren op dinsdag 20 april 1897 in Semarang, Java, Indonesie. Frederik Hendrik is overleden op woensdag 30 oktober 1901 in Semarang, Java, Indonesie, 4 jaar oud.

1.3.6.3.4.3.3 Henri (Henri) Rudolph is geboren op woensdag 8 augustus 1894 in Semarang, Java, Indonesie, zoon van Henri Frederic Jacques (Henri Frederic Jacques) Rudolph (zie 1.3.6.3.4.3) en Josephine Regardine Louise (Josephine Regardine Louise) Severing. Henri is overleden op dinsdag 22 februari 1944 in Harima, Japan, 49 jaar oud [bron: OGS]. Hij is begraven in Nederlands ereveld Menteng Pulo, Jakarta, Vak L nummer 5.

Beroepen:

 

 

Landstorm Soldaat

 

 

 

 

Empl B.P.M.- Balikpapan

 

 

van 1920 tot 1930

   

Empl. Dordt. Petrol. Mij- Tjepoe

 

 

Henri trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 3 januari 1920 in Blora met Wilhelmina Victoria (Wilhelmina Victoria) van Loo.

1.3.6.4 Anthonetta Catharina (Anthonetta Catharina) Rudolph is geboren op zondag 18 juni 1797 in Arnhem, dochter van Heinrich Christiaan (Heinrich Christiaan) Rudolph (zie 1.3.6) en Adriana Catharina Schudt.

Notitie bij de geboorte van Anthonetta Catharina: Genlias geeft aan geboren te Middelharnis maar dat lijkt niet logisch

Anthonetta Catharina is overleden op donderdag 27 november 1823, 26 jaar oud. Anthonetta Catharina trouwde, 25 jaar oud, op zondag 4 augustus 1822 in Middelharnis [bron: Genlias] met Jacobus Everhardus Burt (Jacobus Everhardus Burt) Andriessen, 36 jaar oud. Jacobus Everhardus Burt is geboren op woensdag 17 augustus 1785 in Steggerda, zoon van Dominus Cornelis (Dominus Cornelis) Andriessen en Janna (Janna) van den Kerkhoff.

1.3.6.5 Jacob Willem (Jacob Willem) Rudolph is geboren op maandag 16 juni 1806 in Stad aan het Haringvliet, Nederland, zoon van Heinrich Christiaan (Heinrich Christiaan) Rudolph (zie 1.3.6) en Adriana Catharina Schudt. Hij is gedoopt in Overvlakkee, Nederland. Jacob Willem is overleden op woensdag 7 januari 1874 in Arnhem, Nederland, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 januari 1874 [bron: Genlias].

Adres:

van ± 1831

   

Batavia, Indonesie, Nederlands Indië

 

 

Beroepen:

 

 

Lid van de raad van Boedelmeesteren

 

 

 

 

O.I. ambtenaar

 

 

Jacob Willem trouwde, 32 of 33 jaar oud, in 1839 in Batavia, Indonesie met Anna Louise Cornelia Maria Frederica (Anna Louise Cornelia Maria Frederica) A Jacometti, 16 of 17 jaar oud. Anna Louise Cornelia Maria Frederica is geboren op dinsdag 23 april 1822 in Batavia, Indonesie, dochter van Theodorus Joseph (Theodorus Joseph) Azon Jacometti en Annetta Albertina Agnes (Annetta Albertina Agnes) Bron. Anna Louise Cornelia Maria Frederica is overleden in 1858 in Cocos Islands (Kokoseil), 35 of 36 jaar oud.

Kinderen van Jacob Willem en Anna Louise Cornelia Maria Frederica:

1 Anna Louise (Anna Louise) Rudolph, geboren op vrijdag 23 april 1841 in Batavia, Indonesie. Volgt 1.3.6.5.1.

2 Adriana Theodora Geertruida (Adriana Theodora Geertruida) Rudolph, geboren op dinsdag 30 mei 1843 in Batavia, Indonesie. Volgt 1.3.6.5.2.

3 Willem Theodoor Eduard (Rudi) Rudolph, geboren op vrijdag 28 maart 1845 in Batavia, Indonesie. Volgt 1.3.6.5.3.

4 Louis Henri Emile Jacobus (Louis Henri Emile Jacobus) Rudolph, geboren op woensdag 12 mei 1847 in Batavia, Indonesie. Volgt 1.3.6.5.4.

5 Elisa Hendrika Theodora Josephina (Elisa Hendrika Theodora Josephina) Rudolph [1.3.6.5.5], geboren op vrijdag 21 januari 1853 in Batavia, Indonesie. Elisa Hendrika Theodora Josephina is overleden in Hamburg, Duitsland.

6 Henri (Henri) Rudolph, geboren op zondag 12 maart 1854 in Batavia, Indonesie. Volgt 1.3.6.5.6.

1.3.6.5.1 Anna Louise (Anna Louise) Rudolph is geboren op vrijdag 23 april 1841 in Batavia, Indonesie, dochter van Jacob Willem (Jacob Willem) Rudolph (zie 1.3.6.5) en Anna Louise Cornelia Maria Frederica (Anna Louise Cornelia Maria Frederica) A Jacometti. Anna Louise trouwde met Willem (Willem) van der Hout.

1.3.6.5.2 Adriana Theodora Geertruida (Adriana Theodora Geertruida) Rudolph is geboren op dinsdag 30 mei 1843 in Batavia, Indonesie, dochter van Jacob Willem (Jacob Willem) Rudolph (zie 1.3.6.5) en Anna Louise Cornelia Maria Frederica (Anna Louise Cornelia Maria Frederica) A Jacometti. Adriana Theodora Geertruida trouwde, 18 jaar oud, op woensdag 2 april 1862 in Batavia, Indonesie met Wilhelm (Wilhelm) Willé, 26 jaar oud. Wilhelm is geboren op woensdag 15 april 1835 in Bremen, Duitsland. Wilhelm is overleden op dinsdag 24 mei 1892 in Hannover, Duitsland, 57 jaar oud.

Kind van Adriana Theodora Geertruida en Wilhelm:

1 Rudolf (Rudolf) Willé [1.3.6.5.2.1].

1.3.6.5.3 Willem Theodoor Eduard (Rudi) Rudolph is geboren op vrijdag 28 maart 1845 in Batavia, Indonesie, zoon van Jacob Willem (Jacob Willem) Rudolph (zie 1.3.6.5) en Anna Louise Cornelia Maria Frederica (Anna Louise Cornelia Maria Frederica) A Jacometti. Rudi is overleden op woensdag 1 april 1896 in Weltevreden, Batavia, Indonesie, 51 jaar oud. Rudi trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 16 januari 1878 in Buitenzorg met Jeanne Wilhelmina Augusta (Jeanne Wilhelmina Augusta) de Sturler, 18 of 19 jaar oud. Jeanne Wilhelmina Augusta is geboren in 1859. Jeanne Wilhelmina Augusta is overleden op donderdag 13 januari 1938, 78 of 79 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 15 januari 1938 in Den Haag, Oud Eik en Duinen.

Titels:

 

 

Jonkvrouw

 

 

Kind van Rudi en Jeanne Wilhelmina Augusta:

1 Eduarda Jeanne Louise (Eduarda Jeanne Louise) Rudolph, geboren op woensdag 15 april 1891 in Buitenzorg, Tjomas. Volgt 1.3.6.5.3.1.

1.3.6.5.3.1 Eduarda Jeanne Louise (Eduarda Jeanne Louise) Rudolph is geboren op woensdag 15 april 1891 in Buitenzorg, Tjomas, dochter van Willem Theodoor Eduard (Rudi) Rudolph (zie 1.3.6.5.3) en Jeanne Wilhelmina Augusta (Jeanne Wilhelmina Augusta) de Sturler. Eduarda Jeanne Louise is overleden op zondag 20 januari 1957 in St. Jean- Cap Ferrat, 65 jaar oud. Eduarda Jeanne Louise trouwde met H.A. (H.A.) Greve.

Kind van Eduarda Jeanne Louise en H.A.:

1 A.H. (A.H.) Greve. Volgt 1.3.6.5.3.1.1.

1.3.6.5.3.1.1 A.H. (A.H.) Greve, dochter van H.A. (H.A.) Greve en Eduarda Jeanne Louise (Eduarda Jeanne Louise) Rudolph (zie 1.3.6.5.3.1). A.H. trouwde met P.G. (P.G.) de Back.

1.3.6.5.4 Louis Henri Emile Jacobus (Louis Henri Emile Jacobus) Rudolph is geboren op woensdag 12 mei 1847 in Batavia, Indonesie, zoon van Jacob Willem (Jacob Willem) Rudolph (zie 1.3.6.5) en Anna Louise Cornelia Maria Frederica (Anna Louise Cornelia Maria Frederica) A Jacometti. Louis Henri Emile Jacobus is overleden op vrijdag 6 juni 1884 in Gera, 37 jaar oud. Louis Henri Emile Jacobus trouwde met Selma Elise Clementine (Selma Elise Clementine) Sinther. Selma Elise Clementine is geboren op dinsdag 23 november 1847.

Kinderen van Louis Henri Emile Jacobus en Selma Elise Clementine:

1 Melita Selma Ottelie Wilhelmina Louise (Melita) Rudolph, geboren op donderdag 15 juni 1871. Volgt 1.3.6.5.4.1.

2 Anna Johanna Hermine Marie Elise Adele (Anna) Rudolph [1.3.6.5.4.2], geboren op woensdag 25 juni 1873 in Gera.

3 Wilhelm Eduard Ludwig Henri Max Theodoor (Wilhelm) Rudolph [1.3.6.5.4.3], geboren op donderdag 25 januari 1877.

Notitie bij Wilhelm: IX-c Wilhelm Eduard Ludwig Henri Max Theodoor Rudolph is geboren op donderdag 25 januari 1877, zoon van Louis Henri Emile Jacob Rudolph (zie VIII-d) en Selma Elise Clementine Sinther.
Notitie bij Wilhelm: Koopman te Metz (Frankrijk)
Wilhelm trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1900 met Wilhelmina Charlotte Agnes Rühne, ongeveer 20 jaar oud. Wilhelmina is geboren op woensdag 8 december 1880 in Berlijn.
Kinderen van Wilhelm en Wilhelmina:
1 Elise Hermine Selma Rudolph, geboren omstreeks 1904.
2 Jenny Melita Martha Rudolph, geboren omstreeks 1905.
3 Herman Wilhelm Ludwig Emil Heinrich Max Rudolph, geboren op donderdag 8 november 1906.
4 Georg Eduard Oskar Kurt Herbert Rudolph, geboren op dinsdag 3 augustus 1909.

1.3.6.5.4.1 Melita Selma Ottelie Wilhelmina Louise (Melita) Rudolph is geboren op donderdag 15 juni 1871, dochter van Louis Henri Emile Jacobus (Louis Henri Emile Jacobus) Rudolph (zie 1.3.6.5.4) en Selma Elise Clementine (Selma Elise Clementine) Sinther. Melita trouwde met Georg (Georg) Kikkewitz. Georg is geboren op maandag 2 januari 1860 in Osterode.

1.3.6.5.6 Henri (Henri) Rudolph is geboren op zondag 12 maart 1854 in Batavia, Indonesie, zoon van Jacob Willem (Jacob Willem) Rudolph (zie 1.3.6.5) en Anna Louise Cornelia Maria Frederica (Anna Louise Cornelia Maria Frederica) A Jacometti. Henri is overleden op vrijdag 30 april 1909 in Leiden, 55 jaar oud.

Beroep:

 

 

Inspect. 1e kl P.T.d- Batavia (In 1903)

 

 

Henri trouwde, 31 jaar oud, op zondag 9 augustus 1885 met Adeline Adrienne (Adeline Adrienne) Niesen, 19 jaar oud. Adeline Adrienne is geboren op vrijdag 20 oktober 1865 in Riau. Adeline Adrienne is overleden in 1927 in Bandoeng, 61 of 62 jaar oud.

Kinderen van Henri en Adeline Adrienne:

1 Louise Julia Marie (Louise Julia Marie) Rudolph, geboren op maandag 30 augustus 1886 in Soerakarta. Volgt 1.3.6.5.6.1.

2 Andrée Henriette Wilhelmina (Andrée Henriette Wilhelmina) Rudolph, geboren op zaterdag 26 mei 1888 in Soerakarta. Volgt 1.3.6.5.6.2.

3 Adeline Adrienne Johanna (Adeline Adrienne Johanna) Rudolph, geboren op vrijdag 28 november 1890 in Semarang, Java, Indonesie. Volgt 1.3.6.5.6.3.

