Het ontstaan van de naam Manuel

 Er zijn wereldwijd vele families die de achternaam Manuel dragen. Hier beperk ik mij tot het ontstaan van mijn familienaam. Het start met ene Arnould  Malhovers die rond 1700 in Amsterdam ging wonen. Zowel ten aanzien van zijn voornaam als de achternaam zijn diverse varianten aangetroffen. In de ondertrouwakte is sprake van een Aarnout. In de doopaktes van zijn kinderen is sprake van Arnoul en soms Arnould. Deze aktes zijn in het Frans gesteld (Franse Kapel in Amsterdam) en daar vond dus een vertaalslag plaats. Heel gebruikelijk in die tijd.

De achternaam die Aarnout gebruikt bij zijn ondertrouw is Maalwerf(f).

De achternaam die Aarnout gebruikte bij de doop van kinderen was Malhovers. Deze naam komt waarschijnlijk het meest in de richting van de oorspronkelijke schrijfwijze in Luik. Aangezien Aarnout niet kon schrijven, Frans sprak en Malhovers op zijn Frans uitgesproken voor Hollanders een moeilijke naam bleek, is deze naam uiteindelijk verbasterd in Manuel.

 

Bron ; Gemeentearchief Amsterdam 10-07-2003.