4 Henriette (Henriette) Rudolph, geboren op maandag 17 april 1893 in Utrecht, Nederland. Volgt 1.3.6.5.6.4.

1.3.6.5.6.1 Louise Julia Marie (Louise Julia Marie) Rudolph is geboren op maandag 30 augustus 1886 in Soerakarta, dochter van Henri (Henri) Rudolph (zie 1.3.6.5.6) en Adeline Adrienne (Adeline Adrienne) Niesen. Louise Julia Marie is overleden in Leiderdorp.

Beroep:

 

 

Hulponderw.- Blitar (in 1910)

 

 

Louise Julia Marie trouwde, minstens 28 jaar oud, na maandag 25 januari 1915 met Johannes Theodorus (Johannes Theodorus) van Rossum. Johannes Theodorus is weduwnaar van Andrée Henriette Wilhelmina (Andrée Henriette Wilhelmina) Rudolph (1888-1915), met wie hij trouwde op donderdag 16 oktober 1913 in Batavia, Indonesie, zie 1.3.6.5.6.2.

1.3.6.5.6.2 Andrée Henriette Wilhelmina (Andrée Henriette Wilhelmina) Rudolph is geboren op zaterdag 26 mei 1888 in Soerakarta, dochter van Henri (Henri) Rudolph (zie 1.3.6.5.6) en Adeline Adrienne (Adeline Adrienne) Niesen. Andrée Henriette Wilhelmina is overleden op maandag 25 januari 1915 in Batavia, Indonesie, 26 jaar oud. Andrée Henriette Wilhelmina trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 16 oktober 1913 in Batavia, Indonesie met Johannes Theodorus (Johannes Theodorus) van Rossum. Johannes Theodorus trouwde later na maandag 25 januari 1915 met Louise Julia Marie (Louise Julia Marie) Rudolph (geb. 1886), zie 1.3.6.5.6.1.

1.3.6.5.6.3 Adeline Adrienne Johanna (Adeline Adrienne Johanna) Rudolph is geboren op vrijdag 28 november 1890 in Semarang, Java, Indonesie, dochter van Henri (Henri) Rudolph (zie 1.3.6.5.6) en Adeline Adrienne (Adeline Adrienne) Niesen. Adeline Adrienne Johanna is overleden op vrijdag 28 augustus 1970 in Bloemendaal, 79 jaar oud. Adeline Adrienne Johanna trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 9 juli 1913 met Pieter Marinus (Pieter Marinus) Elberg.

1.3.6.5.6.4 Henriette (Henriette) Rudolph is geboren op maandag 17 april 1893 in Utrecht, Nederland, dochter van Henri (Henri) Rudolph (zie 1.3.6.5.6) en Adeline Adrienne (Adeline Adrienne) Niesen. Henriette is overleden op vrijdag 3 januari 1986 in Hengelo, Nederland, 92 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Henriette: Geachte heer Manuel,

Henriëtte Rudolph (1.2.4.3.3.4) was mijn fantastische oma. Zij is inderdaad getrouwd met Simon Willem de Wolff en is dat gebleven totdat hij overleed in 1949. Dit huwelijk werd niet ontbonden. Ik weet niet waar de informatie vandaan komt, dat dit wel het geval is en dat zij een tweede keer gehuwd zou zijn met ene Simon Petrus Jacques.
Mijn oma is getrouwd geweest met de liefde van haar leven en raakte vijftig jaar na zijn overlijden nog geemotioneerd als zij over hem sprak. Ook had zij zeer uitgesproken (ouderwetse) ideeën over scheiden. Vandaar dat het mij aan mijn hart gaat, als ik op internet zie, dat de informatie bij haar persoon niet correct is. U zou mij een groot plezier doen, als u dit wilde aanpassen.

Bij voorbaat dank!

Met vriendelijke groet,

Hanna Hoogendam-Barendregt

Henriette trouwde, 24 jaar oud, op maandag 4 juni 1917 in Batavia, Indonesie met Simon Willem (Simon Willem) de Wolff. Het huwelijk werd ontbonden vóór zaterdag 25 september 1920. Simon Willem is overleden in 1949.

Index (512 personen)

Vonny [Partner van 1.3.4.3.1.6.7]  1.3.4.3.1.6.7

Adriaanse, Isaak (Isaak) [Partner van 1.3.3.3.1.6.3.6]  1.3.3.3.1.6.3.6

Akkermans, Johanna Helena Agnes (Johanna) (†19-10-1920) [Partner van 1.3.3.3.1.6]  1.3.3.3.1.6; 1.3.3.3.1.6.1; 1.3.3.3.1.6.3

Akkermans, Willy J (Willy J) [Partner van 1.3.3.3.1.6.3]  1.3.3.3.1.6.3

Altman [Partner van 1.3.4.3.1.7.8]  1.3.4.3.1.7.8

Amerongen, Johanna Frederica (Johanna) van [Schoonmoeder van 1.3.4.5.8.5]  1.3.4.5.8.5

Andriessen, Dominus Cornelis (Dominus Cornelis) [Schoonvader van 1.3.6.4]  1.3.6.4

Andriessen, Jacobus Everhardus Burt (Jacobus Everhardus Burt) (*17-08-1785) [Partner van 1.3.6.4]  1.3.6.4

Ariese, Cornelis (Cornelis) [Schoonvader van 1.3.4.5.5.2.1]  1.3.4.5.5.2.1

Ariese, Johanna Maria (Johanna) (*1898) [Partner van 1.3.4.5.5.2.1]  1.3.4.5.5.2.1

Arissen, Jan (Jan) [Schoonvader van 1.3.4.5.1]  1.3.4.5.1

Arissen, Johanna Wilhelmina (Johanna) (*1864) [Nummer 1.3.4.5.1.1]  1.3.4.5.1.1

Arissen, Willem Hendrik (Willem) (*25-04-1823) [Partner van 1.3.4.5.1]  1.3.4.5.1; 1.3.4.5.1.1

Back, P.G. (P.G.) de [Partner van 1.3.6.5.3.1.1]  1.3.6.5.3.1.1

Balje, Marinus Jacobus (Marinus) [Getuige bij doop van 1.3.4.1.1]  1.3.4.1.1

Balneavis, Jennij (Jennij) [Getuige bij doop van 1.3.4.1.1]  1.3.4.1.1; 1.3.4.3.2

Bander, Patrick (Patrick) [Partner van 1.3.4.3.5.1.7.7.3.1]  1.3.4.3.5.1.7.7.3.1

Bauer, Anna Maria (Anna Maria) (*28-04-1794, †22-12-1862) [Partner van 1.3.6.3]  1.3.6.3; 1.3.6.3.4

Bauer, Henricus (Henricus) [Schoonvader van 1.3.6.3]  1.3.6.3

Baumgarten, Jeannette Henriette Florine (Jeannette) (*02-06-1865, †04-10-1920) [Schoonmoeder van 1.3.4.3.5.1.7] [Schoonmoeder van 1.3.3.3.1.6.3]  1.3.3.3.1.6.3; 1.3.4.3.5.1.7

Bergh, Helena (Helena) van den [Schoonmoeder van 1.3.4.5.5]  1.3.4.5.5

Bleeker, Pieter (Pieter) [Partner van 1.3.4.3.4]  1.3.4.3.4

Block, Maggie (Maggie) (*25-06-1882) [Partner van 1.3.4.3.5.1.4]  1.3.4.3.5.1.4; 1.3.4.3.5.1.4.1; 1.3.4.3.5.1.4.2; 1.3.4.3.5.1.4.3

Boeree, Johannes (Johannes) [Schoonvader van 1.3.4.5.5]  1.3.4.5.5

Boers, Caroline Marie Martine Henriette Seorgine (Caroline) (*05-10-1849) [Dochter van 1.3.4.3.3]  1.3.4.3.3.1

Boers, Charles Guillaume (Charles) [Schoonvader van 1.3.4.3.3]  1.3.4.3.3

Boers, Wilhelmina Elisa Charlotte (Wilhelmina) (*12-11-1851) [Dochter van 1.3.4.3.3]  1.3.4.3.3.3

Boers, Willem (Willem) (~27-06-1850, †<1853) [Zoon van 1.3.4.3.3]  1.3.4.3.3.2

Boers, Willem Johannes Adrianus Wijnandus (Willem) (*24-08-1814, †19-06-1876) [Partner van 1.3.4.3.3]  1.3.4.3.3; 1.3.4.3.3.4

Boers, Willem Martin Henri (Willem) (*29-04-1853, †09-09-1924) [Nummer 1.3.4.3.3.4]  1.3.4.3.3.4

Boeréé, Maria Elisabeth (Maria) (*1846, †31-08-1923) [Partner van 1.3.4.5.5]  1.3.4.5.5; 1.3.4.5.5.1; 1.3.4.5.5.2; 1.3.4.5.5.3; 1.3.4.5.5.4; 1.3.4.5.5.5

Boogert [Zoon van 1.3.4.3.5.2.7.1.3]  1.3.4.3.5.2.7.1.3.1

Boogert, Anselm Benedictus (Anselm) [Zoon van 1.3.4.3.5.2.7.1]  1.3.4.3.5.2.7.1.4

Boogert, Antonius Hugo (Toon) (*02-03-1904, †14-06-1943) [Partner van 1.3.4.3.5.2.7]  1.3.4.3.5.2.7; 1.3.4.3.5.2.7.1

Boogert, Arie (Arie) (*27-11-1874, †1935) [Schoonvader van 1.3.4.3.5.2.7] [Schoonvader van 1.3.4.3.5.2.8]  1.3.4.3.5.2.7; 1.3.4.3.5.2.8

Boogert, Arie Willem (Arie) [Nummer 1.3.4.3.5.2.7.1]  1.3.4.3.5.2.7.1; 1.3.4.3.5.2.7.1.1; 1.3.4.3.5.2.7.1.2; 1.3.4.3.5.2.7.1.3

Boogert, Arne Sebe (Arne) [Zoon van 1.3.4.3.5.2.7.1.1]  1.3.4.3.5.2.7.1.1.1

Boogert, C C F (Carlijn) [Dochter van 1.3.4.3.5.2.8]  1.3.4.3.5.2.8.3

Boogert, Christopher Steffen (Chris) [Nummer 1.3.4.3.5.2.7.1.2]  1.3.4.3.5.2.7.1.2

Boogert, Dagmar Merinde (Dagmar) [Dochter van 1.3.4.3.5.2.7.1.1]  1.3.4.3.5.2.7.1.1.2

Boogert, Dinah (Dinah) [Dochter van 1.3.4.3.5.2.7.1.3]  1.3.4.3.5.2.7.1.3.2

Boogert, Esther Mylene (Esther) [Dochter van 1.3.4.3.5.2.7.1.2]  1.3.4.3.5.2.7.1.2.2

Boogert, J J (Jefke) [Nummer 1.3.4.3.5.2.8.4]  1.3.4.3.5.2.8.4

Boogert, Jan Willem (Jan) [Nummer 1.3.4.3.5.2.8.1]  1.3.4.3.5.2.8.1

Boogert, Johan Paul (Jo) (*27-06-1910, †25-07-1992) [Partner van 1.3.4.3.5.2.8]  1.3.4.3.5.2.8; 1.3.4.3.5.2.8.1; 1.3.4.3.5.2.8.2; 1.3.4.3.5.2.8.4

Boogert, Louise Felice (Louise) [Dochter van 1.3.4.3.5.2.7.1.2]  1.3.4.3.5.2.7.1.2.3

Boogert, P J (Patty) [Nummer 1.3.4.3.5.2.8.2]  1.3.4.3.5.2.8.2

Boogert, Rudiger Dominique (Rudiger) [Nummer 1.3.4.3.5.2.7.1.3]  1.3.4.3.5.2.7.1.3

Boogert, Sven-Oliver Gerrit (Sven) [Nummer 1.3.4.3.5.2.7.1.1]  1.3.4.3.5.2.7.1.1

Boogert, Thomas Tristan (Thomas) [Zoon van 1.3.4.3.5.2.7.1.2]  1.3.4.3.5.2.7.1.2.1

Borssum Waalkes, Gepke (Gepke) (*20-12-1919, †1978) [Partner van 1.3.4.3.1.6.5]  1.3.4.3.1.6.5

Brauerin, Anthonetta Catharina (Anthonetta Catharina) [Partner van 1.3]  1.3; 1.3.1; 1.3.3; 1.3.4; 1.3.6

Bron, Annetta Albertina Agnes (Annetta Albertina Agnes) (*30-04-1803) [Schoonmoeder van 1.3.6.5]  1.3.6.5

Burki, Anna Carolina (Anna Carolina) (*21-09-1892) [Partner van 1.3.4.3.1.9.1]  1.3.4.3.1.9.1; 1.3.4.3.1.9.1.1; 1.3.4.3.1.9.1.2

Chene de Vienne, Maria Clara (Maria) Du [Schoonmoeder van 1.3.4.3]  1.3.4.1; 1.3.4.3

Ciesel, Carel (Carel) (†<1978) [Partner van 1.3.4.3.5.6.1]  1.3.4.3.5.6.1

Claessens, Joseph (Joseph) (*1780) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 1.3.3.3.1]  1.3.3.3.1

Coevering, Erik (Erik) van de [Zoon van 1.3.4.3.5.2.5]  1.3.4.3.5.2.5.2

Coevering, Johan Hendrik (Johan) van de [Partner van 1.3.4.3.5.2.5]  1.3.4.3.5.2.5; 1.3.4.3.5.2.5.1

Coevering, Joke (Joke) van de [Nummer 1.3.4.3.5.2.5.1]  1.3.4.3.5.2.5.1

Cohen, Stefanie Emanuelle (Stefanie Emanuelle) [Partner van 1.3.4.3.5.6.3]  1.3.4.3.5.6.3

Cretier, Carolina Wilhelmina (*03-12-1871, †16-05-1944) [Partner van 1.3.4.3.5.2]  1.3.4.3.5.2; 1.3.4.3.5.2.2; 1.3.4.3.5.2.4; 1.3.4.3.5.2.5; 1.3.4.3.5.2.7; 1.3.4.3.5.2.8

Cretier, Frans Ferdinand (Frans) (*22-12-1828, †13-10-1886) [Schoonvader van 1.3.4.3.5.2]  1.3.4.3.5.2

Dekker, Edwin (Edwin) [Partner van 1.3.4.3.1.6.6]  1.3.4.3.1.6.6

Delden, Edward (Edward) van (*27-08-1890, †01-09-1965) [Partner van 1.3.4.3.1.6.3]  1.3.4.3.1.6.3

Diduksman, Jane (Jane) [Partner van 1.3.4.3.1.7.6]  1.3.4.3.1.7.6

Dommers, Frederica (Frederica) (*01-07-1901, †06-05-1984) [Partner van 1.3.4.3.5.1.9]  1.3.4.3.5.1.9; 1.3.4.3.5.1.9.1; 1.3.4.3.5.1.9.2

Dommers, Frederik Anton Albert (Frederik) [Schoonvader van 1.3.4.3.5.1.9]  1.3.4.3.5.1.9

Dorenbosch, Trijntje (Trijntje) [Schoonmoeder van 1.3.4.5.4]  1.3.4.5.4

Elberg, Pieter Marinus (Pieter Marinus) [Partner van 1.3.6.5.6.3]  1.3.6.5.6.3

Endendijk, Zwaantje (Zwaantje) [Schoonmoeder van 1.3.4.5.2.4]  1.3.4.5.2.4

Fein, Francina Catrina Antonia (Francina Catrina Antonia) [Schoonmoeder van 1.3.4.3.5.3]  1.3.4.3.5.3

Frijlinck, Maria Wilhelmina Folkertdina (Maria Wilhelmina Folkertdina) (*±1860, †04-04-1929) [Partner van 1.3.4.5.2.2]  1.3.4.5.2.2

Frijlink, Susanna Antonia (Susanna Antonia) [Schoonmoeder van 1.3.4.5.5.4]  1.3.4.5.5.4

Gemmingen, Anna Maria Ernestina Carolina (Anna Maria Ernestina Carolina) von (*1851, †12-10-1938) [Dochter van 1.3.3.3.3]  1.3.3.3.3.1

Gemmingen, Carel Fredrik Philip (Carel) von (*1814, †1899) [Partner van 1.3.3.3.3]  1.3.3.3.3

Gemmingen, Carel Fredrik Philip Diederich (Carel) von [Schoonvader van 1.3.3.3.3]  1.3.3.3.3

Gemmingen, Frans Hubertus Carel Fredrik Diederich (Frans Hubertus Carel Fredrik Diederich) von (*1854, †15-11-1938) [Zoon van 1.3.3.3.3]  1.3.3.3.3.3

Gemmingen, Maria Christina Diederica (Maria Christina) von (*28-09-1852, †11-05-1899) [Dochter van 1.3.3.3.3]  1.3.3.3.3.2

Geurts, Johanna Maria (Johanna) [Schoonmoeder van 1.3.4.5.5.2.1]  1.3.4.5.5.2.1

Geurtsen, Gerritje (Gerritje) [Schoonmoeder van 1.3.4.5]  1.3.4.5

Gidding, Hendrina (Hendrina) [Schoonmoeder van 1.3.4.5.5.1]  1.3.4.5.5.1

Gotzin, Anna Elisabeth (Anna Elisabeth) [Partner van 1.2]  1.2

Gout, Jacob Anton (Jacob) (*15-12-1877) [Partner van 1.3.4.3.5.1.6]  1.3.4.3.5.1.6

Gout, Louis Johan Carl (Louis) (*22-10-1906, †1950) [Zoon van 1.3.4.3.5.1.6]  1.3.4.3.5.1.6.1

Gout, Rudi Martinus (Rudi) (*23-03-1916, †03-07-1925) [Zoon van 1.3.4.3.5.1.6]  1.3.4.3.5.1.6.2

Greenwood, Gertrude (Trudy) [Partner van 1.3.4.3.5.2.2]  1.3.4.3.5.2.2

Greenwood, Harry (Harry) [Schoonvader van 1.3.4.3.5.2.2]  1.3.4.3.5.2.2

Greve, A.H. (A.H.) [Nummer 1.3.6.5.3.1.1]  1.3.6.5.3.1.1

Greve, H.A. (H.A.) [Partner van 1.3.6.5.3.1]  1.3.6.5.3.1; 1.3.6.5.3.1.1

Groen, Martine (Martine) [Partner van 1.3.4.3.5.1.7.7.3.2]  1.3.4.3.5.1.7.7.3.2

Gronde, Berendina Wilhelmina (Berendina) van de [Schoonmoeder van 1.3.4.5.8]  1.3.4.5.8

Grotenhuis, Rudolphus Johannes Antonius (Rudolphus) van (*1799) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 1.3.3.3.1]  1.3.3.3.1

Guldenaar, Dodo (Dodo) [Dochter van 1.3.4.3.5.1.8]  1.3.4.3.5.1.8.1

Guldenaar, Kiki (Kiki) [Dochter van 1.3.4.3.5.1.8]  1.3.4.3.5.1.8.3

Guldenaar, Lodewijk (Lodewijk) [Partner van 1.3.4.3.5.1.8]  1.3.4.3.5.1.8

Guldenaar, Loet (Loet) [Dochter van 1.3.4.3.5.1.8]  1.3.4.3.5.1.8.4

Guldenaar, Onnie (Onnie) [Dochter van 1.3.4.3.5.1.8]  1.3.4.3.5.1.8.2

Hartmann, George (George) (*1840) [Nummer 1.3.4.2.1]  1.3.4.2.1

Hartmann, nb (nb) [Partner van 1.3.4.2]  1.3.4.2; 1.3.4.2.1

Hartog, Anna Maria (Anna) de [Schoonmoeder van 1.3.4.5.1.1]  1.3.4.5.1.1

Haverstrom, nb (nb) [Partner van 1.3.4.3.5.1.9.2]  1.3.4.3.5.1.9.2

Heel, Frits (Frits) van (*10-02-1917, †08-09-1984) [Partner van 1.3.3.3.1.6.3.1]  1.3.3.3.1.6.3.1

Heilsbron, Engelbertus (Engelbertus) [Getuige bij overlijdensaangifte van 1.3.4.1.1]  1.3.4.1.1

Hendriks, Derkje (Derkje) (*1832, †20-07-1900) [Partner van 1.3.4.5.2]  1.3.4.5.2; 1.3.4.5.2.2; 1.3.4.5.2.4

Hendriks, Roelof (Roelof) [Schoonvader van 1.3.4.5.2]  1.3.4.5.2

Henniphof, Aaltje (Aaltje) [Schoonmoeder van 1.3.3.3.2]  1.3.3.3.2

Hermsen, Cornelis (Cornelis) [Schoonvader van 1.3.4.5.5.5]  1.3.4.5.5.5

Hermsen, Dirkje (Dirkje) (*1881) [Partner van 1.3.4.5.5.5]  1.3.4.5.5.5

Hielckert, Max Richard (Max) [Partner van 1.3.4.3.5.4]  1.3.4.3.5.4

Hoelen, Anton (Ton) [Partner van 1.3.4.3.5.1.4.2.1]  1.3.4.3.5.1.4.2.1

Honore, Henriette Marie Gertrude (Henriette) L’ [Schoonmoeder van 1.3.4.3.3]  1.3.4.3.3

Hoogerhuys, Johanna (Johanna) van ’t [Schoonmoeder van 1.3.4.3.5.1.9]  1.3.4.3.5.1.9

Hooghiemstra, Grietje Kerstes (Grietje) [Schoonmoeder van 1.3.4.5.7]  1.3.4.5.7

Hout, Willem (Willem) van der [Partner van 1.3.6.5.1]  1.3.6.5.1

Huidink, Anthonie (Anthonie) [Schoonvader van 1.3.4.5.8.4]  1.3.4.5.8.4

Huidink, Johanna Maria (Johanna) (*1893, †04-10-1977) [Partner van 1.3.4.5.8.4]  1.3.4.5.8.4

Huysdens, Christoffel Hendrikus (Christoffel) [Partner van 1.3.4.3.5.4]  1.3.4.3.5.4

Ismiatoen [Partner van 1.3.4.3.1.6.1]  1.3.4.3.1.6.1; 1.3.4.3.1.6.1.3

Jacometti, Anna Louise Cornelia Maria Frederica (Anna Louise Cornelia Maria Frederica) A (*23-04-1822, †1858) [Partner van 1.3.6.5]  1.3.6.5; 1.3.6.5.1; 1.3.6.5.2; 1.3.6.5.3; 1.3.6.5.4; 1.3.6.5.6

Jacometti, Theodorus Joseph (Theodorus Joseph) Azon (*13-07-1789, †13-09-1856) [Schoonvader van 1.3.6.5]  1.3.6.5

Jalink, Hermanus Hendricus Johannus (Hermanus) (*13-11-1811, †06-11-1891) [Partner van 1.3.4.1.1]  1.3.4.1.1

Jalink, Hermine Jennij (Hermine) (*30-01-1855, †30-01-1855) [Dochter van 1.3.4.1.1]  1.3.4.1.1.1

Jalink, Wolter (Wolter) (*16-04-1775, †20-12-1819) [Schoonvader van 1.3.4.1.1]  1.3.4.1.1

Janssen, Johanna Theodora (Johanna) [Schoonmoeder van 1.3.4.5.5.2]  1.3.4.5.5.2

Janssens Rees, Bernard Louis (Bernard)  1.3.4.1; 1.3.4.3

Jeanty, Carla (Carla) [Partner van 1.3.4.3.1.7.6]  1.3.4.3.1.7.6

Jem (*1860, †05-11-1927) [Partner van 1.3.4.3.1.6]  1.3.4.3.1.6; 1.3.4.3.1.6.1; 1.3.4.3.1.6.2; 1.3.4.3.1.6.3; 1.3.4.3.1.6.4; 1.3.4.3.1.6.5; 1.3.4.3.1.6.6; 1.3.4.3.1.6.7; 1.3.4.3.1.6.9

Kaminaga, Joyce (Joyce) [Partner van 1.3.4.3.5.1.7.7.3]  1.3.4.3.5.1.7.7.3; 1.3.4.3.5.1.7.7.3.1; 1.3.4.3.5.1.7.7.3.2

Kamp, Gerardus Johannes (Gerardus Johannes) van [Schoonvader van 1.3.4.5.5.4]  1.3.4.5.5.4

Kamp, Theodoor Carel Frederik (Theodoor Carel Frederik) van (*1881) [Partner van 1.3.4.5.5.4]  1.3.4.5.5.4

Karsiam [Schoonmoeder van 1.3.4.3.5.1.7]  1.3.4.3.5.1.7

Kartinah [Partner van 1.3.4.3.1.6.2.1]  1.3.4.3.1.6.2.1

Kerkhoff, Janna (Janna) van den [Schoonmoeder van 1.3.6.4]  1.3.6.4

Keyzer, Mary (Mary) [Partner van 1.3.4.3.5.1.9.2]  1.3.4.3.5.1.9.2

Kikkewitz, Georg (Georg) (*02-01-1860) [Partner van 1.3.6.5.4.1]  1.3.6.5.4.1

Kirchner, Maja [Partner van 1.3.4.3.5.2.7.1.3]  1.3.4.3.5.2.7.1.3

Kite, H (H) [Partner van 1.3.4.3.1.6.5.1]  1.3.4.3.1.6.5.1

Kleging, William Rudolf (William Rudolf) [Partner van 1.3.4.3.1.3]  1.3.4.3.1.3

Klein, Anna Francina (Anna) [Schoonmoeder van 1.3.4.5.5.5]  1.3.4.5.5.5

Klein, Jacob Frans (Jacob) [Schoonvader van 1.3.4.3.5.1.7]  1.3.4.3.5.1.7

Klein, Josephine (Josephine) (*1903) [Partner van 1.3.4.3.5.1.7]  1.3.4.3.5.1.7

Kloss, Harro (Harro) [Partner van 1.3.3.3.1.6.3.5]  1.3.3.3.1.6.3.5

Kloss, Reinhard Martin (Marty) [Zoon van 1.3.3.3.1.6.3.5]  1.3.3.3.1.6.3.5.1

Knuijse de Meij, Maria Charlotta (Maria Charlotta) [Schoonmoeder van 1.3.4.3.3.4]  1.3.4.3.3.4

Koenen, Johannes Cornelis (Johannes) (*17-02-1927, †1980) [Partner van 1.3.4.3.5.1.9.1]  1.3.4.3.5.1.9.1

Koning, Jan (Jan) [Schoonvader van 1.3.4.5.5.3]  1.3.4.5.5.3

Koning, Peel (Peel) (*1880) [Partner van 1.3.4.5.5.3]  1.3.4.5.5.3

Kool van Heerens, Helena Catharina (Helena Catharina) [Schoonmoeder van 1.3.3.3.1.7]  1.3.3.3.1.7

Kriegenbergh, Sophia Heldina Magdalen (Sophia) von [Schoonmoeder van 1.3.4.3.5.1]  1.3.4.3.5.1

Kruiff, Josua Marinus (Josua) de [Partner van 1.3.3.3.1.5]  1.3.3.3.1.5

Kruiff, Marinus (Marinus) de (†1938) [Zoon van 1.3.3.3.1.5]  1.3.3.3.1.5.1

Kubler, Therese Christiane Helene (Christiane) [Partner van 1.3.4.3.5.2.7.1]  1.3.4.3.5.2.7.1; 1.3.4.3.5.2.7.1.1; 1.3.4.3.5.2.7.1.2; 1.3.4.3.5.2.7.1.3

Lafontaine, Stanny J (Stanny J) [Partner van 1.3.4.3.1.6.5]  1.3.4.3.1.6.5; 1.3.4.3.1.6.5.1; 1.3.4.3.1.6.5.2

Lans, Nicolaas Alexander (Nicolaas) (*05-12-1867, †?-09-1933) [Schoonvader van 1.3.4.3.5.1.7] [Schoonvader van 1.3.3.3.1.6.3]  1.3.3.3.1.6.3; 1.3.4.3.5.1.7

Lans, Suzanna (Suzanna) (*31-08-1893) [Partner van 1.3.4.3.5.1.7]  1.3.4.3.5.1.7; 1.3.4.3.5.1.7.7; 1.3.4.3.5.1.7.8

Lans, Veronique Jacqueline (Annie/Nieke) (*19-11-1902, †30-10-1973) [Partner van 1.3.3.3.1.6.3]  1.3.3.3.1.6.3; 1.3.3.3.1.6.3.1; 1.3.3.3.1.6.3.2; 1.3.3.3.1.6.3.3; 1.3.3.3.1.6.3.4; 1.3.3.3.1.6.3.5; 1.3.3.3.1.6.3.6

Ledeboer, Abraham (Abraham) [Partner van 1.3.3.3.1.4]  1.3.3.3.1.4; 1.3.3.3.1.4.2

Ledeboer, Abraham (Abraham) (*04-09-1837, †15-05-1895) [Partner van 1.3.3.3.1.7]  1.3.3.3.1.7

Ledeboer, Helena Constance (Helena) (*09-01-1882) [Nummer 1.3.3.3.1.4.2]  1.3.3.3.1.4.2

Ledeboer, Lambertus Vincentius (Lambertus Vincentius) (*04-11-1803, †19-01-1874) [Schoonvader van 1.3.3.3.1.7]  1.3.3.3.1.7

Ledeboer, Lambertus Vincentius (Lambertus Vincentius) (*28-09-1878) [Zoon van 1.3.3.3.1.4]  1.3.3.3.1.4.1

Leeuwen, Abraham (Abraham) van (*19-06-1796, †27-07-1881) [Schoonvader van 1.3.3.3.2]  1.3.3.3.2

Leeuwen, Derk (Derk) van (*29-08-1822) [Partner van 1.3.3.3.2]  1.3.3.3.2

Leeuwenburgh, Piet (Piet) (*19-04-1910, †03-09-1987)  1.3.3.3.1.6.3

Lelijveld, Maria Johanna (Maria) [Schoonmoeder van 1.3.3.3.1.4.2]  1.3.3.3.1.4.2

Lemme, Anna Maria Martha (Anna Maria Martha) (*07-01-1896, †09-11-1968) [Partner van 1.3.4.3.1.7.2]  1.3.4.3.1.7.2

Lentze, Susanne Carolina Josephine (Susanne) [Partner van 1.3.4.3.5.6]  1.3.4.3.5.6; 1.3.4.3.5.6.1; 1.3.4.3.5.6.3

Lieuwes, Hendrik Albert Lieuwes (Hendrik) (*15-03-1872, †07-11-1960) [Partner van 1.3.3.3.1.2]  1.3.3.3.1.2

Lieuwes, Lieuwe (Lieuwe) (*27-11-1842, †05-05-1918) [Schoonvader van 1.3.3.3.1.2]  1.3.3.3.1.2

Loo, Wilhelmina Victoria (Wilhelmina Victoria) van [Partner van 1.3.6.3.4.3.3]  1.3.6.3.4.3.3

Lyen, Petronella Agnes (Petronella) van [Schoonmoeder van 1.3.3.3.1]  1.3.3.3.1

Martens, Gerrit (Gerrit) [Schoonvader van 1.3.4.5.5.1]  1.3.4.5.5.1

Martens, Geurt (Geurt) (*1872) [Partner van 1.3.4.5.5.1]  1.3.4.5.5.1

Maschault, L N (L N) [Partner van 1.3.4.3.1.6.4]  1.3.4.3.1.6.4

Matties [Partner van 1.3.4.3.1.9.1.1]  1.3.4.3.1.9.1.1

Meier, George Heinrich Albert (George) [Partner van 1.3.4.3.5.1.5]  1.3.4.3.5.1.5

Meijer, Anna Catharina Dorothea (Anna) (*19-02-1792) [Partner van 1.3.3.3]  1.3.3.3; 1.3.3.3.1; 1.3.3.3.2; 1.3.3.3.3

Meijer, Friedrich Christiaan (Friedrich) [Schoonvader van 1.3.3.3]  1.3.3.3

Meijer, Hendrica (Hendrica) (*06-09-1807, †12-02-1869) [Partner van 1.3.4.5]  1.3.4.5; 1.3.4.5.1; 1.3.4.5.2; 1.3.4.5.4; 1.3.4.5.5; 1.3.4.5.7; 1.3.4.5.8

Meijer, Jo (Jo) [Partner van 1.3.4.3.1.6.9]  1.3.4.3.1.6.9

Meijer, Johan (Johan) [Getuige bij overlijdensaangifte van 1.3.4.1.1]  1.3.4.1.1

Meijer, Johannes (Johannes) [Schoonvader van 1.3.4.5]  1.3.4.5

Menten, Antoinetta Hubertina (Antoinetta Hubertina) (*30-03-1830, †1917) [Partner van 1.3.3.3.1]  1.3.3.3.1; 1.3.3.3.1.2; 1.3.3.3.1.4; 1.3.3.3.1.5; 1.3.3.3.1.6; 1.3.3.3.1.7

Menten, Jan Martijn (Jan) (*1815) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 1.3.3.3.1]  1.3.3.3.1

Menten, Pieter Frans (Pieter) [Schoonvader van 1.3.3.3.1]  1.3.3.3.1

Mijnhardt, Bernardus (Bernardus) [Schoonvader van 1.3.4.5.5.2]  1.3.4.5.5.2

Mijnhardt, Willemina (Willemina) (*1878) [Partner van 1.3.4.5.5.2]  1.3.4.5.5.2; 1.3.4.5.5.2.1

Mijnsbergen, Johanna Christina (Johanna) (*30-10-1872, †25-05-1943) [Schoonmoeder van 1.3.4.3.5.2.7] [Schoonmoeder van 1.3.4.3.5.2.8]  1.3.4.3.5.2.7; 1.3.4.3.5.2.8

Minas, V (V) (†>1970) [Partner van 1.3.4.3.5.2.4]  1.3.4.3.5.2.4

Mol, Elvire (Elvire) [Partner van 1.3.4.3.5.2.7.1.1]  1.3.4.3.5.2.7.1.1

Moreno Rodriguez, Rosario (Maria) (*11-07-1916, †10-08-1978) [Partner van 1.3.4.3.5.2.2]  1.3.4.3.5.2.2

Moreno Ruiz, Francisco (Francisco) [Schoonvader van 1.3.4.3.5.2.2]  1.3.4.3.5.2.2

Muller, Anna Catharina (Anna Catharina) (*1765, †05-03-1838) [Partner van 1.3.4]  1.3.4; 1.3.4.1; 1.3.4.2; 1.3.4.3; 1.3.4.4; 1.3.4.5

Muller, Johannes P (Johannes P) [Schoonvader van 1.3.4]  1.3.4

NB, Marianne (Marianne) [Partner van 1.3.4.3.5.2.7.1.2]  1.3.4.3.5.2.7.1.2

Nieman, Antje (Antje) (*1839) [Partner van 1.3.4.2.1]  1.3.4.2.1

Niesen, Adeline Adrienne (Adeline Adrienne) (*20-10-1865, †1927) [Partner van 1.3.6.5.6]  1.3.6.5.6; 1.3.6.5.6.1; 1.3.6.5.6.2; 1.3.6.5.6.3; 1.3.6.5.6.4

Nijkamp, Martinus Johannes (Martinus) [Schoonvader van 1.3.4.5.2.4]  1.3.4.5.2.4

Nijkamp, Teunis (Teunis) (*1869) [Partner van 1.3.4.5.2.4]  1.3.4.5.2.4

Noordhoek, J J (J J) [Partner van 1.3.4.3.5.2.8.1]  1.3.4.3.5.2.8.1

Ohlgarten, Anna Magdalena Rudolphin (Anna) (*22-03-1696) [Partner van 1]  1; 1.2; 1.3

Olmeijer, C C Peter (Peter) [Partner van 1.3.3.3.1.6.3.2]  1.3.3.3.1.6.3.2

Oschatz, Florentina Louise (*05-07-1920) [Partner van 1.3.4.3.5.1.7.7]  1.3.4.3.5.1.7.7

Oschatz, M D M (M D M) [Partner van 1.3.4.3.5.1.7.8]  1.3.4.3.5.1.7.8

Oudshoorn, Margaretha (Margaretha) (†<21-08-1873)  1.3.4.5.4

Parmentier, Johanna Christina (Johanna) [Schoonmoeder van 1.3.3.3.1.6.1]  1.3.3.3.1.6.1

Peltzer, Wilhelmina (Wilhelmina) (*06-06-1847, †27-08-1904) [Schoonmoeder van 1.3.4.3.5.2]  1.3.4.3.5.2

Poel, Alida Arnolda (Alida) van de (*1860, †28-09-1928) [Partner van 1.3.4.5.8]  1.3.4.5.8; 1.3.4.5.8.4; 1.3.4.5.8.5; 1.3.4.5.8.6

Poel, Matthijs (Matthijs) van de [Schoonvader van 1.3.4.5.8]  1.3.4.5.8

Posthuma de Boer, Ulbe (Ulbe) [Partner van 1.3.4.3.5.2.8.2]  1.3.4.3.5.2.8.2

Pree, Du [Partner van 1.3.4.3.1.7.3]  1.3.4.3.1.7.3

Rasinah [Partner van 1.3.4.3.1.7]  1.3.4.3.1.7; 1.3.4.3.1.7.1; 1.3.4.3.1.7.2; 1.3.4.3.1.7.3; 1.3.4.3.1.7.6; 1.3.4.3.1.7.7; 1.3.4.3.1.7.8

Reisner, Sophia Antonette (Sophia Antonette) [Partner van 1.3.6.3.4]  1.3.6.3.4; 1.3.6.3.4.3

Rhemrev, Erna Augusta (Erna Augusta) (*28-11-1916, †11-11-1969) [Partner van 1.3.4.3.5.1.4.3]  1.3.4.3.5.1.4.3

Rhemrev, Johanna Frederika (Johanna) (*05-06-1911, †15-04-2000) [Partner van 1.3.4.3.5.1.4.2]  1.3.4.3.5.1.4.2; 1.3.4.3.5.1.4.2.1

Rijnders, Elske (Elske) [Schoonmoeder van 1.3.4.5.2]  1.3.4.5.2

Roderi, Louize (Louize) [Partner van 1.3.3]  1.3.3; 1.3.3.3

Rodriguez Matine, Antonia (Antonia) [Schoonmoeder van 1.3.4.3.5.2.2]  1.3.4.3.5.2.2

Roesler [Partner van 1.3.4.3.1.7.7]  1.3.4.3.1.7.7

Rossum, Johannes Theodorus (Johannes Theodorus) van [Partner van 1.3.6.5.6.2] [Partner van 1.3.6.5.6.1]  1.3.6.5.6.1; 1.3.6.5.6.2

Rudolph, Erik [Zoon van 1.3.4.3.5.2.4]  1.3.4.3.5.2.4.1

Rudolph, A G S (A G S) (†28-05-1887) [Dochter van 1.3.6.3]  1.3.6.3.3

Rudolph, Adeline Adrienne Johanna (Adeline Adrienne Johanna) (*28-11-1890, †28-08-1970) [Nummer 1.3.6.5.6.3]  1.3.6.5.6.3

Rudolph, Adriana Catharina (Adriana Catharina) (*07-03-1808) [Dochter van 1.3.6]  1.3.6.6

Rudolph, Adriana Theodora Geertruida (Adriana Theodora Geertruida) (*30-05-1843) [Nummer 1.3.6.5.2]  1.3.6.5.2

Rudolph, Adrianus Benjamin (Adam Benjamin) [Nummer 1.3.4.3.1.6.1.3]  1.3.4.3.1.6.1.3

Rudolph, Albert Ernst Paul (Albert) [Nummer 1.3.3.3.1.6.3.3.2]  1.3.3.3.1.6.3.3.2

Rudolph, Alexander Frederik (Alexander Frederik) (*03-12-1857) [Zoon van 1.3.6.3.4]  1.3.6.3.4.2

Rudolph, Alfred Hugo (Alfred) (*03-10-1921, †01-09-1994) [Nummer 1.3.3.3.1.6.3.3]  1.3.3.3.1.6.3.3; 1.3.3.3.1.6.3.3.1; 1.3.3.3.1.6.3.3.2

Rudolph, Andrée Henriette Wilhelmina (Andrée Henriette Wilhelmina) (*26-05-1888, †25-01-1915) [Nummer 1.3.6.5.6.2]  1.3.6.5.6.1; 1.3.6.5.6.2

Rudolph, Anita (Anita) [Dochter van 1.3.4.3.5.1.7.7]  1.3.4.3.5.1.7.7.5

Rudolph, Anna Gerhardina (Anna) (*16-11-1835, †22-07-1893) [Nummer 1.3.4.5.1]  1.3.4.5.1; 1.3.4.5.1.1

Rudolph, Anna Johanna Hermine Marie Elise Adele (Anna) (*25-06-1873) [Dochter van 1.3.6.5.4]  1.3.6.5.4.2

Rudolph, Anna Louise (Anna Louise) (*23-04-1841) [Nummer 1.3.6.5.1]  1.3.6.5.1

Rudolph, Anna Margaretha (Anna Margaretha) (*21-06-1713) [Dochter van 1]  1.1

Rudolph, Anna Wilhelmina (Anna Wilhelmina) (*12-02-1882) [Nummer 1.3.4.5.5.4]  1.3.4.5.5.4

Rudolph, Anne Catharina (Anne) (*1792) [Nummer 1.3.4.2]  1.3.4.2; 1.3.4.2.1

Rudolph, Anthonetta Catharina (Anthonetta Catharina) (*18-06-1797, †27-11-1823) [Nummer 1.3.6.4]  1.3.6.4

Rudolph, Antoinetta (Antoinetta) (*02-02-1858) [Dochter van 1.3.4.3.1]  1.3.4.3.1.2

Rudolph, Anton Johan (Anton) (*19-08-1882, †1970) [Nummer 1.3.3.3.1.6.1]  1.3.3.3.1.6.1

Rudolph, Antonius Johannes (Antonius Johannes) (*06-08-1843, †15-08-1843) [Zoon van 1.3.4.5]  1.3.4.5.6

Rudolph, August Leopold (August) (*31-07-1895) [Zoon van 1.3.4.3.5.2]  1.3.4.3.5.2.3

Rudolph, Augustine Louise (Tien) (*03-08-1890) [Nummer 1.3.4.3.5.1.8]  1.3.4.3.5.1.8

Rudolph, Beatrice (Beatrice) [Dochter van 1.3.4.3.5.1.7.7]  1.3.4.3.5.1.7.7.2

Rudolph, Berendina Wilhelmina Ottolina (Berendina Wilhelmina Ottolina) (*±01-01-1887, †18-04-1888) [Dochter van 1.3.4.5.8]  1.3.4.5.8.3

Rudolph, Bernard Paul Constant (Bernard Paul Constant) (*05-06-1901) [Zoon van 1.3.4.3.1.7]  1.3.4.3.1.7.4

Rudolph, Bernardus Johannes (Bernardus Johannes) (*1901, †14-08-1918) [Zoon van 1.3.4.5.5.2]  1.3.4.5.5.2.2

Rudolph, Betty (Betty) [Dochter van 1.3.4.3.1.7.2]  1.3.4.3.1.7.2.5

Rudolph, Beverly Sonja (Sonja) (*01-01-1919) [Nummer 1.3.3.3.1.6.3.1]  1.3.3.3.1.6.3.1

Rudolph, Bob (Bob) [Zoon van 1.3.4.3.5.1.7.7]  1.3.4.3.5.1.7.7.4

Rudolph, Carl Herman (Carl Herman) (†19-10-1897) [Zoon van 1.3.6.3.4.3]  1.3.6.3.4.3.1

Rudolph, Carolina (Carolina) (*22-03-1867, †09-01-1893) [Dochter van 1.3.4.3.1]  1.3.4.3.1.8

Rudolph, Catharina Charlotte Cornelia (Catharina) (*03-03-1824, †19-03-1875) [Nummer 1.3.4.3.3]  1.3.4.3.3; 1.3.4.3.3.4

Rudolph, Charles Martin (Charles) (*21-08-1887, †07-09-1929) [Nummer 1.3.4.3.5.1.7]  1.3.4.3.5.1.7; 1.3.4.3.5.1.7.7; 1.3.4.3.5.1.7.8

Rudolph, Christaan Louis (Christiaan Louis) [Nummer 1.3.4.3.5.6.3]  1.3.4.3.5.6.3

Rudolph, Christina Susanna Augustina (Christina Susanna Augustina) (*25-11-1763) [Dochter van 1.3]  1.3.7

Rudolph, Christine Wilhelmina Johanna Delphina (Christine) (*18-01-1860, †15-07-1924) [Nummer 1.3.4.3.5.5]  1.3.4.3.5.5

Rudolph, Constance Elise Helene (Constance Elise Helene) (*19-06-1855, †07-11-1856) [Dochter van 1.3.6.3.4]  1.3.6.3.4.1

Rudolph, Daniel (Daniel) (*1755) [Nummer 1.3.3]  1.3.3; 1.3.3.3; 1.3.3.3.1

Rudolph, David Cornelis Elize (David Cornelis Elize) (*17-11-1860, †13-12-1861) [Zoon van 1.3.6.3.4]  1.3.6.3.4.4

Rudolph, Dick Gerrit (Dick Gerrit) [Nummer 1.3.4.3.5.1.9.2]  1.3.4.3.5.1.9.2

Rudolph, Dirk Adrianus (Dirk) (*16-10-1883, †13-10-1952) [Nummer 1.3.4.3.1.6.1]  1.3.4.3.1.6.1; 1.3.4.3.1.6.1.3

Rudolph, Dirk Charles (Dirk) (*13-05-1911, †02-12-1979) [Nummer 1.3.4.3.5.1.4.2]  1.3.4.3.5.1.4.2; 1.3.4.3.5.1.4.2.1

Rudolph, Dorothea Louisa (Dorothea) (*1817) [Nummer 1.3.3.3.2]  1.3.3.3.2

Rudolph, Eduarda Jeanne Louise (Eduarda Jeanne Louise) (*15-04-1891, †20-01-1957) [Nummer 1.3.6.5.3.1]  1.3.6.5.3.1; 1.3.6.5.3.1.1

Rudolph, Eduardus Hendrikus Martinus (Eduardus Hendrikus Martinus) (*1821, †01-11-1865) [Nummer 1.3.6.3.4]  1.3.6.3.4; 1.3.6.3.4.3

Rudolph, Eleonora Gerdina (Norrie) (*25-04-1885, †08-06-1937) [Nummer 1.3.4.3.5.1.6]  1.3.4.3.5.1.6

Rudolph, Elisa Hendrika Theodora Josephina (Elisa Hendrika Theodora Josephina) (*21-01-1853) [Dochter van 1.3.6.5]  1.3.6.5.5

Rudolph, Elise Hermine (Lies) (*18-09-1909) [Nummer 1.3.4.3.5.2.8]  1.3.4.3.5.2.8; 1.3.4.3.5.2.8.1; 1.3.4.3.5.2.8.2; 1.3.4.3.5.2.8.4

Rudolph, Elivira Wilhelmina (*26-09-1900, †23-11-1933) [Nummer 1.3.4.3.5.2.5]  1.3.4.3.5.2.5; 1.3.4.3.5.2.5.1

Rudolph, Eliza Adriana Martina Jenny (Eliza) (*12-09-1821, †18-09-1893) [Nummer 1.3.4.1.1]  1.3.4.1.1

Rudolph, Eliza Adriana Jenny (Eliza) (*04-05-1820, †06-09-1821) [Dochter van 1.3.4.3]  1.3.4.3.2

Rudolph, Eliza Charlotte Eugenia (Eliza) (†05-12-1889) [Dochter van 1.3.4.3.5.1]  1.3.4.3.5.1.1

Rudolph, Eliza Josephine (Eliza) (*28-10-1863) [Nummer 1.3.4.3.5.7]  1.3.4.3.5.7

Rudolph, Elize Arendina (Elize Arendina) (*25-03-1865) [Dochter van 1.3.6.3.4]  1.3.6.3.4.6

Rudolph, Elly (Elly) [Dochter van 1.3.4.3.1.6.1]  1.3.4.3.1.6.1.2

Rudolph, Elly (Elly) [Dochter van 1.3.4.3.1.7.2]  1.3.4.3.1.7.2.6

Rudolph, Elske Hendrika (Elske) (*1873) [Nummer 1.3.4.5.2.4]  1.3.4.5.2.4

Rudolph, Emmy (Emmy) (*02-08-1914, †04-04-1979) [Nummer 1.3.4.3.1.6.6]  1.3.4.3.1.6.6

Rudolph, Erik (Erik) [Zoon van 1.3.4.3.5.1.7]  1.3.4.3.5.1.7.6

Rudolph, Ernst Alexander Eliza (Ernst) (*25-04-1821, †25-11-1867) [Zoon van 1.3.3.3]  1.3.3.3.4

Rudolph, Ernst Gluck (Ernst) (*01-07-1888, †1940) [Nummer 1.3.3.3.1.6.3]  1.3.3.3.1.6.3; 1.3.3.3.1.6.3.1; 1.3.3.3.1.6.3.2; 1.3.3.3.1.6.3.3; 1.3.3.3.1.6.3.4; 1.3.3.3.1.6.3.5; 1.3.3.3.1.6.3.6

Rudolph, Ernst Jan (Ernst) (*11-05-1913) [Zoon van 1.3.3.3.1.6.1]  1.3.3.3.1.6.1.1

Rudolph, Ernst Rudi (Rudi) (*02-02-1924, †02-03-1994) [Nummer 1.3.3.3.1.6.3.4]  1.3.3.3.1.6.3.4

Rudolph, Erwin (Erwin) [Zoon van 1.3.4.3.5.1.7.7]  1.3.4.3.5.1.7.7.1

Rudolph, Eugene (Eugene) (*24-08-1912, †26-06-1984) [Nummer 1.3.4.3.5.1.4.3]  1.3.4.3.5.1.4.3

Rudolph, Flossy Norma (Flossy Norma) (*13-12-1926) [Nummer 1.3.3.3.1.6.3.5]  1.3.3.3.1.6.3.5

Rudolph, Francine (Francine) [Dochter van 1.3.4.3.1.7.2]  1.3.4.3.1.7.2.1

Rudolph, Franciscus George (Franciscus George) (*1878, †23-11-1918) [Zoon van 1.3.4.5.7]  1.3.4.5.7.2

Rudolph, Francois David Ernst Antonius Imre Marie (Francois) (*24-01-1853, †08-05-1926) [Nummer 1.3.3.3.1.6]  1.3.3.3.1.6; 1.3.3.3.1.6.1; 1.3.3.3.1.6.3

Rudolph, Francoise Marie (Francoise) (*29-08-1883) [Dochter van 1.3.3.3.1.6]  1.3.3.3.1.6.2

Rudolph, Frans Ferdinand (Frans) (*07-10-1892, †21-11-1988) [Nummer 1.3.4.3.5.2.2]  1.3.4.3.5.2.2

Rudolph, Frederik Hendrik (Frederik Hendrik) (*20-04-1897, †30-10-1901) [Zoon van 1.3.6.3.4.3]  1.3.6.3.4.3.4

Rudolph, Frederik Lodewijk (Frederik) (*06-11-1810, †1894) [Nummer 1.3.3.3.1]  1.3.3; 1.3.3.3.1; 1.3.3.3.1.2; 1.3.3.3.1.4; 1.3.3.3.1.5; 1.3.3.3.1.6; 1.3.3.3.1.7

Rudolph, Frederik Wilhelm (Dick Gerrit) (*17-02-1893, †05-08-1945) [Nummer 1.3.4.3.5.1.9]  1.3.4.3.5.1.9; 1.3.4.3.5.1.9.1; 1.3.4.3.5.1.9.2

Rudolph, Frederika Francisca Maria Pauwlona Berthalina (Bertha) (*04-10-1851) [Nummer 1.3.3.3.1.5]  1.3.3.3.1.5

Rudolph, Frieda (Frieda) [Nummer 1.3.4.3.5.1.4.2.1]  1.3.4.3.5.1.4.2.1

Rudolph, Geertruida (Geertruida) (*21-12-1856) [Dochter van 1.3.4.3.1]  1.3.4.3.1.1

Rudolph, Georg Ernst (Georg Ernst) [Zoon van 1.3.6]  1.3.6.2

Rudolph, George Ernst (George Ernst) (*1755, †02-12-1838) [Nummer 1.3.4]  1.3.4; 1.3.4.1; 1.3.4.2; 1.3.4.3; 1.3.4.4; 1.3.4.5

Rudolph, George Jan (George) (*1836, †31-05-1919) [Nummer 1.3.4.5.2]  1.3.4.5.2; 1.3.4.5.2.2; 1.3.4.5.2.4

Rudolph, George Johan (George) (*1895, †05-06-1919) [Zoon van 1.3.4.5.8]  1.3.4.5.8.7

Rudolph, Georgine Eliza Lauina (Georgine) (*?-05-1897) [Dochter van 1.3.3.3.1.6]  1.3.3.3.1.6.4

Rudolph, Gerard Ferdinand (Gerard) (*12-04-1912) [Nummer 1.3.4.3.5.1.7.7]  1.3.4.3.5.1.7.7; 1.3.4.3.5.1.7.7.3

Rudolph, Gerard Frederik (Gerrit) (*11-09-1880, †15-07-1920) [Nummer 1.3.4.3.5.1.4]  1.3.4.3.5.1.4; 1.3.4.3.5.1.4.1; 1.3.4.3.5.1.4.2; 1.3.4.3.5.1.4.3

Rudolph, Gerard Henri Bernard Louis (Gerard) (*30-12-1827, †11-05-1909) [Nummer 1.3.4.3.5]  1.3.4.3.5; 1.3.4.3.5.1; 1.3.4.3.5.2; 1.3.4.3.5.3; 1.3.4.3.5.4; 1.3.4.3.5.5; 1.3.4.3.5.6; 1.3.4.3.5.7

Rudolph, Gerarda Arendina (Gerarda Arendina) (†04-12-1860) [Dochter van 1.3.6.3]  1.3.6.3.2

Rudolph, Gerardina Hanna (Joeke) (*10-07-1923, †15-06-1997) [Nummer 1.3.4.3.5.1.9.1]  1.3.4.3.5.1.9.1

Rudolph, Gerrit (Gerrit) [Nummer 1.3.4.1]  1.3.4.1; 1.3.4.1.1; 1.3.4.3

Rudolph, Gerrit Aart (Gerrit Aart) (*15-06-1795, †10-05-1827) [Nummer 1.3.6.3]  1.3.6.3; 1.3.6.3.4

Rudolph, Gerrit Jan (Gerrit) (*1842, †21-03-1900) [Nummer 1.3.4.5.5]  1.3.4.5.5; 1.3.4.5.5.1; 1.3.4.5.5.2; 1.3.4.5.5.3; 1.3.4.5.5.4; 1.3.4.5.5.5

Rudolph, Gerrit Jan (Gerrit) (*02-08-1884, †30-08-1946) [Nummer 1.3.4.5.5.5]  1.3.4.5.5.5

Rudolph, Guillaume Eli (*17-01-1854, †06-03-1919) [Nummer 1.3.4.3.5.2]  1.3.4.3.5.2; 1.3.4.3.5.2.2; 1.3.4.3.5.2.4; 1.3.4.3.5.2.5; 1.3.4.3.5.2.7; 1.3.4.3.5.2.8

Rudolph, Harold Adrianus (Harold Adrianus) [Zoon van 1.3.4.3.1.6.5]  1.3.4.3.1.6.5.3

Rudolph, Heinrich Christiaan (Heinrich Christiaan) [Zoon van 1.3.6]  1.3.6.1

Rudolph, Heinrich Christiaan (Heinrich Christiaan) (*11-06-1759, †20-05-1817) [Nummer 1.3.6]  1.3.6; 1.3.6.3; 1.3.6.4; 1.3.6.5

Rudolph, Helena Hendrika (Helena) (*1872) [Nummer 1.3.4.5.5.1]  1.3.4.5.5.1

Rudolph, Hendrik (Hendrik) (*1864, †29-08-1867) [Zoon van 1.3.4.5.2]  1.3.4.5.2.3

Rudolph, Hendrik Adrianus (Hendrik Adrianus) (*03-06-1911, †12-10-1980) [Nummer 1.3.4.3.1.6.5]  1.3.4.3.1.6.5; 1.3.4.3.1.6.5.1; 1.3.4.3.1.6.5.2

Rudolph, Hendrika (Hendrika) [Nummer 1.3.4.3.1.6.5.1]  1.3.4.3.1.6.5.1

Rudolph, Hendrika Anna Gerarda (Hendrika) (*1891) [Nummer 1.3.4.5.8.5]  1.3.4.5.8.5

Rudolph, Hendrika Jeanette (Hendrika Jeanette) (*1878) [Nummer 1.3.4.5.5.3]  1.3.4.5.5.3

Rudolph, Hendrika Jeanette (Hendrika Jeanette) (*1883, †08-04-1888) [Dochter van 1.3.4.5.8]  1.3.4.5.8.1

Rudolph, Hendrikus Johannes (Hendrikus) (*1851, †10-05-1925) [Nummer 1.3.4.5.8]  1.3.4.5.8; 1.3.4.5.8.4; 1.3.4.5.8.5; 1.3.4.5.8.6

Rudolph, Henri (Henri) (*12-03-1854, †30-04-1909) [Nummer 1.3.6.5.6]  1.3.6.5.6; 1.3.6.5.6.1; 1.3.6.5.6.2; 1.3.6.5.6.3; 1.3.6.5.6.4

Rudolph, Henri (Henri) (*08-08-1894, †22-02-1944) [Nummer 1.3.6.3.4.3.3]  1.3.6.3.4.3.3

Rudolph, Henri Francois (Henri) (*05-05-1898, †02-06-1970) [Nummer 1.3.4.3.5.2.4]  1.3.4.3.5.2.4

Rudolph, Henri Frederic Jacques (Henri Frederic Jacques) (*19-09-1859, †09-12-1915) [Nummer 1.3.6.3.4.3]  1.3.6.3.4.3; 1.3.6.3.4.3.3

Rudolph, Henriette (Henriette) (*17-04-1893, †03-01-1986) [Nummer 1.3.6.5.6.4]  1.3.6.5.6.4

Rudolph, Henriette Adolphina (Henriette) (*1820, †03-02-1902) [Nummer 1.3.3.3.3]  1.3.3.3.3

Rudolph, Henriette Christine (Henriette) (*01-12-1825) [Nummer 1.3.4.3.4]  1.3.4.3.4

Rudolph, Henriette Christine Petronella (Henriette) (*01-12-1857) [Nummer 1.3.4.3.5.4]  1.3.4.3.5.4

Rudolph, Henriette Wilhelmina (Jet) (*01-04-1882) [Nummer 1.3.4.3.5.1.5]  1.3.4.3.5.1.5

Rudolph, Hermanus Hendricus Guillaume (Hermanus) (*03-02-1891, †1928) [Zoon van 1.3.4.3.5.2]  1.3.4.3.5.2.1

Rudolph, Hetty Mia (Hetty) [Nummer 1.3.3.3.1.6.3.6]  1.3.3.3.1.6.3.6

Rudolph, Hilda (Hilda) [Dochter van 1.3.3.3.1]  1.3.3.3.1.1

Rudolph, Ilka (Ilka) [Dochter van 1.3.4.3.1.6.7]  1.3.4.3.1.6.7.1

Rudolph, Ines (Ines) (*29-02-1916) [Dochter van 1.3.3.3.1.6.1]  1.3.3.3.1.6.1.2

Rudolph, Irene (Irene) [Nummer 1.3.4.3.1.6.5.2]  1.3.4.3.1.6.5.2

Rudolph, Iris Tanja (Iris Tanja) (*10-06-1920, †1969) [Nummer 1.3.3.3.1.6.3.2]  1.3.3.3.1.6.3.2

Rudolph, Irix Wilhelm (Irix) [Nummer 1.3.4.3.5.1.7.8]  1.3.4.3.5.1.7.8

Rudolph, Jacob (Jacob) (*11-07-1894, †01-11-1978) [Nummer 1.3.4.3.1.9.1]  1.3.4.3.1.9.1; 1.3.4.3.1.9.1.1; 1.3.4.3.1.9.1.2

Rudolph, Jacob Willem (Jacob Willem) (*16-06-1806, †07-01-1874) [Nummer 1.3.6.5]  1.3.6.5; 1.3.6.5.1; 1.3.6.5.2; 1.3.6.5.3; 1.3.6.5.4; 1.3.6.5.6

Rudolph, James (James) [Zoon van 1.3.4.3.1.6.1]  1.3.4.3.1.6.1.4

Rudolph, Jan (Jan) (*1838, †04-04-1839) [Zoon van 1.3.4.5]  1.3.4.5.3

Rudolph, Jane (Jane) [Dochter van 1.3.4.3.5.1.7]  1.3.4.3.5.1.7.1

Rudolph, Jeanette (Nettie) (*22-07-1909, †16-07-1997) [Nummer 1.3.4.3.1.6.4]  1.3.4.3.1.6.4

Rudolph, Jeanne Elisabeth (Jeanne Elisabeth) (*14-04-1900) [Nummer 1.3.4.3.1.7.3]  1.3.4.3.1.7.3

Rudolph, Johan Francois David (Johan) (*13-04-1785, †10-02-1838) [Nummer 1.3.3.3]  1.3.3.3; 1.3.3.3.1; 1.3.3.3.2; 1.3.3.3.3

Rudolph, Johann Elias (Johann Elias) (*10-05-1750) [Nummer 1.3.1]  1.3.1

Rudolph, Johann Philip (Johann Philip) (*27-04-1775) [Zoon van 1.3.1]  1.3.1.1

Rudolph, Johanna (Johanna) (*15-01-1863, †06-04-1929) [Dochter van 1.3.4.3.1]  1.3.4.3.1.5

Rudolph, Johanna Antoonetta (Johanna) (*1841) [Nummer 1.3.4.5.4]  1.3.4.5.4

Rudolph, Johanna Elisabeth Constance (Johanna Elisabeth Constance) (*20-12-1861, †<28-06-1887) [Dochter van 1.3.6.3.4]  1.3.6.3.4.5

Rudolph, Johanna Paulina (Johanna) (*1795) [Nummer 1.3.4.4]  1.3.4.4

Rudolph, Johannes (Johannes) (*15-06-1798, †31-10-1863) [Nummer 1.3.4.5]  1.3.4.5; 1.3.4.5.1; 1.3.4.5.2; 1.3.4.5.4; 1.3.4.5.5; 1.3.4.5.7; 1.3.4.5.8

Rudolph, Johannes (Johannes) (*15-01-1863) [Zoon van 1.3.4.3.1]  1.3.4.3.1.4

Rudolph, Johannes Adrianus (Johannes Adrianus) [Nummer 1.3.4.3.1.6.9]  1.3.4.3.1.6.9

Rudolph, Johannes Hendrik (Johannes Hendrik) (*1874) [Nummer 1.3.4.5.5.2]  1.3.4.5.5.2; 1.3.4.5.5.2.1

Rudolph, Johannes Hendrikus (Johannes Hendrikus) (*1861, †24-08-1867) [Zoon van 1.3.4.5.2]  1.3.4.5.2.1

Rudolph, Johannes Marinus (Johannes) (*1898, †22-08-1928) [Nummer 1.3.4.5.5.2.1]  1.3.4.5.5.2.1

Rudolph, Johannes Wilhelm (Johannes Wilhelm) (*15-07-1723, †26-06-1778) [Nummer 1.2]  1.2

Rudolph, Johannes Wilhelmus (Johannes) (*23-05-1905) [Zoon van 1.3.3.3.1.6]  1.3.3.3.1.6.5

Rudolph, Johannes Wilhelmus Theodorus (Johannes) (†11-06-1879) [Nummer 1.3.4.3.1]  1.3.4.3.1; 1.3.4.3.1.3; 1.3.4.3.1.6; 1.3.4.3.1.7; 1.3.4.3.1.9

Rudolph, John Patrick Ronald (John) [Nummer 1.3.3.3.1.6.3.3.1]  1.3.3.3.1.6.3.3.1

Rudolph, Karel Robert (Karel Robert) (*26-06-1904) [Nummer 1.3.4.3.1.7.6]  1.3.4.3.1.7.6

Rudolph, Leonard Christoffel (Leonard Christoffel) (*12-04-1892) [Nummer 1.3.4.3.1.7.1]  1.3.4.3.1.7.1

Rudolph, Leonie Margaretha (Leonie Margaretha) (*18-02-1910, †27-01-1992) [Nummer 1.3.4.3.1.7.8]  1.3.4.3.1.7.8

Rudolph, Louis Bernard (Louis) (*16-01-1862) [Nummer 1.3.4.3.5.6]  1.3.4.3.5.6; 1.3.4.3.5.6.1; 1.3.4.3.5.6.3

Rudolph, Louis Henri Emile Jacobus (Louis Henri Emile Jacobus) (*12-05-1847, †06-06-1884) [Nummer 1.3.6.5.4]  1.3.6.5.4; 1.3.6.5.4.1

Rudolph, Louise Johanna (Louise) [Dochter van 1.3.3.3.1.6.3]  1.3.3.3.1.6.3.7

Rudolph, Louise Julia Marie (Louise Julia Marie) (*30-08-1886) [Nummer 1.3.6.5.6.1]  1.3.6.5.6.1; 1.3.6.5.6.2

Rudolph, Louise Susanna (Louise) (*25-09-1904) [Dochter van 1.3.4.3.5.6]  1.3.4.3.5.6.2

Rudolph, Lynsey (Lynsey) [Nummer 1.3.4.3.5.1.7.7.3.1]  1.3.4.3.5.1.7.7.3.1

Rudolph, Maggie (Maggie) (*17-01-1907) [Nummer 1.3.4.3.1.7.7]  1.3.4.3.1.7.7

Rudolph, Marco (Marco) [Zoon van 1.3.4.3.1.6.9]  1.3.4.3.1.6.9.1

Rudolph, Margaretha Christina Jacobina (Margaretha Christina Jacobina) (*23-03-1757, †16-02-1758) [Dochter van 1.3]  1.3.5

Rudolph, Margaretha Hendrika Johanna (Margaretha Hendrika Johanna) (*±1877, †13-03-1932) [Dochter van 1.3.4.5.7]  1.3.4.5.7.1

Rudolph, Maria Adriana Constantia (Maria Adriana Constantia) (†12-02-1857) [Dochter van 1.3.6.3]  1.3.6.3.1

Rudolph, Maria Carolina Frederika Alina Louise (Maria Carolina Frederika Alina Louise) (*01-01-1855, †17-01-1882) [Nummer 1.3.3.3.1.7]  1.3.3.3.1.7

Rudolph, Maria Carolina Frederika Mina Louiza (Lina) (*04-10-1851, †17-01-1882) [Nummer 1.3.3.3.1.4]  1.3.3.3.1.4; 1.3.3.3.1.4.2

Rudolph, Maria Charitas (Maria Charitas) (*28-08-1752) [Dochter van 1.3]  1.3.2

Rudolph, Maria Elisa Agnes Chrisatina Anna Ulr. (Maria) (*26-06-1850) [Dochter van 1.3.3.3.1]  1.3.3.3.1.3

Rudolph, Maria Eliza (Maria) (*29-08-1855) [Nummer 1.3.4.3.5.3]  1.3.4.3.5.3

Rudolph, Marianne (Annie) (*30-06-1898) [Nummer 1.3.4.3.1.9.1.1]  1.3.4.3.1.9.1.1

Rudolph, Marie (Marie) (*15-05-1904, †12-01-1987) [Nummer 1.3.4.3.1.6.3]  1.3.4.3.1.6.3

Rudolph, Marie Antoinette Louise (Marie Antoinette Louise) (*12-03-1889, †07-07-1965) [Dochter van 1.3.6.3.4.3]  1.3.6.3.4.3.2

Rudolph, Marie Antoinette Petronilda (Marie) (*25-06-1850, †08-02-1851) [Nummer 1.3.3.3.1.2]  1.3.3.3.1.2

Rudolph, Marie Louise (Marie) (*13-06-1902, †1978) [Nummer 1.3.4.3.5.6.1]  1.3.4.3.5.6.1

Rudolph, Marietje (Marietje) (*28-10-1868, †30-04-1903) [Nummer 1.3.4.3.1.9]  1.3.4.3.1.9; 1.3.4.3.1.9.1

Rudolph, Martin (Martin) (*1793, †25-08-1860) [Nummer 1.3.4.3]  1.3.4.1; 1.3.4.3; 1.3.4.3.1; 1.3.4.3.3; 1.3.4.3.4; 1.3.4.3.5

Rudolph, Martin Louis Guillaume (Martin) (*29-05-1852, †23-01-1893) [Nummer 1.3.4.3.5.1]  1.3.4.3.5.1; 1.3.4.3.5.1.2; 1.3.4.3.5.1.3; 1.3.4.3.5.1.4; 1.3.4.3.5.1.5; 1.3.4.3.5.1.6; 1.3.4.3.5.1.7; 1.3.4.3.5.1.8; 1.3.4.3.5.1.9

Rudolph, Mathijs Johan Hendrik (Matijs Johan Hendrik) (*1885, †25-04-1888) [Zoon van 1.3.4.5.8]  1.3.4.5.8.2

Rudolph, Matthijs George Ernst (Matthijs) (*1889, †27-09-1957) [Nummer 1.3.4.5.8.4]  1.3.4.5.8.4

Rudolph, Maximiliaan (Maximiliaan) [Zoon van 1.3.4.3.1.7.2]  1.3.4.3.1.7.2.2

Rudolph, Melita Selma Ottelie Wilhelmina Louise (Melita) (*15-06-1871) [Nummer 1.3.6.5.4.1]  1.3.6.5.4.1

Rudolph, Moreen (Moreen) [Dochter van 1.3.4.3.1.6.7]  1.3.4.3.1.6.7.2

Rudolph, Nancy Cecile (Nancy) (*02-06-1903, †21-10-1988) [Nummer 1.3.4.3.5.1.4.1]  1.3.4.3.5.1.4.1

Rudolph, Nancy Charlotte (Nancy) [Dochter van 1.3.4.3.5.1.7]  1.3.4.3.5.1.7.4

Rudolph, Nancy Jollie (Nancy Jollie) [Nummer 1.3.4.3.1.9.1.2]  1.3.4.3.1.9.1.2

Rudolph, Napoleon (Napoleon) [Zoon van 1.3.4.3.1.7.2]  1.3.4.3.1.7.2.3

Rudolph, nb (nb) (*1781) [Kind van 1.3.3]  1.3.3.1

Rudolph, nb (nb) (*1783) [Kind van 1.3.3]  1.3.3.2

Rudolph, nb (*31-08-1827) [Dochter van 1.3.6.3]  1.3.6.3.5

Rudolph, Nicolaus Conrad (Nicolaus Conrad) (*<1700) [Nummer 1]  1; 1.2; 1.3

Rudolph, Nono (Nono) (†1973) [Kind van 1.3.4.3.5.1.2]  1.3.4.3.5.1.2.1

Rudolph, Olga (Olga) [Dochter van 1.3.4.3.5.1.7]  1.3.4.3.5.1.7.9

Rudolph, Olga (Olga) [Dochter van 1.3.4.3.5.1.7]  1.3.4.3.5.1.7.2

Rudolph, Ottolina (Ottolina) (*1893, †25-03-1947) [Nummer 1.3.4.5.8.6]  1.3.4.5.8.6

Rudolph, Paul Louis (Paul) (*10-10-1903, †25-04-1935) [Zoon van 1.3.4.3.5.2]  1.3.4.3.5.2.6

Rudolph, Peter Antonius (Peter) (*01-01-1846, †31-08-1906) [Nummer 1.3.4.5.7]  1.3.4.5.7

Rudolph, Peter Nicolaus (Peter Nicolaus) (*13-11-1724) [Nummer 1.3]  1.3; 1.3.1; 1.3.3; 1.3.4; 1.3.6

Rudolph, Peter Paul (Peter) [Nummer 1.3.4.3.5.1.7.7.3]  1.3.4.3.5.1.7.7.3; 1.3.4.3.5.1.7.7.3.1; 1.3.4.3.5.1.7.7.3.2

Rudolph, Quincy (Quincy) [Nummer 1.3.4.3.5.1.7.7.3.2]  1.3.4.3.5.1.7.7.3.2

Rudolph, Ren (Ren) [Nummer 1.3.4.3.5.1.2]  1.3.4.3.5.1.2

Rudolph, Ringo (Ringo) [Zoon van 1.3.4.3.1.6.9]  1.3.4.3.1.6.9.2

Rudolph, Roelof Jan Willem (Roelof Jan Willem) (*1863, †10-05-1914) [Nummer 1.3.4.5.2.2]  1.3.4.5.2.2

Rudolph, Rosalie (Rosalie) (*02-02-1900, †13-03-1985) [Nummer 1.3.4.3.1.6.2]  1.3.4.3.1.6.2; 1.3.4.3.1.6.2.1

Rudolph, Ruthe Adrianus (Ruthe Adrianus) (*14-06-1919, †27-07-1947) [Zoon van 1.3.4.3.1.6]  1.3.4.3.1.6.8

Rudolph, Sofie Henriette (Sofie) (*18-04-1879) [Nummer 1.3.4.3.5.1.3]  1.3.4.3.5.1.3

Rudolph, Sylvia Orelia (Sylvia) (*17-08-1905, †29-04-2002) [Nummer 1.3.4.3.5.2.7]  1.3.4.3.5.2.7; 1.3.4.3.5.2.7.1

Rudolph, Taco Adrianus (Taco Adrianus) [Nummer 1.3.4.3.1.6.7]  1.3.4.3.1.6.7

Rudolph, Theodorus (Theodorus) (*13-07-1864, †31-05-1910) [Nummer 1.3.4.3.1.7]  1.3.4.3.1.7; 1.3.4.3.1.7.1; 1.3.4.3.1.7.2; 1.3.4.3.1.7.3; 1.3.4.3.1.7.6; 1.3.4.3.1.7.7; 1.3.4.3.1.7.8

Rudolph, Thomas Antoine Robert (Thomas Antoine Robert) (*09-01-1896) [Nummer 1.3.4.3.1.7.2]  1.3.4.3.1.7.2

Rudolph, Tommy (Tommy) [Zoon van 1.3.4.3.5.1.7]  1.3.4.3.5.1.7.3

Rudolph, Tonny (Tonny) [Dochter van 1.3.4.3.1.7.2]  1.3.4.3.1.7.2.4

Rudolph, Tony (Tony) [Zoon van 1.3.4.3.1.6.1]  1.3.4.3.1.6.1.1

Rudolph, Treford Adrianus (Treford Adrianus) [Zoon van 1.3.4.3.1.6.7]  1.3.4.3.1.6.7.3

Rudolph, Veronique (Veronique) [Dochter van 1.3.4.3.5.1.7]  1.3.4.3.5.1.7.5

Rudolph, Wilhelm Eduard Ludwig Henri Max Theodoor (Wilhelm) (*25-01-1877) [Zoon van 1.3.6.5.4]  1.3.6.5.4.3

Rudolph, Wilhelm Georg (Wilhelm Georg) (*31-07-1753) [Zoon van 1.2]  1.2.1

Rudolph, Wilhelmina (Wilhelmina) (*16-05-1860) [Nummer 1.3.4.3.1.3]  1.3.4.3.1.3

Rudolph, Wilhelmus Adrianus (Wilhelmus Adrianus) (*06-06-1863, †1945) [Nummer 1.3.4.3.1.6]  1.3.4.3.1.6; 1.3.4.3.1.6.1; 1.3.4.3.1.6.2; 1.3.4.3.1.6.3; 1.3.4.3.1.6.4; 1.3.4.3.1.6.5; 1.3.4.3.1.6.6; 1.3.4.3.1.6.7; 1.3.4.3.1.6.9

Rudolph, Willem Hendrik (Willem Hendrik) (*08-08-1902) [Zoon van 1.3.4.3.1.7]  1.3.4.3.1.7.5

Rudolph, Willem Theodoor Eduard (Rudi) (*28-03-1845, †01-04-1896) [Nummer 1.3.6.5.3]  1.3.6.5.3; 1.3.6.5.3.1

Ruitenbeek, Peggie (Peggie) [Partner van 1.3.3.3.1.6.3.4]  1.3.3.3.1.6.3.4

Salomonson, Eugenie Pauline (Eugenie) [Partner van 1.3.4.3.5.1.7.7]  1.3.4.3.5.1.7.7; 1.3.4.3.5.1.7.7.3

Schaaf [Partner van 1.3.4.3.1.3]  1.3.4.3.1.3

Schenk, Gerdie (Gerdie) [Partner van 1.3.3.3.1.6.3.3.1]  1.3.3.3.1.6.3.3.1

Schenkhuizen, K A J (K A J) (†29-12-1983) [Partner van 1.3.4.3.1.6.4]  1.3.4.3.1.6.4

Scheris, Gertrudis (Gertrudis) [Schoonmoeder van 1.3.6.3]  1.3.6.3

Scheurman, Maria Christina (Maria) [Schoonmoeder van 1.3.3.3.3]  1.3.3.3.3

Schneider, Johanna (Johanna) (*15-10-1903, †24-05-1986) [Schoonmoeder van 1.3.3.3.1.6.3.3]  1.3.3.3.1.6.3.3

Schott, Catharina Sabina (Catharina Sabina) [Partner van 1.3.1]  1.3.1

Schudt, Adriana Catharina (*1772, †23-08-1826) [Partner van 1.3.6]  1.3.6; 1.3.6.3; 1.3.6.4; 1.3.6.5

Seneng [Schoonmoeder van 1.3.4.3.5.1.7]  1.3.4.3.5.1.7

Sertine, Philibert Louis Victor (Philibert) de (*1813) [Getuige bij burgerlijk huwelijk van 1.3.3.3.1]  1.3.3.3.1

Severing, Josephine Regardine Louise (Josephine Regardine Louise) [Partner van 1.3.6.3.4.3]  1.3.6.3.4.3; 1.3.6.3.4.3.3

Simon, Sophia Annette (Sophia Annette) (*16-09-1898) [Partner van 1.3.4.3.1.7.1]  1.3.4.3.1.7.1

Simons [Partner van 1.3.4.3.1.9.1.2]  1.3.4.3.1.9.1.2

Sinther, Selma Elise Clementine (Selma Elise Clementine) (*23-11-1847) [Partner van 1.3.6.5.4]  1.3.6.5.4; 1.3.6.5.4.1

Sleebos, Anton Vincent [Partner van 1.3.4.3.5.5]  1.3.4.3.5.5

Smith, H E (H E) [Partner van 1.3.4.3.5.1.5]  1.3.4.3.5.1.5

Snippenberg, Johanna Willemina (Johanna) [Schoonmoeder van 1.3.4.5.1]  1.3.4.5.1

Speltie, nb (nb) [Partner van 1.3.4.3.5.1.3]  1.3.4.3.5.1.3

Speltie, Susanna Francoise Maria (Suze) (*1898, †<02-07-1930) [Partner van 1.3.4.3.5.1.7]  1.3.4.3.5.1.7

Speltie, Willem Gotlieb (Willem Gotlieb) [Schoonvader van 1.3.4.3.5.1.7]  1.3.4.3.5.1.7

Spijer, Martijntje (Martijntje) [Schoonmoeder van 1.3.4.5.5.3]  1.3.4.5.5.3

Stevens, Bernardus (Bernardus) [Schoonvader van 1.3.4.5.8.5]  1.3.4.5.8.5

Stevens, Nicolaas Jan (Nicolaas) (*1890, †03-04-1934) [Partner van 1.3.4.5.8.5]  1.3.4.5.8.5

Sturler, Jeanne Wilhelmina Augusta (Jeanne Wilhelmina Augusta) de (*1859, †13-01-1938) [Partner van 1.3.6.5.3]  1.3.6.5.3; 1.3.6.5.3.1

Sweebe, Anna Christina (Anna) (*1809) [Schoonmoeder van 1.3.4.3.5]  1.3.4.3.5

Swelm, A.M. (A.M.) [Schoonmoeder van 1.3.4]  1.3.4

Taets van Amerongen, Frank Aloysius Florent (Frank Aloysius Florent) [Partner van 1.3.4.3.5.2.5.1]  1.3.4.3.5.2.5.1

Tang, Bastiaan (Bastiaan) van der (*1828) [Partner van 1.3.4.5.4]  1.3.4.5.4

Tang, Bastiaan (Bastiaan) van der (*01-11-1874) [Zoon van 1.3.4.5.4]  1.3.4.5.4.2

Tang, Dirk (Dirk) van der (*1804, †1899) [Schoonvader van 1.3.4.5.4]  1.3.4.5.4

Teissiere, Guillaume Eli (Guillaume) [Schoonvader van 1.3.4.3]  1.3.4.1; 1.3.4.3; 1.3.4.3.2

Teissiere, Maria Eliza (Maria) (*18-09-1789, †16-02-1849) [Biologisch kind met 1.3.4.1] [Partner van 1.3.4.3]  1.3.4.1; 1.3.4.1.1; 1.3.4.3; 1.3.4.3.1; 1.3.4.3.3; 1.3.4.3.4; 1.3.4.3.5

Tiel, Anna Catharina (Anna) van [Schoonmoeder van 1.3.3.3]  1.3.3.3

Twiss, Anna Francisca (Anna) (*±1856, †<1924) [Partner van 1.3.4.3.3.4]  1.3.4.3.3.4

Twiss, Robert (Robert) [Schoonvader van 1.3.4.3.3.4]  1.3.4.3.3.4

Uden Masman, Jacob (Koos) (†<1939) [Partner van 1.3.4.3.5.7]  1.3.4.3.5.7

Uden Masman, Jacob (Jacob) [Schoonvader van 1.3.4.3.5.7]  1.3.4.3.5.7

Veen, Carolina Petronella Simonetta (Carolina) van der (*11-08-1887) [Partner van 1.3.3.3.1.6.1]  1.3.3.3.1.6.1

Veen, Johannes Hendricus Petrus Everhardinus (Johannes) van der [Schoonvader van 1.3.3.3.1.6.1]  1.3.3.3.1.6.1

Veeris, J P (J P) [Partner van 1.3.4.3.1.6.5.2]  1.3.4.3.1.6.5.2

Veerman, Carolus Jacobus Josephus (Carolus Jacobus Josephus) (†<1988) [Partner van 1.3.4.3.5.1.4.1]  1.3.4.3.5.1.4.1

Vergonet, Berber (Berber) (*01-01-1844, †29-10-1929) [Partner van 1.3.4.5.7]  1.3.4.5.7

Vergonet, Francois Jans (Francois) [Schoonvader van 1.3.4.5.7]  1.3.4.5.7

Verhaaff, Hermina (Hermina) [Schoonmoeder van 1.3.4.5.8.4]  1.3.4.5.8.4

Vink, Bernardus (Bernardus) [Schoonvader van 1.3.4.5.1.1]  1.3.4.5.1.1

Vink, Willem (Willem) (*1861) [Partner van 1.3.4.5.1.1]  1.3.4.5.1.1

Visser, Jacoba Magdalena (Jacoba) (*1812, †1858) [Schoonmoeder van 1.3.4.5.4]  1.3.4.5.4

Volkers, Catharinus Johannes (Catharinus) [Partner van 1.3.4.5.8.6]  1.3.4.5.8.6

Vonk, Cornelia (Cornelia) (*12-01-1837, †24-03-1895) [Schoonmoeder van 1.3.3.3.1.2]  1.3.3.3.1.2

Voort, Angeneta Bregetta (Angeneta) van der (*22-03-1789) [Schoonmoeder van 1.3.4.1.1]  1.3.4.1.1

Voskuil, Hendrika Catharina (Hendrika Catharina) (*10-02-1871, †14-10-1871) [Dochter van 1.3.4.5.4]  1.3.4.5.4.1

Voskuil, Hermanus (Hermanus) [Schoonvader van 1.3.4.5.4]  1.3.4.5.4

Voskuil, Jan Sander (Jan) (*1840, †<21-08-1873) [Partner van 1.3.4.5.4]  1.3.4.5.4

Vreeburg, Helena Maria (Helena) [Partner van 1.3.3.3.1.6.3.3.2]  1.3.3.3.1.6.3.3.2

Vroom, Albertus (Albertus) (*17-09-1896, †?-10-1965) [Schoonvader van 1.3.3.3.1.6.3.3]  1.3.3.3.1.6.3.3

Vroom, Elisabeth J J (Elisabeth J J) (*06-06-1928, †?-12-1995) [Partner van 1.3.3.3.1.6.3.3]  1.3.3.3.1.6.3.3; 1.3.3.3.1.6.3.3.1; 1.3.3.3.1.6.3.3.2

Waal Malefijt, Jan (Jan) de (*14-04-1894, †11-05-1964) [Partner van 1.3.4.3.1.6.2]  1.3.4.3.1.6.2; 1.3.4.3.1.6.2.1

Waal Malefijt, Jan Willem (Jan Willem) de [Nummer 1.3.4.3.1.6.2.1]  1.3.4.3.1.6.2.1

Waart van Gulik, Gerardus Pieter (Gerardus Pieter) van der [Schoonvader van 1.3.4.3.5.3]  1.3.4.3.5.3

Waart van Gulik, Gerardus Pieter (Gerardus) van der (*1850, †27-12-1900) [Partner van 1.3.4.3.5.3]  1.3.4.3.5.3

Walick, Charles Ferdinand (Charly) de (*07-06-1870)  1.3.4.3.5.1

Walter, George Frederik (George) (*18-05-1876) [Partner van 1.3.3.3.1.4.2]  1.3.3.3.1.4.2

Walter, Wilhelm (Wilhelm) [Schoonvader van 1.3.3.3.1.4.2]  1.3.3.3.1.4.2

Watson, Gerardus Frederik Hendrik (Gerardus) [Schoonvader van 1.3.4.3.5.1]  1.3.4.3.5.1

Watson, Johanna Maria Gerdina (Maria Nancy) (*05-06-1862, †14-07-1923) [Partner van 1.3.4.3.5.1]  1.3.4.3.5.1; 1.3.4.3.5.1.2; 1.3.4.3.5.1.3; 1.3.4.3.5.1.4; 1.3.4.3.5.1.5; 1.3.4.3.5.1.6; 1.3.4.3.5.1.7; 1.3.4.3.5.1.8; 1.3.4.3.5.1.9

Willé, Rudolf (Rudolf) [Zoon van 1.3.6.5.2]  1.3.6.5.2.1

Willé, Wilhelm (Wilhelm) (*15-04-1835, †24-05-1892) [Partner van 1.3.6.5.2]  1.3.6.5.2

Wittenrood, Georgetta Henrietta (Georgetta) (*09-10-1831, †29-07-1906) [Partner van 1.3.4.3.5]  1.3.4.3.5; 1.3.4.3.5.1; 1.3.4.3.5.2; 1.3.4.3.5.3; 1.3.4.3.5.4; 1.3.4.3.5.5; 1.3.4.3.5.6; 1.3.4.3.5.7

Wittenrood, Henri Guillaume (Henri) (*1800, †>1879) [Schoonvader van 1.3.4.3.5]  1.3.4.3.5

Wolff, Simon Willem (Simon Willem) de (†1949) [Partner van 1.3.6.5.6.4]  1.3.6.5.6.4

Wright, Pamela Florrie (Pam) [Partner van 1.3.4.3.1.6.1.3]  1.3.4.3.1.6.1.3

Wubbels, Wim (Wim) [Partner van 1.3.4.3.5.2.8.4]  1.3.4.3.5.2.8.4

Zandbergen, Evert George Peter (Evert George Peter) (*±1821, †27-04-1826) [Zoon van 1.3.4.4]  1.3.4.4.1

Zandbergen, Theunis Hendrik (Theunis) (*1793) [Partner van 1.3.4.4]  1.3.4.4

Gegenereerd met Aldfaer versie 4.1 op 10-03-2009 14:28